Elvira Ləbibova Salah

Haqqında

  Bölmə: Xarici dillər
  Vəzifə: Müəllim
  Ailə vəziyyəti: Evli

  Almanca : Səlis
  Rusca : Səlis
  İngilis : Yaxşı

  MS Word, MS Excel, MS Powerpoint

Təhsil

 • Magistratura 24-JUN-97

  Azərbaycan Dövlət Dillər İnstitutu Alman və ingilis dilləri

  Diplom AV-I 068597

İş təcrübəsi

 • 01-FEB-17 Davam edir
  Müəllim Xarici dil

  Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azərbaycan/Xırdalan

 • 01-FEB-16 01-FEB-17
  Metodik-Birləşmə rəhbəri, Müəllim

  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Universiteti

  Azərbaycan/

 • 01-NOV-11 01-JUN-13
  Muəllim

  "Creative"-TK_Education Complex (Təhsil Kompleksi)

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-OCT-11 01-JUN-12
  Müəllim

  Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-OCT-09 01-DEC-10
  Müəllim

  ADTM-Alman Dili Tədrisi Mərkəzi Azərbycan. Höte-İnstitunun tərəfdaşı

  Azərbaycan/

 • 01-SEP-02 01-FEB-16
  Müəllim

  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Universiteti

  Azərbaycan/

 • 01-JAN-02 01-SEP-03
  Müəllim

  OKLAHOMA-Education Complex

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-MAY-97 01-AUG-98
  şirkətin tərcüməçisi

  OREL-Turizm üzrə Aserbaycan Assosasiyası

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-OCT-95 01-JUN-97
  şirkətin tərcüməçisi

  AKA-TUR-Turizm və Kommersiya üzrə Aserbaycan Assosasiyası

  Azərbaycan/Bakı

Mükafatlar, Sertifikatlar

 • "Fortbildung: "Mit Bilderrn lernen-Kunstwerke im DAF-Unterricht"", Bundesministerium der Bildung, Wissenschaft und Forschung, OeAD , WIEN. Austrian Agency for Internatiomal Cooperation in Education and Research. ; 2023

 • "Seminar: "Österreich-Tag Baku 2023"", OEAD, Bundesministerium der Bildung, Wissenschaf und Forschung / Federal Ministry of Education, Science and Research ; 2023

 • "Webinar-Block: "Nachhaltigkeit in Österreich.“ Online-Fortbildung “Kultur und Sprache” (Culture and Language), 2022", Bundesministerium der Bildung, Wissenschaft und Forschung, OeAD , WIEN. Austrian Agency for Internatiomal Cooperation in Education and Research. ; 2022

 • " Gənc Tədqiqatçiların 6-cı Beynəlxalq Elmi Konfransı. Məqalə: “ WAYS TO DEVELOP COMMUNICATIVE READING SKILLS IN A FOREIGN LANGUAGE."", Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Mühəndislik Universiteti ; 2022

 • "Fortbildung "Bewerbung express. Lebenslauf und Motivationsschreiben kurz erklaert", DAAD/OEAD", DLV, Baku (Alman dili tədris edən müəlimlər İctimai Birliyi) ; 2022

 • "Webinar_Block 3: “So lernt man schneller! - Rezeptives und produktives Fertigkeitentraining mit neurodidaktischen Elementen“.Online-Fortbildung “Kultur und Sprache” / ”Culture and Language, 2020", Bundesministerium der Bildung, Wissenschaft und Forschung, OeAD , WIEN. Austrian Agency for Internatiomal Cooperation in Education and Research. ; 2020

 • "Webinar_Block 2: „Smartphone und digitale Tools im Sprachunterricht”. Online-Fortbildung “Kultur und Sprache” / ”Culture and Lamguage",2020", Bundesministerium der Bildung, Wissenschaft und Forschung, OeAD , WIEN. Austrian Agency for Internatiomal Cooperation in Education and Research. ; 2020

 • "Webinar_Block 1: „Ich habe einen Ohrwurm: Hörverstehen und kulturelles Hören im DaF-Unterricht“.Online-Fortbildung “Kultur und Sprache” / ”Culture and Language”, 2020.", Bundesministerium der Bildung, Wissenschaft und Forschung, OeAD , WIEN. Austrian Agency for Internatiomal Cooperation in Education and Research. ; 2020

