Haqqında

  Bölmə Architecture and construction
  Vəzifə Deputy Head of Dean
  Yaş 44
  Ailə vəziyyəti Evli

  English Good
  Turkish Fluent
  Russian Elementary

Təhsil

 • Doctorate 23-JUN-17

  Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

  Diplom FD 10620

 • Master 01-JUL-03

  Selçuk Üniversitesi Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

  Diplom 4228001008

 • Bachelor 01-JUN-00

  Selçuk Üniversitesi Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

  Diplom 206050046

İş təcrübəsi

 • 01-AUG-05 01-FEB-16
  Mütəxəssis

  Qafqaz Universiteti

  Azerbaijan/

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Muradov V. Almaniyanın innovasiya sistemi və innovasiya qabiliyyəti. Azərbaycan Aqrar elmi. Azerbaijan. 2014;2014(№ 4):3
 • Muradov V. Понятия «инновация» в научной литературе . Науковий Висник Серия «Економични науки». 2014;(65)(№ 3 ):6
 • Muradov V. Brüssel Paytaxt Regionunda innovativ inkişafin ekonometrik göstəriciləri. Journal of Qafqaz - İqtisadiyyat və İdarəetmə. 2016;1(4):7
 • Muradov V. Böyük Britaniyanin innovasiya siyasəti. AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun Elmi Əsərlər Toplusu. 2015;Noyabr-dek(No 6):7
 • Muradov V. İnnovasiya prosesində biznes planın idarə edilməsi. Audit. 2015(№ 2):5
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Muradov V. İnnovasiya proseslərinin tənzimlənməsi. Genc Tedqiqatçıların Ümumrespublika Elmi Konfransı Qafqaz Üniversitesi Baku. Azerbaijan. April 2016:2
 • Muradov V. Azərbaycan mədəniyyəti və innovasiya. Genc Tedqiqatçıların Ümumrespublika Elmi Konfransı Qafqaz Üniversitesi Baku. Azerbaijan. April 2015:3