Samir Quliyev Fikrət

Haqqında

  Bölmə Public Administration
  Vəzifə Head of Department
  Yaş 43
  Ailə vəziyyəti Evli

  Turkish Fluent
  French Fluent
  English Fluent
  Azerbaijani (Ana dili) Fluent
  Russian Elementary

  Microsoft Office Programları (Word, Excell, Outlook, Power Point vs.), Internet

Təhsil

 • Doctorate 03-FEB-17

  Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası Tarix üzrə fəlsəfə doktoru

  Diplom FD 10257

 • Master 05-JUL-04

  Ankara Universiteti Beynəlxalq münasibətlər

  Diplom 3997

 • Bachelor 08-JUL-01

  Selçuk Üniversitesi Xarici dil və ədəbiyyatı (Fransız dili)

  Diplom 0103110002

İş təcrübəsi

 • 01-SEP-19 Davam edir
  Kafedra müdiri

  Bakı Mühəndislik Universiteti, Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi kafedrası

  Azerbaijan/Bakı

 • 01-JAN-18 Davam edir
  Beynəlxalq münasibətlər kafedrasında dosent

  Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azerbaijan/Bakı

 • 01-FEB-17 Davam edir
  Beynəlxalq Münasibətlər kafedrasının müdiri

  Baku Engineering University

  Azerbaijan/Bakı

 • 01-JUN-16 01-FEB-17
  Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının müdiri

  Qafqaz Universiteti

  Azerbaijan/Bakı

 • 01-SEP-13 01-FEB-17
  İqtisadiyyat və idarəetmə fakultəsinin Tərbiyə işləri üzrə dekan müavini

  Qafqaz Universiteti

  Azerbaijan/Bakı

 • 01-SEP-11 01-SEP-13
  İqtisadiyyat və idarəetmə fakultəsinin Elmi İşləri üzrə dekan müavini

