Elçin Süleymanov Bəhman

Haqqında

  Bölmə: Elmi işlər üzrə prorektorluq
  Vəzifə: Prorektor

  Almanca : Yaxşı
  French : Zəif
  Rusca : Yaxşı
  İngilis : Yaxşı
  Azərbaycan (Ana dili): Səlis
  Türk : Səlis

Təhsil

 • Doktorantura 16-MAR-16

  Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

  Diplom FD 09965

 • Magistratura 20-JUN-00

  Azərbaycan Xalq Təsərrüfatını İdarəetmə İnstitutu Biznesin təşkili və idarə edilməsi

  Diplom MNA № 000192

 • Bakalavriat 20-JUN-97

  Dokuz Eylül Üniversitesi Maliyyə

  Diplom 808

İş təcrübəsi

 • 01-DEC-17 Davam edir
  Elmi işlər üzrə prorektor

  Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-FEB-17 Davam edir
  Maliyyə kafedrasının dosenti

  Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azərbaycan/

 • 01-FEB-17 01-JAN-18
  Maliyyə Kafedrasının müdiri

  Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azərbaycan/

 • 01-JAN-16 Davam edir
  World Economic Survey expert of Azerbaijan

  The CESifo Group, consisting of the Center for Economic Studies (CES)

  Almaniya/Drezden

 • 01-JUL-15 Davam edir
  Ekspert

  BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (Food and Agricultural Organization of the United Nations, FAO)

  Macarıstan/Budapeşt

 • 01-JUN-15 Davam edir
  Ekspert

  KIEP

  Cənubi Koreya/

 • 01-JAN-15 Davam edir
  Akkreditasiya Komissiyasının üzvü

  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-JAN-13 Davam edir
  ekspert

  TQDK

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-AUG-00 01-JAN-17
  Baş müəllim

