Hümbət Əliyev Nəbi

Haqqında

  Bölmə Mathematics and Informatics
  Vəzifə Head of Department

  Azerbaijani (Ana dili) Fluent
  Kazakh Good
  English Good
  Russian Good
  Turkish Good

Təhsil

 • Doctorate 11-DEC-93

  Azərbaycan Dövlət Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu Fizika - Riyaziyyat üzrə Elmlər Namizədi

  Diplom KD 074637

 • Master 25-JUN-88

  Dnepropetrovsk Milli Universiteti Mexanika mühəndisliyi

  Diplom TV 770577

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Əliyev H. An investigation of the movement of an inserting with spring - loaded mass in acoustic medium.. IV İnternational scientific conference of young researchers, . 2016(Qafqaz Uni): 423 - 424