Hüseyn Mirzəyev İbrahim

Haqqında

  Bölmə: Faculty of Engineering
  Vəzifə: Dean

  Azerbaijani (Ana dili): Fluent
  English : Good
  Turkish : Good
  Russian : Good
  German : Elementary

  Microsoft Office AutoCAD SolidWoks SolidEdge MathCAD MathLab Minitab Adobe Photoshop, Corel DRAW C++ ArchiCAD KISSoft

Təhsil

 • Doctorate 24-JUN-08

  Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası Texniki elmlər

  Diplom EN 05202

 • Master 08-JUL-97

  Azərbaycan Texniki Universiteti Maşınqayırma üzrə mühəndis

  Diplom AB-I 011181

İş təcrübəsi

 • 01-DEC-18 Davam edir
  0.5 ştat dosent

  Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azerbaijan/

 • 01-SEP-18 01-JAN-20
  Mexanika mexanika mühəndisliyi kafedrasının müdiri

  Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azerbaijan/

 • 01-SEP-17 01-DEC-18
  Dosent 1.5 ştat

  Baku Engineering University

  Azerbaijan/

 • 01-FEB-17 01-SEP-17
  Dosent 0.5 ştat

  Baku Engineering University

  Azerbaijan/Bakı

 • 01-NOV-12 01-SEP-17
  Tədris işləri üzrə dekan müavini

  AzTU

  Azerbaijan/Bakı

 • 01-DEC-11 01-SEP-17
  Dosent 0.5 ştat

  AzTU

  Azerbaijan/Bakı

 • 01-SEP-09 01-DEC-12
  Baş müəllim

  AzTU

  Azerbaijan/Bakı

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Ali N, Ayaz A, Beyali A, Ramiz G, Mirzəyev H. Development, Manufacturing and Introduction of New Con-structive Solution of Transmis-sion Mechanism. International Journal for Science and Innovations for the Industry. Innovation in Discrete Productions.. Bulgaria. 2016;2(4):14-16, url: [1]
 • Yusuf Ş, Mirzəyev H. Характеристики износа компо-зитов на полимерной основе. Механика композитных материалов. Lithuania. 2015;5(51):769—785, url: [2]
 • Yusuf Ş, Mirzəyev H. Wear behaviour of polymeric materials by Taguchi's method. Mechanics of Compo-site Materials. United States. 2014;6(50):543-554
 • Yusuf Ş, Mirzəyev H. Bəzi polimer materialların bəkliyi artırılmış polad üzrə sürtünmə və yeyilmə xarakterinin tədqiqi. . Maşınşünaslıq. Azerbaijan. 2013;3:3-12
 • Bəyalı Ə, Mirzəyev H. Paket reduktorun aparılan dişli çarx və valının gərilməli birləşdirməsinin yükgötürmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi. Machine Science. Azerbaijan. 2012;2:41-44, url: [3]
 • Yusif M, Mirzəyev H. Оценка параметров положения вала в подшипнике скольжения . Вестник машиностроения. Russian Federation. 2012;11:1, 41-42, url: [4]
 • Şahin Ç, Mirzəyev H. İkipilləli silindrik dişli çarx reduktorlarının minimal kütlə meyarına görə optimallaşdırılması (Double Stage Spur Gear Box Optimization Based on Minimum Mass Design). Journal of Baku Engineering University - Mechanical and Industrial Engineering. 2018;1(2):41-46, url: [5]
 • Mirzəyev H. COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TOOTH BENDING STRESS CALCULATION METHODS OF GEARING MECHANISMS. Journal of Baku En-gineering University – Mechanical and Industrial Engineering.. 2017;1(1):13-20, url: [6]
 • Mirzəyev H. Lift bucurqadlarının kinematik sxemlərinin müqayisəli analizi. AzTU-nun Elmi Əsərləri. 2015;1(1):49-54, url: [7]
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Anar X, Rəşad V, Mirzəyev H. Investigation of the Vibration in Spur Gearboxes due to Geometrical Failures in Gears. International Science and Engineering Conference. Azerbaijan. November 2018:132-137, url: [8]
 • Senai Y, Yusuf Ş, Mirzəyev H. Investigation of friction coeffi-cient for sliding bearings. 9. International Confer-ence on Tribology (Bal-kanTRib 17). Turkey. September 2017:449-456, url: [9]
 • Mirzəyev H. New Calculation Method of the Hydrodynamic Journal Bearings. TURKEYTRİB’15 1rst International Conference on Tribology . Turkey. October 2015:1-8, url: [10]
 • Kitablar
 • Bəyalı Ə, Yəhya Ə, İftixar Ç, Əli N, Mirzəyev H. Maşın hissələri və konstruksiyaetmənin əsasları. Mexaniki intiqalların layihələndirilməsi. AzTU-nun Mətbəəsi. Bakı/Azerbaijan. 2018:315
 • Mirzəyev H. Liftlər. Azərnəşr. Bakı/Azerbaijan. 2012:320
 • İftixar Ç, Mirzəyev H. Mexatronika. AzTU-nun mətbəəsi. /Azerbaijan. 2011:200
 • Bəyalı Ə, Mirzəyev H. Fasiləsiz nəqliyyat maşınları fənnindən laboratoriya işləri. Sabah. Bakı/Azerbaijan. 2005:125
 • Ramiz Q, İftixar Ç, Mirzəyev H. Maşın detalları və konstruksiyaetmənin əsasları üzrə laboratoriya işləri. . Bakı/Azerbaijan. 2001:116