Mayis Əzizov Babulla

Haqqında

  Bölmə Faculty of Economic and Administrative Sciences
  Vəzifə Dean
  Ailə vəziyyəti Evli

  English Good
  Turkish Fluent

  Word, Excel, Power Point, LOGO

Təhsil

 • Doctorate 16-OCT-12

  Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

  Diplom FD № 07710

 • Master 31-JUL-00

  Marmara Universiteti İqtisadiyyat

  Diplom 3106

 • Bachelor 11-JAN-99

  İstanbul Universiteti Biznesin təşkili və idarə edilməsi (İşletme)

  Diplom 4124

İş təcrübəsi

 • 01-MAR-19 01-MAY-19
  Visiting lecturer

  Koblenz University of Applied Sciences

  Germany/Koblenz

 • 01-SEP-18 Davam edir
  İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi dekanı

  Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azerbaijan/

 • 01-SEP-17 01-SEP-18
  Dünya iqtisadiyyatı kafedrasının müdiri

  Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azerbaijan/

 • 01-FEB-17 Davam edir
  Department of World Economy, Associate Professor

  Baku Engineering University

  Azerbaijan/Baku

 • 01-AUG-16 01-JAN-17
  Visiting scholar

  Auburn University

  United States/Auburn/Alabama

 • 01-OCT-14 01-NOV-14
  Erasmus Mundus Alrakis Visiting Academic Staff

  Warsaw University of Life Sciences, SGGW

  Poland/Warsaw

 • 01-JUL-13 01-JUL-16
  Dean of Faculty of Economic and Administrative Sciences

  Qafqaz University

  Azerbaijan/Baku

 • 01-FEB-10 01-JUN-13
  Journal of Qafqaz University, Co-Editors

  Qafqaz University

  Azerbaijan/Baku

 • 01-FEB-08 01-JUL-13
  Department of Finance, Head of Department

  Qafqaz University

  Azerbaijan/Baku

 • 01-FEB-08 01-JUL-13
  Vice-Dean of Faculity of Economic and Administrative Sciences