  Qafqaz Universiteti

  Azərbaycan/Bakı

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Fakhri H, Shahriyar M, Süleymanov E. The role of renewable energy and total factor productivity in reducing CO2 emissions in Azerbaijan. Fresh insights from a new theoretical framework coupled with Autometrics. Energy Strategy Reviews. Niderland. 2023;101079(47):1-20, url: [1], DOI: 10.1016/j.esr.2023.101079
 • Dilvin T, Fakhri H, Ruslan A, Süleymanov E. Oil rents and non-oil economic growth in CIS oil exporters. The role of financial development. RESOURCES POLICY. Niderland. 2023;103523(82):1-21, url: [2], DOI: 10.1016/j.resourpol.2023.10352
 • Fakhri H, Heyran A, Süleymanov E, Eynalov H. What Drives the Agricultural Growth in Azerbaijan? Insights from Autometrics with Super Saturation. ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS. Çex Respublikası. 2022;3(70):147-174, url: [3], DOI: 10.11118/actaun.2022.012
 • Cavid A, Ceyhun M, Şahin M, Şəhriyar M, Süleymanov E. Higher oil prices, are they good or bad for renewable energy consumption: The case of Iran?. RENEWABLE ENERGY. İngiltərə. 2022;March(186):411-419, url: [4], DOI: 10.1016/j.renene.2021.
 • Panayiotis A, Vener G, Zafar H, Süleymanov E. The impact of behavioural, cognitive and emotional dimensions of student engagement on student learning: the case of Azerbaijani higher education institutions. International Journal of Knowledge and Learning. İsveçrə. 2021;1(14):10-37, url: [5], DOI: 10.1504/IJKL.2021.10037816
 • Anar E, İlaha A, Süleymanov E. The Dependence of Personnel Potential on Social Investment. The Case of the Tourism Sector. Expert Journal of Economics. Rumıniya. 2019;2(6):56-60, url: [6]
 • Mammad T, Süleymanov E, Əlirzayev E. ROLE OF ECONOMIC FREEDOM IN ATTRACTING INVESTMENTS IN THE CONTEXT OF AZERBAIJAN. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCIAL ISSUES. Türkiyə. 2019;1(9):87-95, url: [7]
 • Süleymanov E. Does the WTO Membership Economically Matter? Evidence from South Caucasus Economies. ASERC Journal of Socio-Economic Studies, . Azərbaycan. 2019;1(2):30-46, url: [8]
 • Ceyhun M, Fakri H, Süleymanov E, Muxtarov Ş. Does CO2 emissions–economic growth relationship reveal EKC in developing countries? Evidence from Kazakhstan. Environmental Science and Pollution Research,. Almaniya. 2019(27):1-13, url: [9]
 • Anar E, Yadulla H, Süleymanov E. The Role of Education in Organization and Development of Economics in Azerbaijan. Academic Journal of Economic Studies . Rumıniya. 2018;2(4):45-50, url: [10]
 • Cihan B, Süleymanov E, Mahmudlu C, Vidadili N. Transition to renewable energy and sustainable energy development in Azerbaijan. RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS. İngiltərə. 2017(80):1153–1161, url: [11], DOI: 10.1016/j.rser.2017.05.168
 • Cihan B, Fakri H, Süleymanov E. Review of energy-growth nexus: A panel analysis for ten Eurasian oil exporting countries. Renewable and Sustainable Energy Reviews. İngiltərə. 2017;June(73):369-386, url: [12], DOI: 10.1016/j.rser.2017.01.140
 • Cihan B, Fəxri H, Süleymanov E. THE IMPACT OF THE OIL PRICE FLUCTUATIONS ON THE ECONOMIC POLICIESINTHE OIL-EXPORTING COUNTRIES OF THE FORMER SOVIET UNION. Alatoo Academic Studies. Qırğizistan. 2017;1(17):99-115, url: [13]
 • Farhad R, Süleymanov E. SWOT ANALYSIS OF AZERBAIJAN ECONOMY. JOURNAL OF CORPORATE MANAGEMENT AND ECONOMICS. Slovakiya. 2017;2(2017):240-250, url: [14]
 • Anar E, Farhad R, Süleymanov E. The Impact of the Oil Price Fluctuations on the Agrarian Policy in Azerbaijan. Academic Journal of Economic Studies. Rumıniya. 2017;2(3):88-96, url: [15]
 • Cihan B, Farhad R, Süleymanov E. Economic and Political Analysis of Azerbaijan-Turkey Energy Relations. Journal of Management, Economics and Industrial Organization (JOMEINO) . Kamboca. 2017;2(1):24-44, url: [16]
 • Ceyhun M, Cihan B, Fakhri H, Süleymanov E, Əliyev F. The Role of Oil Prices in Exchange Rate Movements: The CIS Oil Exporters. Economies MDPİ. İsveçrə. 2017;2(5):1-13, url: [17], DOI: 10.3390/economies5020013
 • Süleymanov E. Bakı Tbilisi Qars dəmiryolu layihəsinin strateji əhəmiyyəti. Korea Institute for International Economic Policy - KIEP Emerics. Cənubi Koreya. 2016;21(04):1-5, url: [18]
 • Fahri H, Osman Nuri A, Süleymanov E. Economic and Strategic Expectations from Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project . Academic Journal of Economic Studies . Rumıniya. 2016;4(2):23-37, url: [19]
 • Cihan Bulut , Fakhri J. Hasanov , Süleymanov E. Do population age groups matter in the energy use of the oil-exporting countries?. ECONOMIC MODELLING. Niderland. 2016;Volume 54:82–99, url: [20]