 • "Gənc Tədqiqatçiların III Beynəlxalq Elmi Konfransı.Məqalə: “ Alman dilinin xarici dil kimi öyrənməyin əhəmiyyəti “. ", Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Mühəndislik Universiteti. ; 2019

 • "“ Lehrwerkpraesentation und Analyse”, Hueber Verlag / DLV-Aserbaidschan", “Azərbaycanda alman dilini tədris edən müəllimlər” ictimai birliyi. ; 2019

 • ""Bewerbungstraining" , DLV-Aserbaidschan/ DAAD/OEAD", “Azərbaycanda alman dilini tədris edən müəllimlər” ictimai birliyi. ; 2019

 • "Seminar: „Guter Unterricht –Mehrwert und Professionalisierung durch Aktionsforschung“. Workshop: Einführung in den aktuellen Stand der Sprachsdidaktik unter besonderer Berucksichtigung von “Lerneorientierung"", Almaniya Səfirliyinin Mədəniyyət şöbəsi, Alman dili müəllimlərin III Qurultayı. DER III. DEUTSCHLEHRERTAG. Aserbaidschan, Schamkir ; 2019

 • "Workshop: Enführung in den aktuellen Stand der Sprachsdidaktik unter besonderer Berucksichtigung von “Unterrrichtsgestaltung”.", Almaniya Səfirliyinin Mədəniyyət şöbəsi, Alman dili müəllimlərin II Qurultayı. DER II. DEUTSCHLEHRERTAG. Aserbaidschan, Schamkir ; 2018

 • "1 st Internattional English Language teaching forum", Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi,Qafqaz Universiteti ; 2015

 • "DaF- Fortbildungsseminar mit dem Schwerpunkt: Unterrichtlive-Unterrichtsbeobachtung mit Videoaufnahme und Selbsevalution. Mövzu: Video qeydlər vasitəsilə canlı dərs müşahidəsi və özünü qiymətləndirmə. ", Alman Dili Tədrisi Mərkəzi Azərbaycan, Höte- İnstitutunun tərəfdaşı ; 2010

 • "Workshop: “Kundenorientierte Teamarbeit”. Baku-SLZ ", Alman Dili Tədrisi Mərkəzi Azərbaycan, Höte-İnstitutunun tərəfdaşı. ; 2010

 • "Fortbildungsseminar mit den Schwerpunkten:Grammaik lehren und lernen im Kommunikativen DaF- Unterricht. Seminarın mövzusu: Kommunikativ DaF məşğələlərində qrammatikanı öyrətmək və öyrənmək. ", Alman Dili Tədrisi Mərkəzi Azərbaycan, Höte-İnstitutunun tərəfdaşı. ; 2009

 • "Fortbildungsseminar mit den Schwerpunkten:Sprechen und Sprachspiele im DaF- Unterrricht. Kurzfilme als Sprechanlass. Musik im Unterricht.DaF məşğələlərində danışıq. Danışıq məqsədli qısa oyunlar. Dərsdə musiqi. ", Alman Dili Tədrisi Mərkəzi Azərbaycan, Höte-İnstitutunun tərəfdaşı.Baku-SLZ-Sprachlernzenrum Aserbaidschan, Partner des Goethe-Instituts ; 2009

 • "Methodik-Workshop: “Einführung in die Unterrichtspraxismit den Lehrwerken: Schritte International, Em Neu und Ziel. "Dərs vəsaitləri vasitəsilə pedaqoji təcrübənin tətbiqi. ", Alman Dili Tədrisi Mərkəzi Azərbaycan, Höte-İnstitutunun tərəfdaşı. ; 2009

 • "Intensiv Alman dili kursu-Goethe Institut, Berlin-C1", Höte İnstitutu, Almaniya-Berlin ; 2006

 • "Fortbildung: "Mit Bilderrn lernen-Kunstwerke im DAF-Unterricht"" ", Bundesministerium der Bildung, Wissenschaft und Forschung, OeAD , WIEN. Austrian Agency for Internatiomal Cooperation in Education and Research. ; 2003

 • "Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma Institutu. ", Alman dili ixtisası üzrə tam ixtisasartırma kursu: Vəsiqə İA N-032232, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazilriyi ; 2002