Hüseyn Mirzəyev İbrahim

Haqqında

  Bölmə Faculty of Engineering
  Vəzifə Dean

  Azerbaijani (Ana dili) Fluent
  English Good
  Turkish Good
  Russian Good
  German Elementary

  Microsoft Office AutoCAD SolidWoks SolidEdge MathCAD MathLab Minitab Adobe Photoshop, Corel DRAW C++ ArchiCAD KISSoft

Təhsil

 • Doctorate 24-JUN-08

  Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası Texniki elmlər

  Diplom EN 05202

 • Master 08-JUL-97

  Azərbaycan Texniki Universiteti Maşınqayırma üzrə mühəndis

  Diplom AB-I 011181

İş təcrübəsi

 • 01-DEC-18 Davam edir
  0.5 ştat dosent

  Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azerbaijan/

 • 01-SEP-18 01-JAN-20
  Mexanika mexanika mühəndisliyi kafedrasının müdiri

  Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azerbaijan/

 • 01-SEP-17 01-DEC-18
  Dosent 1.5 ştat

  Baku Engineering University

  Azerbaijan/

 • 01-FEB-17 01-SEP-17
  Dosent 0.5 ştat

  Baku Engineering University

  Azerbaijan/Bakı

 • 01-NOV-12 01-SEP-17
  Tədris işləri üzrə dekan müavini

  AzTU

  Azerbaijan/Bakı

 • 01-DEC-11 01-SEP-17
  Dosent 0.5 ştat

  AzTU

  Azerbaijan/Bakı

 • 01-SEP-09 01-DEC-12
  Baş müəllim

  AzTU

  Azerbaijan/Bakı

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Ali N, Ayaz A, Beyali A, Ramiz G, Mirzəyev H. Development, Manufacturing and Introduction of New Con-structive Solution of Transmis-sion Mechanism. International Journal for Science and Innovations for the Industry. Innovation in Discrete Productions.. Bulgaria. 2016;2(4):14-16, url: [1]
 • Yusuf Ş, Mirzəyev H. Характеристики износа компо-зитов на полимерной основе. Механика композитных материалов. Lithuania. 2015;5(51):769—785, url: [2]
 • Yusuf Ş, Mirzəyev H. Wear behaviour of polymeric materials by Taguchi's method. Mechanics of Compo-site Materials. United States. 2014;6(50):543-554
 • Yusuf Ş, Mirzəyev H. Bəzi polimer materialların bəkliyi artırılmış polad üzrə sürtünmə və yeyilmə xarakterinin tədqiqi. . Maşınşünaslıq. Azerbaijan. 2013;3:3-12
 • Bəyalı Ə, Mirzəyev H. Paket reduktorun aparılan dişli çarx və valının gərilməli birləşdirməsinin yükgötürmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi. Machine Science. Azerbaijan. 2012;2:41-44, url: [3]
 • Yusif M, Mirzəyev H. Оценка параметров положения вала в подшипнике скольжения . Вестник машиностроения. Russian Federation. 2012;11:1, 41-42, url: [4]
 • Şahin Ç, Mirzəyev H. İkipilləli silindrik dişli çarx reduktorlarının minimal kütlə meyarına görə optimallaşdırılması (Double Stage Spur Gear Box Optimization Based on Minimum Mass Design). Journal of Baku Engineering University - Mechanical and Industrial Engineering. 2018;1(2):41-46, url: [5]
 • Mirzəyev H. COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TOOTH BENDING STRESS CALCULATION METHODS OF GEARING MECHANISMS. Journal of Baku En-gineering University – Mechanical and Industrial Engineering.. 2017;1(1):13-20, url: [6]
 • Mirzəyev H. Lift bucurqadlarının kinematik sxemlərinin müqayisəli analizi. AzTU-nun Elmi Əsərləri. 2015;1(1):49-54, url: [7]
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Anar X, Rəşad V, Mirzəyev H. Investigation of the Vibration in Spur Gearboxes due to Geometrical Failures in Gears. International Science and Engineering Conference. Azerbaijan. November 2018:132-137, url: [8]
 • Senai Y, Yusuf Ş, Mirzəyev H. Investigation of friction coeffi-cient for sliding bearings. 9. International Confer-ence on Tribology (Bal-kanTRib 17). Turkey. September 2017:449-456, url: [9]
 • Mirzəyev H. New Calculation Method of the Hydrodynamic Journal Bearings. TURKEYTRİB’15 1rst International Conference on Tribology . Turkey. October 2015:1-8, url: [10]
 • Kitablar
 • Bəyalı Ə, Yəhya Ə, İftixar Ç, Əli N, Mirzəyev H. Maşın hissələri və konstruksiyaetmənin əsasları. Mexaniki intiqalların layihələndirilməsi. AzTU-nun Mətbəəsi. Bakı/Azerbaijan. 2018:315
 • Mirzəyev H. Liftlər. Azərnəşr. Bakı/Azerbaijan. 2012:320
 • İftixar Ç, Mirzəyev H. Mexatronika. AzTU-nun mətbəəsi. /Azerbaijan. 2011:200
 • Bəyalı Ə, Mirzəyev H. Fasiləsiz nəqliyyat maşınları fənnindən laboratoriya işləri. Sabah. Bakı/Azerbaijan. 2005:125
 • Ramiz Q, İftixar Ç, Mirzəyev H. Maşın detalları və konstruksiyaetmənin əsasları üzrə laboratoriya işləri. . Bakı/Azerbaijan. 2001:116