 • Bulut C, Süleymanov E, Həsənov F. THE IMPACT OF AGE GROUPS OF POPULATION ON ENERGY USE IN THE CASE OF AZERBAIJAN. Journal of Qafqaz - İqtisadiyyat və İdarəetmə. Azərbaycan. 2015;Num2,Vol 3:111-119, url: [21]
 • Elchin SULEYMANOV , Khatai ALIYEV , Süleymanov E. Macroeconomic Analysis and Graphical Interpretation of Azerbaijan Economy in 1991-2012 . Expert Journal of Economics. Rumıniya. 2015;Vol 3 iss1: 40-49, url: [22]
 • Süleymanov E, Alıyev X. Macroeconomic Analysis and Graphical Interpretation of Azerbaijan Economy in 1991-2012. Expert Journa l of Economics. Rumıniya. 2015;1(3):10, url: [23]
 • Orkhan NADIROV , Elchin SULEYMANOV , Süleymanov E. THE RELATIONSHIP BETWEEN INFLATION AND ECONOMIC GROWTH IN THE CASE OF TURKEY. Journal of Qafqaz University, Economics and Administration. Azərbaycan. 2014;Num2 Vol 2:119-125, url: [24]
 • Sabuhi YUSIFOV , Elchin SULEYMANOV , Süleymanov E. Problems Encountered during the Transition to Market Economy in Azerbaijan and Solution Attempts. Expert Journal of Economics. Rumıniya. 2014;Vol 2 Iss2:45-54, url: [25]
 • Elçin SÜLEYMANOV-Fahri HASANOV , Süleymanov E. IMPACT OF AZERBAIJAN INVESTMENT IN ENEGY SECTOR OF TURKEY ON ECONOMIC COLLABARATION OF THESE COUNTRIES . Avrasya Strateji Dergisi . Türkiyə. 2013;2(2)::73-100, url: [26]
 • ALIRZAYEV E.V. SULEYMANOV E.B , Süleymanov E. GOVERNMENT ROLE DURING THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS. World Research Journal of Economics. Amerika Birləşmiş Ştatları. 2013;Vol 2, Is1:13-21., url: [27]
 • Ayaz Z, Süleymanov E, Əlirzayev E. THE ANALISIS OF IMPACT OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS ON DEVELOPMENT AZERBAIJAN ECONOMY. Journal of Qafqaz University, Economics and Administration. Azərbaycan. 2013;1(1):114-123, url: [28]
 • Ruslan Huseynov , Assoc. Prof. Dr. Osman Nuri Aras , Süleymanov E. The Importance of Azerbaijan's Energy Revenues in its Exports Volume and the Effects on the National Economy. International Journal of Business and Social Science . Amerika Birləşmiş Ştatları. 2013;Vol 4 No 6:79-87, url: [29]
 • Ayaz ZEYNALOV , Osman Nuri ARAS Elçin SÜLEYMANOV , Süleymanov E. THE IMPORTANCE OF COUNTRY ENERGY SOURCE REVENUES ON AZERBAIJAN'S AND THE EFFECTS ON NATIONAL ECONOMY . Eurasia Strategy Journal. Türkiyə. 2013;Vol2/2:1-28 , url: [30]
 • Ayaz Zeynalov , Osman Nuri ARAS Fatih University , Süleymanov E. Does Oil Income Impede Democratization In Muslim– Majority Countries?. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITY STUDIES. Türkiyə. 2012;Vol 4, No :397-406, url: [31]
 • Füzuli Əliyev , Elçin Süleymanov , Süleymanov E. E‐ COMMERCE AND PROBABLE EFFECTS ON AZERBAIJAN ECONOMY . Journal of Qafqaz University, Economics and Administration. Azərbaycan. 2011;32:98-104, url: [32]
 • Süleymanov E, Əliyev F. E‐ticarət və Azərbaycanda tətbiqinin iqtisadi səmərəliliyi. Journal of Qafqaz University, Economics and Administration. Azərbaycan. 2011;32:98-104, url: [33]
 • Süleymanov E. Problems of development of mutual relation of Azerbaijan with the international financal organizations after independence. Культура народов Причерноморья. Ukrayna. 2011;200:64-68, url: [34]
 • Doç.Dr.Osman Nuri Aras , Süleymanov E. 1929 VƏ 2008 BÖHRANLARININ MAKROİQTİSADİ SƏBƏB VƏ NƏTİCƏLƏR BAXIMINDAN MÜQAYİSƏSİ . “Journal of Qafqaz Universityı”- . Azərbaycan. 2010;30:45-63, url: [35]
 • Ayaz Z, Osman Nuri A, Süleymanov E. Analyzing and Valuing of the Existing Situation of Export and Import of Non-Oil Sector in the Azerbaijan Republic. Social Science Research Network . Amerika Birləşmiş Ştatları. 2010;29:50-60, url: [36]
 • Ayaz Zeynalovla birgə , Süleymanov E. The Influence of the Global Financial Crisis to Azerbaijani Economy. Political Economy: International Political Economy eJournal - CMBO. Amerika Birləşmiş Ştatları. 2009;28:111-120, url: [37]
 • Ayaz Z, Süleymanov E. AZERBAYCAN EKONOMİSİNİN BAĞIMSIZLIK SONRASI MAKROEKONOMİK GÖSTERİCİLERİNİN EKONOMİK İSTİKRAR AÇISINDAN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ. “Journal of Qafqaz Universityı”- . Azərbaycan. 2009;26:137-143, url: [38]
 • Elçin Süleymanov , Süleymanov E. DÜNYA BANKININ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İLƏ ƏMƏKDAŞLIQ STRATEGİYASI . “Journal of Qafqaz Universityı”- . Azərbaycan. 2008;22:104-112, url: [39]
 • Süleymanov E. AZERBAYCANIN BAĞIMSIZLIK SONRASI SERBEST PİYASA EKONOMİSİNE UYUM SÜRECİNDE İMF İLE İŞBİRLİYİ STRATEJİSİ . "Journal Of Qafqaz University". Azərbaycan. 2008;24, 2008:169-179, url: [40]
 • Süleymanov E. AZЕRBAYCAN’IN ULUSLARARASI MALİ KURUMLARLA İLİŞKİLERİ . "Journal Of Qafqaz University". Azərbaycan. 2006;18, 2006:121-126, url: [41]
