Manafəddin Namazov (Ph.D)

B.Huseynzade
B.Huseynzade

Bölmə:

Vəzifə:

E-mail:

PROREKTORLUQ (Beynəlxalq əlaqələr üzrə)

Prorektor

mnamazov@beu.edu.az

Təhsil