  Qafqaz Universiteti

  Azerbaijan/Bakı

 • 01-SEP-10 01-SEP-15
  Lecturer

  Baku Slavic University

  Azerbaijan/Baku

 • 01-JUN-09 01-JUL-10
  Hüquq fakultəsinin tədris işləri üzrə dekan müavini

  Qafqaz Universiteti

  Azerbaijan/Bakı

 • 01-MAY-09 01-FEB-17
  Beynəlxalq münasibətlər bölməsində Baş müəllim

  Qafqaz Universiteti

  Azerbaijan/Bakı

 • 01-MAY-08 01-MAY-09
  Senior Lecturer, Vice-Dean

  Qafqaz University, Department of International Relations

  Azerbaijan/Baku

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Quliyev S. Bölgeselleşme çerçevesinde Kafkasyada işbirliği imkanları ve engeller. KKK1. Turkey. 2017;1(1):112-140
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Azərbaycan Respublikasının neft strategiyasının xarici siyasətinə təsiri . Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi. Azerbaijan. 2014;№ 3:10
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Политика европейского союза на южном Кавказе . ДП Видавничий дiм Персонал, “Наукові праці МАУП”. Ukraine. 2014;№ 2 (41):6
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Avrupa Birliğinin enerji güvenliğinde Azerbaycanın yeri ve önemi . Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. Turkey. 2013;№ 22:17, url: [1]
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Azerbaycan dış politikasında Azerbaycan Cumhuriyetinin Ulusal Lideri Haydar Aliyev`in rolü. Asia Minor Studies. Turkey. 2013;1:11, url: [2]
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Ermenistanın devlet destekli terörizmi ve onunla mücadele yolları . Uluslar Arası Avrasya Strateji dergisi. Turkey. 2013;№ 2(1):21, url: [3]
 • Quliyev S. Ermenistanın devlet destekli terörizmi ve onunla mücadele yolları.. Çankırı Karatekin Üniversitesi, Avrasya Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uluslar Arası Avrasya Strateji dergisi. Turkey. 2013;1(№ 2):123-144, url: [4]
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Kafkasya`daki jeopolitik-güvenlik ikilemi çerçevesinde Türkiye-Azerbaycan ilişkileri. Journal of Qafqaz University, Hüquq, Tarix və Politologiya. Azerbaijan. 2012;33:11, url: [5]
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Cənubi Qafqazda Təhlükəsizlik Problemləri. Journal of Qafqaz University . Azerbaijan. 2010;30 - 2010:11, url: [6]
 • Quliyev S. Beynəlxalq münaqişələrin qarşısının alınmasında "Azərbaycan multikulturalizmi" modelinin əhəmiyyəti və imkanları. Strateji Təhlil. 2017;21-22(Say 3-4):107-132, url: [7]
 • Quliyev S. Regional təhlükəsizlik kontekstində İran İslam Respublikasının Qafqaz strategiyası. Sivilizasiya jurnalı, Bakı Avrasiya Universiteti. 2017;33(6, N1,):124-132
 • Quliyev S. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qafqaz strategiyasında təhlükəsizlik və enerji amili. Geostrategiya. 2017;39(№ 03 ):28-31
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Azərbaycan Bakı-Tbilisi-Ceyhan strategiyası və regional rəqabət . Tarix və onun problemləri. 2014;№1:7
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Enerji təhlükəsizliyinin konseptual problemləri . Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi, “Xəbərlər” ictimai və humanitar elmlər seriyası. 2011;3:9
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Azerbaycan Dış Politikasında Irak. Felluce Araştırmalar Merkezi yayını. 2004;49:7, url: [8]
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Quliyev S. Bölgeselleşme çerçevesinde Kafkasyada işbirliği imkanları ve engeller. Uluslararası Karadeniz-Kafkas Kongresi. Turkey. April 2016:2-18, url: [9]
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Azərbaycan Respublikasının neft strategiyası enerji təhlükəsizliyi kontekstində . Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş “Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya” İqtisadiyyat və Beynəlxalq münasibətlər IV Beynəlxalq konqresi. Azerbaijan. May 2014:6
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Ermeni diasporası asıl neye hizmet ediyor? . Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş “Gənc Tədqiqatçıların I Beynəlxalq Elmi Konfransı”. Azerbaijan. April 2013:2
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Avrupa Birliği entegrasyon sürecinde enerji güvenliği ve Azerbaycan`ın önemi . Azərbaycan Universiteti, Azərbaycan dövlətçiliyinin 94 illiyinə və Heydər Əliyevin anadan olmasının 89-cu ildönümünə həsr edilən beynəlxalq elmi konfransı. Azerbaijan. June 2012:5
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Enerji Təhlükəsizliyinin Konseptual Problemləri. Qloballaşma Şəraitində Davamlı İnkişafın Aktual Problemləri. Azerbaijan. May 2011:5
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Azərbaycan Neft Strategiyasının Regionun İnkişafında Rolu. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin inkişafında regionların rolu və əhəmiyyəti”, Beynəlxalq elmi konfrans , Azərbaycan Resp. Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Universiteti,Naxçıvan, 2009 . Azerbaijan. October 2008:6
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Azerbaycan-ABD İlişkileri. Azerbaycanlı Genç Bilim Adamlarının 1. Sempozyumu. Azerbaijan. November 2004:15
 • Milli konfranslar
 • Quliyev S. Regionlaşma prosesinin Cənubi Qafqaz regionundakı inteqrasiya imkanlarına təsiri.. Mingəçevir Dövlət Universiteti, "Qloballaşma və regional inteqrasiya" mövzusunda Respublika elmi konfransı. December 2016:375-378.
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Cənubi Qafqazda Təhlükəsizlik Məsələləri və Həlli yolları. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 87 illiyinə həsr olunmuş Dövlət və Hüquq Quruculuğunun Aktual Problemləri Respublika Elmi Konfransı . May 2011:6
 • Kitablar
 • Quliyev S. Bağımsızlıktan Sonra Azerbaycan-ABD İlişkileri. 6139455103. Bakanlar . Chisinau/Moldova, Republic of. 2019:308, url: [10]
 • Quliyev S. Azərbaycan Respublikasının neft strategiyası və Qafqazda təhlükəsizlik problemləri. BMU. Xırdalan/Azerbaijan. 2018:236
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Genç akademisyenlerin perspektifinden “Birlikte Yaşama” kitabında bir hissə - "Devletlerarası sorunlara sebep olan faktörler ve çözüm önerileri" . . İSTANBUL/Turkey. 2012:37, url: [11]
 • Samir Quliyev , Ed. Reha Yılmaz , Quliyev S. Azerbaycan-ABD İlişkilerinde Dağlık Karabağ Sorunu. Qafqaz Universiteti Beynəlxalq Münaqişələri Araşdırma Mərkəzi Nəşrləri. Bakı/Azerbaijan. 2010:52, url: [12]
 • Digər
 • Samir Quliyev , Quliyev S. “Azerbaycan-ABD Diplomatik İlişkilerinin 20. Kuruluş Yıldönümünde Politikaları Tekrar Düşünmek”. USGAM. Azerbaijan. May 2012:1-4, url: [13]
 • Samir Quliyev , Quliyev S. “Azerbaycan -Türkiye İlişkilerinin Geliştirilmesinin Gerekliliği”. USGAM. Turkey. April 2012:1-4, url: [14]
 • Samir Quliyev , Quliyev S. “Ermeni Diasporası Asıl Neye Hizmet Ediyor?”. USGAM. Azerbaijan. April 2012:1-4, url: [15]
 • Samir Quliyev , Quliyev S. "Kafkasya`daki bolgesel Rekabetin Yeni Boyutu". USGAM. Turkey. April 2012:1-4, url: [16]

Mükafatlar, Sertifikatlar