 • Osman Aras , Elchin Suleymanov , Süleymanov E. Common Currency and European Common Monetary System. journals.indexcopernicus.com. Azərbaycan. 2005;; 16(16)::55-65, url: [42]
 • Osman Nuri A, Süleymanov E. DÜNYA BANKININ AZƏRBAYCANDA HƏYATA KEÇİRDİYİ İNFRASTRUKTUR LAYİHƏLƏRİ . "Journal Of Qafqaz University". Azərbaycan. 2005;15, 2005:17-27, url: [43]
 • Dr.Osman Nuri Aras , Süleymanov E. AVROPA VALYUTA BİRLİYİNİN İQTİSADİ TƏSİRLƏRİ . "Journal Of Qafqaz University". Azərbaycan. 2005;16, 2005:1-10, url: [44]
 • Süleymanov E. AZERBAIJAN-IMF PARTNERSHIP AFTER THE INDEPENDENCE OF AZERBAIJAN . “Journal of Qafqaz Universityı”- . Azərbaycan. 2002;No 9/2002:190-196, url: [45]
 • Süleymanov E. MÜSTƏQİLLİK SONRASI AZƏRBAYCAN-DÜNYA BANKI MÜNASİBƏTLƏRİ . "Journal Of Qafqaz University". Azərbaycan. 2002;10, 2002:132-147, url: [46]
 • Elçin Süleymanov , Süleymanov E. Azərbaycan iqtisadiyyatının beynəlxalq iqtisadi məkana inteqrasiya strategiyaları. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstitu Elmi əsərləri . 2009;No 1.2009:125-126, url: [47]
 • Elçin Süleymanov , Süleymanov E. Ümumdünya Ticarət Təşkilatı və Azərbaycanın bu təşkilata üzvülük prosedurası. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstitu Elmi əsərləri . 2008;01:412-419, url: [48]
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Süleymanov E, Ələkbərova N. Azərbaycan səhiyyə sistemlərinin maliyyələşdirmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi. The sustainable development of economy and administration: Problems and perspectives. Azərbaycan. Dekabr 2021:189-192
 • Süleymanov E, Ələkbərova N. COVİD-19 PANDEMİSİNİN AZERBAYCANIN SAĞLIK SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNE ETKİSİ. VII TURKCESS 2021 - International Education and social Sciences Congress. Türkiyə. Noyabr 2021:678
 • Süleymanov E, Əlirzayev E, Talıblı M. Influence of economic freedom on attracting investments: The example of Azerbaijan . In cooperation with the Institute of Scientific Research on Economic Reforms (ISRER), IAMO organized a conference “Agriculture Trade and Foreign Investments for Sustainable Regional Integration in Caucasus and Central Asia” in Baku, Azerbaijan. Azərbaycan. Sentyabr 2018:1-11, url: [49]
 • Farhad R, Süleymanov E. Diversification of Economy the Republic of Azerbaijan on Base Sustainable Development of Non-Oil Sector (Диверсификация Экономики Республики Азербайджан На Базе Устойчивого Развития Несырьевого Сектора). International Conference on Eurasian Economies. Özbəkistan. İyun 2018:519-529, url: [50]
 • Anar E, Farhad R, Süleymanov E. Rusya, Kazakistan ve Azerbaycan'ın Devlet Bütçe Giderlerinde Sosyal Harcamaların Karşılaştırmalı Analizi Comparative Analysis of Budget Expenditures on Social Sphere in Russia, Kazakhstan and Azerbaijan . International Conference on Eurasian Economies 10-12 July 2017 – Istanbul, TURKEY. Türkiyə. Sentyabr 2017:401-412, url: [51]
 • Süleymanov E. Обзор сельскохозяйственной торговой политики Азербайджана в 2015-2016 гг. Обзор торговой политики в странах Европы и Центральной Азии . İtaliya. Noyabr 2016:1-10, url: [52]
 • Süleymanov E. The Impact of the Oil Price Fluctuations on the Agrarian Policy in Azerbaijan. Regional and International Cooperation in Central Asia and South Caucasus: Recent Developments in Agricultural Trade" 2 - 4 November 2016 . Özbəkistan. Noyabr 2016:1-20, url: [53]
 • Cihan B, Süleymanov E. Transition To Renewable Energy And Sustainable Energy Development In Azerbaijan. 1st IAEE Eurasian Conference 28-31 August 2016 - Baku, Azerbaijan Energy Economics Emerging from the Caspian Region: Challenges and Opportunities. Azərbaycan. Avqust 2016:1-17, url: [54]
 • Bulut C, Süleymanov E, Əliyev F, Həsənov F. Role of Oil Price in Exchange Rate Movement of the CIS oil-exporting countries. Eurasia Business and Economics Society (EBES)19th EBES Conference - Istanbul May 26-28, 2016 Istanbul, Turkey Hosted by Istanbul Technical University - Faculty of Management Department of Economics. Türkiyə. May 2016:1-20, url: [55]
 • Bulut C, Süleymanov E, Həsənov F. PETROL İHRAÇ EDEN POST-SOVYET ÜLKELERİNDE PETROL FİYAT DALĞALANMALARININ ÜLKE EKONOMİ POLİTİKALARINA ETKİSİ. Eurasian Conference on Business and Economics, Bishkek, May 18-20, 2016. Qırğizistan. May 2016:1-19, url: [56]
 • Prof. Cihan Bulut and Assoc. Prof. Fakhri Hasanov , Süleymanov E. The Impact of Age Groups of Population on Energy Use in the Case of Azerbaijan. EconAnadolu 2015. Türkiyə. İyun 2015:1024-1037, url: [57]
