Hüseyn Mirzəyev İbrahim

Haqqında

  Bölmə Mühəndislik
  Vəzifə Dekan

  Azərbaycan (Ana dili) Səlis
  İngilis Yaxşı
  Türk Yaxşı
  Rusca Yaxşı
  Almanca Zəif

  Microsoft Office AutoCAD SolidWoks SolidEdge MathCAD MathLab Minitab Adobe Photoshop, Corel DRAW C++ ArchiCAD KISSoft

Təhsil

 • Doktorantura 24-JUN-08

  Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası Texniki elmlər

  Diplom EN 05202

 • Magistratura 08-JUL-97

  Azərbaycan Texniki Universiteti Maşınqayırma üzrə mühəndis

  Diplom AB-I 011181

İş təcrübəsi

 • 01-DEC-18 Davam edir
  0.5 ştat dosent

  Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azərbaycan/

 • 01-SEP-18 01-JAN-20
  Mexanika mexanika mühəndisliyi kafedrasının müdiri

  Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azərbaycan/

 • 01-SEP-17 01-DEC-18
  Dosent 1.5 ştat

  Baku Engineering University

  Azərbaycan/

 • 01-FEB-17 01-SEP-17
  Dosent 0.5 ştat

  Baku Engineering University

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-NOV-12 01-SEP-17
  Tədris işləri üzrə dekan müavini

  AzTU

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-DEC-11 01-SEP-17
  Dosent 0.5 ştat

  AzTU

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-SEP-09 01-DEC-12
  Baş müəllim

  AzTU

  Azərbaycan/Bakı

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Ali N, Ayaz A, Beyali A, Ramiz G, Mirzəyev H. Development, Manufacturing and Introduction of New Constructive Solution of Transmis-sion Mechanism. International Journal for Science and Innovations for the Industry. Innovation in Discrete Productions.. Bolqarıstan. 2016;2(4):14-16, url: [1]
 • Yusuf Ş, Mirzəyev H. Характеристики износа композитов на полимерной основе. Механика композитных материалов. Litva. 2015;5(51):769—785, url: [2]
 • Yusuf Ş, Mirzəyev H. Wear behaviour of polymeric materials by Taguchi's method. Mechanics of Compo-site Materials. Amerika Birləşmiş Ştatları. 2014;6(50):543-554
 • Yusuf Ş, Mirzəyev H. Bəzi polimer materialların bəkliyi artırılmış polad üzrə sürtünmə və yeyilmə xarakterinin tədqiqi. . Maşınşünaslıq. Azərbaycan. 2013;3:3-12
 • Bəyalı Ə, Mirzəyev H. Paket reduktorun aparılan dişli çarx və valının gərilməli birləşdirməsinin yükgötürmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi. Machine Science. Azərbaycan. 2012;2:41-44, url: [3]
 • Yusif M, Mirzəyev H. Оценка параметров положения вала в подшипнике скольжения . Вестник машиностроения. Rusiya. 2012;11:1, 41-42, url: [4]
 • Şahin Ç, Mirzəyev H. İkipilləli silindrik dişli çarx reduktorlarının minimal kütlə meyarına görə optimallaşdırılması (Double Stage Spur Gear Box Optimization Based on Minimum Mass Design). Journal of Baku Engineering University - Mechanical and Industrial Engineering. 2018;1(2):41-46, url: [5]
 • Mirzəyev H. COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TOOTH BENDING STRESS CALCULATION METHODS OF GEARING MECHANISMS. Journal of Baku En-gineering University – Mechanical and Industrial Engineering.. 2017;1(1):13-20, url: [6]
 • Mirzəyev H. Lift bucurqadlarının kinematik sxemlərinin müqayisəli analizi. AzTU-nun Elmi Əsərləri. 2015;1(1):49-54, url: [7]
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Anar X, Rəşad V, Mirzəyev H. Investigation of the Vibration in Spur Gearboxes due to Geometrical Failures in Gears. International Science and Engineering Conference. Azərbaycan. Noyabr 2018:132-137, url: [8]
 • Senai Y, Yusuf Ş, Mirzəyev H. Investigation of friction coeffi-cient for sliding bearings. 9. International Confer-ence on Tribology (Bal-kanTRib 17). Türkiyə. Sentyabr 2017:449-456, url: [9]
 • Mirzəyev H. New Calculation Method of the Hydrodynamic Journal Bearings. TURKEYTRİB’15 1rst International Conference on Tribology . Türkiyə. Oktyabr 2015:1-8, url: [10]
 • Kitablar
 • Bəyalı Ə, Yəhya Ə, İftixar Ç, Əli N, Mirzəyev H. Maşın hissələri və konstruksiyaetmənin əsasları. Mexaniki intiqalların layihələndirilməsi. AzTU-nun Mətbəəsi. Bakı/Azərbaycan. 2018:315
 • Mirzəyev H. Liftlər. Azərnəşr. Bakı/Azərbaycan. 2012:320
 • İftixar Ç, Mirzəyev H. Mexatronika. AzTU-nun mətbəəsi. /Azərbaycan. 2011:200
 • Bəyalı Ə, Mirzəyev H. Fasiləsiz nəqliyyat maşınları fənnindən laboratoriya işləri. Sabah. Bakı/Azərbaycan. 2005:125
 • Ramiz Q, İftixar Ç, Mirzəyev H. Maşın detalları və konstruksiyaetmənin əsasları üzrə laboratoriya işləri. . Bakı/Azərbaycan. 2001:116