  Qafqaz University

  Azerbaijan/Baku

 • 01-FEB-08 01-JUL-12
  Member of Quality Managment System

  Qafqaz University

  Azerbaijan/Baku

 • 01-FEB-07 01-FEB-08
  Department of Menecment, Head of Department

  Qafqaz University

  Azerbaijan/Baku

 • 01-JAN-07 01-FEB-17
  Department of World Economy, Associate Professor

  Qafqaz University

  Azerbaijan/Baku

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Əzizov M, Muxtarov Ş. The positive influences of renewable energy consumption on financial development and economic growth. Sage Open. Austria. 2021;3(11):1-10
 • Əzizov M, Muxtarov Ş. The positive influences of renewable energy consumption on financial development and economic growth. Sage Open. Austria. 2021;3(11):1-10
 • Əzizov M, Muxtarov Ş. The positive influences of renewable energy consumption on financial development and economic growth. Sage Open. Austria. 2021;3(11):1-10
 • Əzizov M, Muxtarov Ş. The positive influences of renewable energy consumption on financial development and economic growth. Sage Open. Austria. 2021;3(11):1-10
 • Əzizov M, Muxtarov Ş. The positive influences of renewable energy consumption on financial development and economic growth. Sage Open. Austria. 2021;3(11):1-10
 • Əzizov M, Muxtarov Ş. The positive influences of renewable energy consumption on financial development and economic growth. Sage Open. Austria. 2021;3(11):1-10
 • Əzizov M, Muxtarov Ş. The positive influences of renewable energy consumption on financial development and economic growth. Sage Open. Austria. 2021;3(11):1-10
 • Əzizov M, Muxtarov Ş. The positive influences of renewable energy consumption on financial development and economic growth. Sage Open. Austria. 2021;3(11):1-10
 • Əzizov M, Muxtarov Ş. The positive influences of renewable energy consumption on financial development and economic growth. Sage Open. Austria. 2021;3(11):1-10
 • Əzizov M, Muxtarov Ş. The positive influences of renewable energy consumption on financial development and economic growth. Sage Open. Austria. 2021;3(11):1-10
 • Əzizov M, Muxtarov Ş. The positive influences of renewable energy consumption on financial development and economic growth. Sage Open. Austria. 2021;3(11):1-10
 • Əzizov M, Muxtarov Ş. The positive influences of renewable energy consumption on financial development and economic growth. Sage Open. Austria. 2021;3(11):1-10
 • Əzizov M, Muxtarov Ş. The positive influences of renewable energy consumption on financial development and economic growth. Sage Open. Austria. 2021;3(11):1-10
 • Əzizov M, Muxtarov Ş. The positive influences of renewable energy consumption on financial development and economic growth. Sage Open. Austria. 2021;3(11):1-10
 • Əzizov M, Muxtarov Ş. The positive influences of renewable energy consumption on financial development and economic growth. Sage Open. Austria. 2021;3(11):1-10
 • Əzizov M, Muxtarov Ş. The positive influences of renewable energy consumption on financial development and economic growth. Sage Open. Austria. 2021;3(11):1-10
 • Əzizov M, Muxtarov Ş. The positive influences of renewable energy consumption on financial development and economic growth. Sage Open. Austria. 2021;3(11):1-10
 • Əzizov M, Muxtarov Ş. The positive influences of renewable energy consumption on financial development and economic growth. Sage Open. Austria. 2021;3(11):1-10
 • Əzizov M, Muxtarov Ş. The positive influences of renewable energy consumption on financial development and economic growth. Sage Open. Austria. 2021;3(11):1-10
 • Əzizov M, Muxtarov Ş. The positive influences of renewable energy consumption on financial development and economic growth. Sage Open. Austria. 2021;3(11):1-10
 • Əzizov M, Muxtarov Ş. The positive influences of renewable energy consumption on financial development and economic growth. Sage Open. Austria. 2021;3(11):1-10
 • Əzizov M, Muxtarov Ş. The positive influences of renewable energy consumption on financial development and economic growth. Sage Open. Austria. 2021;3(11):1-10
 • Əzizov M, Muxtarov Ş. The positive influences of renewable energy consumption on financial development and economic growth. Sage Open. Austria. 2021;3(11):1-10
 • Əzizov M, Muxtarov Ş. The positive influences of renewable energy consumption on financial development and economic growth. Sage Open. Austria. 2021;3(11):1-10
 • Jeyhun M, Jeyhun M, Əzizov M, Muxtarov Ş. Determinants of Profitability in the Banking Sector: An Analysis of Post-Soviet Countries. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH. Germany. 2019, url: [1]
 • Əzizov M. Para politikası araçlarının ekonomiyi yönlendirmede kullanılması: Azerbyacan örneği. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyla Bilimler Enstitüsü, Sosyla Bilimler Araştirmalari Dergisi. Turkey. 2012;2:63-73
 • Əzizov M. Azerbaycanda uygulanan para politikasının monetarist yaklaşım bakımından değerlendirilmesi. Journal of Qafqaz University. Azerbaijan. 2011;32:10-20
 • Əzizov M, Məmmədov E. Küreselleşme sürecinde yabancı sermaye yatırımlarının ülke ekonomisinin kalkınmasında rolü . Journal of Qafqaz University. Azerbaijan. 2010;29, 2010:96-107
 • Əzizov M. Azerbaycan Merkez Bankasının oluşum süreci ve bankacılık sistemi. Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi. Azerbaijan. 2010;2 , 2010:10
 • Əzizov M. İqtisadi nəzəriyyələrin pul səyasətinin həyata keçiçirilməsi istiqamətindəki yanaşma metodları. AMEA İqtisadiyyat institutu. 2010;2010 No: 1:8
 • Əzizov M. Azərbaycanda 1996-2006-cı İllərdə Pul Kütləsinin İnflyasiyaya Təsirinin Hesablanmasında Ən Kiçik Kvadratlar Metoduna görə Regresya Modelinin Tətbiqi. Azərbaycan Elmi Tədqiqat Kənd Təsərüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitütünün Elmi Əsərləri. 2008;No:3,2008:10
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Əzizov M, Cəbiyev F. Karabağ savaşı sonrası ortaya çıkan yeni ekonomi bölgelerinin Azerbaycan ekonomisindeki önemi. Uluslararası Toplumsal Araştırmalar Kongresi. Turkey. March 2022:41-43
 • Məmməd T, Əzizov M. Azərbaycanda qeyri-neft sektoru üzrə xarici investisiyaların mövcüd vəziyyətinin təhlili. I International Scientific and Practical Conference ,The sustainable development of economy and administration: problems and prespectives. Azerbaijan. October 2018:89-93
 • Şəhriyar A, Əzizov M. Was it inevitable to escape from devaluation?. I International Scientific and Practical Conference ,The sustainable development of economy and administration: problems and prespectives. Azerbaijan. October 2018:142-145
 • Sevda R, Əzizov M. Neft gəlirlərinin Azərbaycan və Qazaxıstanın iqtisadi inkişafında rolu. Gənc Tədqiqatçıların Ümumrespublika Elmi Konfransı. Azerbaijan. April 2016:726-727
 • Əzizov M. İnnovasiya Yönümlü Sənayenin İqtisadi İnkişafda Rolu . İqtisadiyyatın davamlı inkişafı: problemlər, prespektivlər. Azerbaijan. April 2016:25-27
 • Yusif H, Əzizov M. Azərbaycan iqtisadiyyatında inflyasiya və onun dinamikası. Gənc Tədqiqatçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransı. Azerbaijan. April 2016:623-624
 • İlqar X, Əzizov M. Qeyri-neft sektorunun inkişafında investisiyaların rolu. Gənc Tədqiqatçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransı. Azerbaijan. April 2015:699-701
 • Shahriyar Aliyev , Əzizov M. The Importance of Industrıal Parks in Economıc Development . “Qloballaşma prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya” . Azerbaijan. May 2014:338-342
 • Əzizov M. Para Politkasınn Etkinliğinin Artırılmasında Bilgi Teknolojisinin Rolu . The 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technologies AICT2009. Azerbaijan. November 2009:10
 • Əzizov M. Azad iqtisadi zonaların beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin inkişafında rolu. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin inkişafında regionların rolu və əhəmiyyəti. Azerbaijan. October 2009:10
 • Əzizov M. Küresel Krizler ve Kriz Döneminde Para Politikasının Kullanımı. Dünyada Yeni İnkişaf Meyilləri və Türk Dünyası. Azerbaijan. May 2009:10
 • Milli konfranslar
 • Əzizov M. Azərbaycan iqtisadiyyatında turizmin rolu. Azərbaycan Respublikasında Turizmin İnkişaf Prespektivleri ( elmi praktiki konfrans). October 2004:7
 • Digər
 • Əzizov M. Mikroiqtisadiyyat. Qafqaz universiteti. Azerbaijan. January 2015:48

Mükafatlar, Sertifikatlar