 • Azerbaijan) , Azerbaijan) Assoc. Prof. Dr. Fakhri Hasanov (Qafqaz University , Azerbaijan) Ph.D. Candidate Elchin Suleymanov (Qafqaz University , Prof. Dr. Cihan Bulut (Qafqaz University , Süleymanov E. The Impact of the Oil Revenues on the Standard of Living in Oil-Exporting Countries of the Former Soviet Union. International Conference on Eurasian Economies 1-3 July 2014 – Skopje, MACEDONIA. Makedoniya. İyul 2014:1-9, url: [58]
 • Süleymanov E, Alıyev X. Macroeconomic Analysis and Graphical Interpretation of Azerbaijan Economy in 1991-2012. Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya, 4cü Beynəlxalq Konfrans. Azərbaycan. May 2014:107-115
 • Meral D, Süleymanov E, Heydərova A. İnnovasiya Menecmenti və Azərbaycanda Tədbiqinin Səmərəliliyi. Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya, 4cü Beynəlxalq Konfrans. Azərbaycan. May 2014:576-582
 • Azerbaijan) , Azerbaijan) Assoc. Prof. Dr. Fakhri Hasanov (Qafqaz University , Turkey) Assoc. Prof. Dr. Elchin Suleymanov (Qafqaz University , Assoc. Prof. Dr. Osman Nuri Aras (Fatih University , Süleymanov E. Economic and Strategic Expectations of Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline Project. International Conference on Eurasian Economies. Rusiya. Sentyabr 2013:991-998, url: [59]
 • Ayaz Zeynalov , Rufat Mammadov , Süleymanov E. ANALYZING AND VALUING OF THE EXISTING SITUATION OF EXPORT MULTIPLICATION IN THE AZERBAIJAN REPUBLIC. International Conference on Energy, Regional Integration and Socio-economic Development. Azərbaycan. Sentyabr 2013:7, url: [60]
 • Azerbaijan) , Azerbaijan) Assoc. Prof. Dr. Fakhri Hasanov (Qafqaz University , Azerbaijan) Ph.D. Candidate Elchin Suleymanov (Qafqaz University , Prof. Dr. Cihan Bulut (Qafqaz University , Süleymanov E. Problems Encountered during the Transition to Market Economy in Azerbaijan and Solution Attempts. International Conference on Eurasian Economies 17-18 September 2013 – St. Petersburg, RUSSIA. Rusiya. Sentyabr 2013:394-402, url: [61]
 • Fahri Hasanov , Elçin Süleymanov , Süleymanov E. Azerbaycanın Türkiyenin Enerji Sektörüne Yatırımlarının Azerbaycan-Türkiye Ekonomik İlişkilerindeki Rölü. EconAnadolu2013. Türkiyə. İyun 2013:1-29, url: [62]
 • Maliye Bölümü , Azerbaycan , Bakü , Kafkas Üniversitesi , Qafqaz Üniversitesi Eğitimden Sorumlu Rektör Yardımcısı , Öğr. Gör. Elçin Süleymanov , “ , Prof. Dr Cihan Bulut , Süleymanov E. “Azerbaycan’ın Hollanda Hastalığı Problemini Önleme Stratejilerinde Türkiye İle Yapılan Ekonomik İlişkilerin Önemi. International Symposium on Regional Cooperation and Development on October 17-20, 2012 (Erzurum, Turkey) . Türkiyə. Oktyabr 2012:99-117, url: [63]
 • Assoc. Prof. Dr. Osman Nuri Aras (Fatih University , Azerbaijan) , Turkey - Ph.D. Candidate Elçin Süleymanov (Qafqaz University , Süleymanov E. The Importance of Azerbaijan's Energy Revenues in its Exports Volume and the Effects on the National Economy. International Conference on Eurasian Economies 11-13 October 2012 – Almaty, KAZAKHSTAN . Qazaxıstan. Oktyabr 2012:225-232, url: [64]
 • Azerbaijan .Ayaz Zeynalov , Azerbaijan.Osman Salih Kadi , Fatih University , Qafqaz University , Turkey Elçin Suleymanov , Osman Nuri Aras , Süleymanov E. “Does Oil Income Impede Democratization in Muslim–Majority Countries?”. SOCIAL SCIENCES RESEARCH SOCIETY (SoSReS) 5. INTERNATIONAL CONFERENCE on SOCIAL SCIENCES (ICSS)05-06 October 2012 Izmir - Turkey. Türkiyə. Oktyabr 2012:12-21, url: [65]
 • Azerbaijan) , Ekonomi Bölümü; - Ph.D. Candidate Elçin Süleymanov (Qafqaz University , Fatih Üniversitesi , Doç. Dr. Osman Nuri Aras , Süleymanov E. “Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan Türkiye Ekonomik İlişkilerinin Sektörel Değerlendirilmesi”. International Symposium on Regional Cooperation and Development October 17-20, 2012 Erzurum, Turkey. Türkiyə. Oktyabr 2012:79-99, url: [66]
 • , Fuzuli Aliyev , Elchin Suleymanov , Süleymanov E. Alternative Development Strategies for Azerbaijan Economy and Sectoral Analysis. 7th Silk Road Conference: Challenges and Opportunities of Sustainable Economic Development in Eurasian Countries Tbilisi- Batumi 24-26 May. 2012. Gürcüstan. May 2012:53-57, url: [67]
 • Süleymanov E, Əliyev F. Alternative Development Strategies for Azerbaijan Economy and Sectoral Analysis. 7th Silk Road Conference: Challenges and Opportunities of Sustainable Economic Development in Eurasian Countries Tbilisi- Batumi 24-26 May. 2012. Gürcüstan. May 2012:12, url: [68]
 • Elçin Süleymanov , Süleymanov E. Аzərbаycаnın müstəqillikdən sonra beynəlxalq maliyyə təşkilatları ilə əlaqələrinin inkişaf problemləri.. DAYANIQLI İNKİŞAF VƏ İDARƏETMƏ MODELLƏRİ:NƏZƏRİYYƏ VƏ PRAKTİKA . Azərbaycan. Dekabr 2011:4, url: [69]
