Kənan Bəşirov Zakir

Haqqında

  Bölmə Faculty of Pedagogy
  Vəzifə Deputy Head of Dean
  Ailə vəziyyəti Evli

  Azerbaijani (Ana dili) Fluent
  Russian Good
  Persian Good
  Uzbek Good
  English Good
  Turkish Fluent

  Ofis proqramları

İş təcrübəsi

 • 01-FEB-16 Davam edir
  Deputy Head of Dean

  Baku Engineering University

  Azerbaijan/

 • 01-SEP-99 01-FEB-16
  Deputy Head of Dean

  Qafaz University

  Azerbaijan/Bakı

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Bəşirov K. ORTHOGRAPHY OF MORPHOLOGICAL INDICATORS THAT SHOW TO WHOM SOMETHING BELONGS TO AND UNCONJUGATED VERB FORMS (BASED ON THE JOURNAL "REHBER"). Journal of Baku Engineering University. Azerbaijan. 2018;2 (2018)(1)
 • Bəşirov K. SPELLING AND PRONOUNCIATION FEATURES OF GRAMMATICAL SUFFIXES OF THE VERB IN THE JOURNAL "REHBER". Journals of Baku Engineering University. Azerbaijan. 2017;1(2017)(1):12-18
 • Bəşirov K. Defining criteria of the boundaries of complex syntactic unities. International Journal of Multidisciplinary Thought (IJMT). United States. 2017;01(07):13-20
 • Bəşirov K. The Role Of Adverb In The Formation Of Complex Syntactic Unities. Journal of Qafqaz - Filologiya və Pedaqogika. Azerbaijan. 2016;2(4):122-130
 • Bəşirov K. The role of repetitions among components of phrase types in the Azerbaijani language. Journal of Qafqaz - Filologiya və Pedaqogika. Azerbaijan. 2015;2(3):132-141
 • Bəşirov K. The functions of coordinate conjunctions to join elements of phrase types. Journal Of Qafqaz University Philology and Pedagogy. Azerbaijan. 2014;2014, 2:140-147
 • Kanan B, Bəşirov K. The Role of Syntactic Means in Connecting Complex Syntactic Unities and Elements in the Azerbaijani Turkish Texts. Motif Academy Folklore Journal. Turkey. 2011;1:154-167
 • Bəşirov K. Translated literary works from Turkish to Azerbaijani. Journal of Qafqaz - Filologiya və Pedaqogika. Azerbaijan. 2010(30):56-68
 • Bəşirov K. The role of personal and demonstrative pronouns in shaping complex syntactic unities. Filologiya Məsələləri. 2017;may(5):263-270
 • Bəşirov K. 9. The role of indefinite pronouns in shaping complex syntactic unities. Filologiya Məsələləri. 2017;Mart(3):175-183
 • Kənan Bəşirov , Bəşirov K. About Some Common Place Names in Turkey and Azerbaijan. Mavi Atlas Culture, Art and Literature Journal. 2006;1:74-77
 • Kənan Bəşirov , Bəşirov K. Two-leaved Door. Dergah. 1994;No:51:3-4
 • Bəşirov K. Common Place Names: In the Case of Turkey-Azerbaijan. Milli Lider Haydar Aliyev`e 92. Yıl Armağanı. 2015:303-314
 • Bəşirov K. Homeland in Ramiz Rovshen’s Poems. Bulaq. 2006;3:21-21
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Bəşirov K. SPELLING AND PRONOUNCIATION FEATURES OF GRAMMATICAL SUFFIXES OF THE NOUN IN THE JOURNAL "REHBER". 2nd International Scientific Conference of Young Researchers. Azerbaijan. April 2018:1121-1125
 • Bəşirov K. Defining criteria of the boundaries of complex syntactic unities. International Journal of Arts & Sciences (IJAS) International Conference for Social Sciences and Humanities. . Germany. December 2017
 • Bəşirov K. Mürəkkəb sintaktik bütövlərin əmələ gəlməsində bağlayıcıların rolu. Gənc tədqiqatçıların I elmi konfransı . Azerbaijan. May 2017:670-673
 • Bəşirov K. The role of pronouns in shaping complex syntactic unities. IV International Scientific Conference on Young Researches. Baku: Qafqaz University, 29-30 April 2016. Azerbaijan. April 2016:1340-1341
 • Kanan B, Bəşirov K. Semantic Means Connecting Elements of Complex Syntactic Unities. 3-rd International Scientific Conference of Young Researchers. Azerbaijan. April 2015:1180-1181
 • Kanan B, Bəşirov K. The functions of coordinate conjunctions to join elements of phrase types. 1st International Scientific Conference of Young Researchers. Azerbaijan. April 2013:500-501
 • Kitablar
 • Bəşirov K. 7. Dede Omer Rusheni and Collection I. . /Azerbaijan. 2014
 • Qafqaz Universiteti Qafqaz Araştırmaları İnstitutu , Bəşirov K. 8. Azerbaijan in the Travelogue by Evliya Chelebi. Qafqaz University Qafqaz Research Institute. /Azerbaijan. 2012:291