 • Elçin Süleymanov , Osman Nuri Aras , Süleymanov E. "The Role and Importance of Turkish Entrepreneurs ın Economic Development and Reconstruction of Azerbaijan. III Uluslararası Girişimcilik Kongresi . Qırğizistan. May 2011:17-27, url: [70]
 • Ayaz Zeynalov , Elçin Süleymanov , Süleymanov E. Azərbaycan Respublikasının Xalis İxrac Funksiyası və Xarici Ticarət Multipikatoru. Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asya III beynəlxalq Konfrans 15-17 Oktyabr 2010 Qafqaz Universiteti. Azərbaycan. Oktyabr 2010:124-125, url: [71]
 • Ayaz Zeynalov , Elçin Süleymanov , Süleymanov E. Azərbaycan Respublikasının Xalis İxrac Funksiyası və Xarici Ticarət Multipikatoru. Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asya III beynəlxalq Konfrans 15-17 Oktyabr 2010 Qafqaz Universiteti. Azərbaycan. Oktyabr 2010:1113-1118, url: [72]
 • Ayaz Zeynalov , Elçin Suleymanov , Süleymanov E. Vergi huquqpozuntulari zamanı Azərbaycan Respublikası Vergi Mecellesi İnzibati xətalar məcəlləsi və Cinayət Məcəlləsində nəzərdə tutulan məsuliyyət tədbirlərə zamani ortaya cixan problem və qarişiqlikqar. “Hüquq Elminin Müasir Problemləri”Beynəlxalq Konfransı Bakı Dövlət Universiteti Qafqaz Universiteti pg 285-287, Azərbaycan-Bakı,2010. Azərbaycan. Oktyabr 2010:285-287, url: [73]
 • •Elçin Süleymanov , Süleymanov E. İqtisadi inteqrasiya və Azərbaycanın bu inteqrasiyada yeri. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin inkişafında regionların rolu və əhəmiyyəti”, Beynəlxalq elmi konfrans , Azərbaycan Resp. Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Universiteti,Naxçıvan, 2009 . Azərbaycan. Aprel 2010:5
 • Süleymanov E. Electronic commerce and IT's probable effects on Azerbaijan Economy. AICT 3cü Beynəlxalq Konfrans. Azərbaycan. Dekabr 2009:1-5, url: [74]
 • Süleymanov E. Azerbaycanin Bağımsızlık Sonrası Serbest Piyasa Ekonomisine Uyum Sürecinde IMF ile İlişkileri. II. International Congress of the Social Science. Türkiyə. Dekabr 2009:981-994, url: [75]
 • Süleymanov E. Azerbaycanın Bagımsızlık Sonrası Uluslararası Maliye Kurumları ile ilişkileri. International Congress of the Social Science. Qırğizistan. Oktyabr 2008:125, url: [76]
 • Süleymanov E. Qloballaşan dünyada e-ticarət və Azərbaycanda tətbiqinin iqtisadi təsirləri. Bakutel 2007-`Regional İnnovation zone.problems and solutions.. Azərbaycan. Noyabr 2007:262-265, url: [77]
 • Süleymanov E. İslam Ölkələri Arasinda İqtisadi Əməkdaşlıq. Yaxın və Orta Şərq:Dünəni, Bu Günü, Sabahı`Beynəlxalq Elmi Konfrans.AMEA. Azərbaycan. Oktyabr 2005:71-79, url: [78]
 • Elçin Süleymanov , Süleymanov E. DÜNYA TİCARƏT TƏŞKİLATI - AZƏRBAYCAN MÜNASİBƏTLƏRİ. Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asya I beynəlxalq Konfrans 12-13 May 2003 Qafqaz Universiteti. Azərbaycan. May 2003:18-20, url: [79]
 • Süleymanov E. AZƏRBAYCAN VƏ AVROPA YENİDƏNQURMA VƏ İNKİŞAF BANKI MÜNASİBƏTLƏRİ. "Azərbaycan Müstəqillikdən Sonra "3-4 mart 2003 . Azərbaycan. Aprel 2003:100-102, url: [80]
 • Süleymanov E. MÜSTƏQİLLİK SONRASI AZƏRBAYCAN VE DÜNYA BANKI MÜNASİBƏTLƏRİ. "Azərbaycan Müstəqillikdən Sonra "Az ər Baycan respublikasi Təhsil Nazirliyi Qafqaz Universiteti 3-4 mart 2003 . Azərbaycan. Mart 2003:102-104, url: [81]
 • Süleymanov E. Baku-ceyhan boru kemerinin ekonomik ve kültürel boyutu. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin beynəlxalq və regional əhəmiyyəti Baki 2002. Azərbaycan. İyun 2002:64-67
 • Milli konfranslar
 • Arif Gömleksiz , Süleymanov E. Azərbaycan İqtisadiyyatinin SWOT analizi. Gənc Tədqiqatçiların Ümumrespublika Elmi Konfransı Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirliyi Qafqaz Universiteti 06-07 may 2010 . May 2010:93-97, url: [82]
 • Süleymanov E. Dünya Bankının Azərbaycandakı fəaliyyətinin regionların inkişafına təsiri.. Azərbaycan Respublikası regionlarının Sosial-İqtisadi İnkişafının Aktual Problemləri,Bakı Dövlət Universiteti. . Noyabr 2005:62-67
 • Süleymanov E. Dünya Bankının Azərbaycanda infrastruktur kreditləri. Azərbaycan Respublikası regionlarının Sosial-İqtisadi İnkişafının Aktual Problemləri,Bakı Dövlət Universiteti. . Oktyabr 2003:101-102
 • Süleymanov E. Vergi islahatlari muhim məsələdir. Azərbaycan Respublikasinda İqtisadi İslahatlar və Problemlər Bakı -1999. May 1999:216-218
 • Kitablar
 • Süleymanov E. Overview agricultural industrial trade policy in the post-Soviet countries (Обзора агропродовольственной торговой политики в постсоветских странах 2015-16 ) -Chapter of Azerbaijan. 2. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Europe and Central Asia trade publications. Roma/İtaliya. 2017:26-32, url: [83]
 • Süleymanov E. REVIEW OF AGRICULTURAL TRADE POLICIES IN POST-SOVIET COUNTRIES 2015-16 Summary Report-Chapter of Azerbaijan. 1. Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome, 2017. Roma/İtaliya. 2017:1-54, url: [84]
 • Anar E, Sənan Ə, Süleymanov E. Müstəqilliyinin 25 ilində Azərbaycan iqtisadiyyatı. Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti nəşri. Bakı/Azərbaycan. 2017:1-440
 • Kərim M, Osman Nuri A, Süleymanov E. Economy of Azerbaijan 25 years of independence. Şərq-Qərb Nəşriyyatı. Bakı/Azərbaycan. 2016:386, url: [85]
 • Anar E, Flora Ə, Sənan , Süleymanov E. BEYNƏLXALQ MALİYYƏ TƏŞKİLATLARI VƏ AZƏRBAYCAN. 1. Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti nəşrləri. Bakı/Azərbaycan. 2016:268, url: [86]
 • Kərim M, Osman N, Pərviz Q, Süleymanov E. Müasir Azərbaycan İqtisadiyyatı. 1. Qərb Universiteti Nəşrləri. Bakı/Azərbaycan. 2016:324
 • Süleymanov E. Review of Agricultural Trade Policies in former Soviet Union countries 2014-15. . Roma/İtaliya. 2016:8-18, url: [87]
 • Prof.Dr Osman Nuri Aras , Süleymanov E. `Azərbaycan İqtisadiyyatı` yenilənmiş 2.nəşr. Şərq-Qərb nəşriyyatı. Bakı/Azərbaycan. 2016:412, url: [88]
 • Prof Dr Cihan Bulut , Süleymanov E. `Dövlət Maliyyəsi`Yenilənmiş 3.nəşr,. . Bakı/Azərbaycan. 2015:334, url: [89]
 • Prof. Dr. Cihan Bulut , Süleymanov E. "Dövlət Maliyyəsi " Yenilənmiş 2.nəşr. . Bakı/Azərbaycan. 2013:334, url: [90]
 • Doç.Dr. Cihan B, Süleymanov E. Dövlət Maliyyəsi. Qafqaz Universiteti nəşrləri No 46. Bakı/Azərbaycan. 2011:324, url: [91]
 • Heyət , Süleymanov E. Qarabağ-bildiklərimiz və bilmədiklərimiz. Qafqaz Universiteti Beynəlxalq Münaqişələrin araşdırma Mərkəzi. Bakı/Azərbaycan. 2010:127-151
 • Doç.Dr Osman Nuri Aras , Süleymanov E. Azərbaycan İqtisadiyyatı. Şərq-Qərb. Bakı/Azərbaycan. 2010:316, url: [92]
 • Doç Dr Cıhan Bulut , Doç Dr Osman Nurı Aras , Süleymanov E. Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan Ekonomisinin15 ili. pdf. Bakı/Azərbaycan. 2006:225, url: [93]
 • Yarışmanın kordinatoru və kitabın redaktoru , Süleymanov E. Azərbaycan-Türkiyə Münasibətlərinin Elmi,mədəni,siyasi və iqtisadi vəziyyəti,mövcud durum və perspektivlər . Qafqaz Universiteti. Bakı/Azərbaycan. 2003:234, url: [94]
 • Digər
 • Elchin Suleymanov , Süleymanov E. The Influence of the Global Financial Crisis to Azerbaijani Economy. Macroeconomics: Prices, Business Fluctuations, & Cycles eJournal Vol 6, Issue 5, January 11, 2013 . Amerika Birləşmiş Ştatları. Yanvar 2013:1-12, url: [95]
 • Osman Nuri Aras , Süleymanov E. Does Oil Income Impede Democratization in Muslim-Majority Countries?. Political Institutions: Non-Democratic Regimes eJournal . Amerika Birləşmiş Ştatları. Yanvar 2013:17-24, url: [96]
 • Osman Nuri Aras , Süleymanov E. Does Oil Income Impede Democratization in Muslim-Majority Countries?. POLITICS & ENERGY eJOURNAL. Amerika Birləşmiş Ştatları. Yanvar 2013:12-18, url: [97]
 • Süleymanov E. The Influence of the Global Financial Crisis to Azerbaijani Economy. MACROECONOMICS: PRICES, BUSINESS FLUCTUATIONS, & CYCLES eJOURNAL Vol. 6, No. 5: Jan 11, 2013. Almaniya. Yanvar 2013:1-12, url: [98]
 • Elchin Suleymanov. Ruslan Huseyinov , Süleymanov E. iInternational Students’ Contributions to Swedish Economy. Labor: Supply & Demand eJournal Vol 4, Issue 120, December 18, 2012 . Amerika Birləşmiş Ştatları. Dekabr 2012:17-26, url: [99]
 • Fuzuli Aliyev , Süleymanov E. Alternative Development Strategies for Azerbaijan Economy and Sectoral Analysis. GLOBAL BUSINESS ISSUES eJOURNAL Vol. 2, No. 220: Dec 19, 2012. Amerika Birləşmiş Ştatları. Dekabr 2012:17-24, url: [100]
 • Fuzuli Aliyev , Süleymanov E. Alternative Development Strategies for Azerbaijan Economy and Sectoral Analysis. Institutions & Transition Economics: Macroeconomic Issues eJournal . Amerika Birləşmiş Ştatları. Dekabr 2012:34-46, url: [101]
 • Elchin Suleymanov. Ruslan Huseyinov , Süleymanov E. International Students’ Contributions to Swedish Economy. International Finance eJournal Vol 4, Issue 180, December 17, 2012 . Amerika Birləşmiş Ştatları. Dekabr 2012:17-26, url: [102]
 • Elchin Suleymanov , Süleymanov E. Turkiyenin en kapsamli belge paylasim sitesi. belgeler.com. Türkiyə. Aprel 2012:99, url: [103]
 • Elchin Suleymanov , Süleymanov E. scholar.google.com. scholar.google.com. Amerika Birləşmiş Ştatları. Aprel 2012:99, url: [104]
 • Elchin Suleymanov , Süleymanov E. academic.research.microsoft.com. academic.research.microsoft.com. Amerika Birləşmiş Ştatları. Aprel 2012:90, url: [105]
 • Elchin Suleymanov , Süleymanov E. Global Akademiya sisteminə daxil edilən kitab və məqalələrim. Academia.edu. Amerika Birləşmiş Ştatları. Yanvar 2012:1-100, url: [106]

Layihələr

 • Layihənin adı: Groningen Universiteti Niderland Tədqiqat; Donor: Qafqaz Univeristeti; Vəzifə: araştırma;
 • Layihənin adı: İİBF tələbələrinin Türkiyə,İstanbul Staj Programı; Donor: Qafqaz Üniversitesi; Vəzifə: Layihə Rəhbəri;
 • Layihənin adı: Büdcə Təşkilatları Maliyyə və muhasibatlıq əməkdaşlarına `Vergi və biznes huququ`təlimi; Donor: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi və NEXİA İnternational; Vəzifə: Təlimçi ;
  Qeyd: Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi , Maliyyə Nazirliyi,İqtisadi İnkişaf Nazirliyi,Təhsil Nazirliyi, Milli Təhlukəsizlik Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi , Baş Prokurorluq və digər budcə təşkilatlarının muhasibatlıq və maliyyə xidməti rəhbərlərinə hər qrupa 5 gun olmaqla , 20 həftəlik "vergi və biznes huququ" təlimi
 • Layihənin adı: İİBF tələbələrinin Türkiyə,İstanbul Staj Programı; Donor: TİKA; Vəzifə: Program Rəhbəri;
 • Layihənin adı: İİBF tələbələrinin Türkiyə,İstanbul Staj Programı; Donor: TİKA; Vəzifə: Program Rəhbəri;
 • Layihənin adı: SIFE ; Donor: Qafqaz Universiteti; Vəzifə: Kurator;
 • Layihənin adı: Ali Məktəblər arasında "Vergilər" fənni olimpiadası; Donor: AR Vergilər Nazirliyi ; Vəzifə: Qafqaz Universiteti tələbə komandasinin formalastirilmasi və komandaya rəhbərlik;
  Qeyd: Butun bu olimpiaydalarda komanda olaraq ugurlu cixisdan dolayi cəmi 14 fəxri fərman(cəmi 30 fəxri fərmandan ) və pul mukafatlari və 1 kubok qazanilmisdir.
 • Layihənin adı: İİBF tələbələrinin Türkiyə,İstanbul Staj Programı; Donor: TİKA; Vəzifə: Program Rəhbəri;
 • Layihənin adı: İİBF tələbələrinin İstanbul staj proqrami; Donor: Qafqaz Universiteti; Vəzifə: Program Rəhbəri;
 • Layihənin adı: "Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin elmi, siyasi, mədəni və iqtisadi istiqamətləri,bugünkü vəziyyət və perspektivlər"mövzulu gənc tədqiqatçılar və tələbələr arası elmi məqalə müsabiqəsi; Donor: Qafqaz Universiteti; Vəzifə: Layihə Rəhbəri;
 • Layihənin adı: Milli Məclisin Regional Məsələlər üzrə Daimi Komissiyası ilə birgə Bələdiyyə sədrləri və üzvlərinə seminar ; Donor: Qafqaz Universiteti və Milli Məclis Yerli Özünüidarəetmə Komissiyası; Vəzifə: Təlimçi ;

Üzv olduğu elmi qurumlar

 • Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 09-sep-2015

 • http://academic.research.microsoft.com/Author/34279682/elcin-suleymanov 23-mar-2012

 • Social Science Research Network (SSRN) 14-mar-2012

 • http://scholar.google.com/citations?hl=en&user=FBr-GsoAAAAJ 24-oct-2011

 • indexcopernicus elm sebekesi http://my.indexcopernicus.com/elchin 01-may-2009

 • Azərbaycan Respublikası TQDK maliyyə ixtisası üzrə magistratura imtahan komissiyasının eksperti 28-nov-2006

 • Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi Ali məktəblər arası "Vergilər"olimpiadasının ekspert komissiyasının üzvü 27-oct-2006

Mükafatlar, Sertifikatlar

 • "“Ən Layiqli Alim – Ə.L.A.” məqsədli qrant müsabiqəsi çərçivəsində ”2016-cı ilin alimi” mükafat müsabiqəsində Humanitar və ictimai elmlər sahəsinin əsas nominasiya üzrə qalibi ", Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu (EİF) ; 2017

 • "EYS Summer School in Economics ", Pamukkale Universiteti Turkiyə ; 2017

 • "Certificate of participation", Groningen University Niderland ; 2015

 • "Borsada Finansal İşlemler", Borsa İstanbul ; 2013

 • "ISO 9001:2000 Keyfiyyət Menecment Sistemi, Daxili Auditor", TSE ; 2007

 • "ETA v8-SQL Bilgisayar Programlari", ETA Bilgisayar / Istanbul Turkiye ; 2007

 • "Uygulamali ETA Versiyon 7 Bilgisayar Programlari", ETA Bilgisayar / Istanbul Turkiye ; 2007

 • "Keyfiyyət strategiyası: Kreativ idealardan effektiv idarəetməyə doğru", Beynəlxalq Keyfiyyət Assosasiyası ; 2006

 • "Tələbələr vəTədqiqatçilar arası umumrespublika konfransı 1.dərəcəli dıplom ", Azərbaycan Respublikasi Təhsil Nazirliyi və AMEA ; 1999