Həmzağa Orucov Davud

Haqqında

  Bölmə: Tədris işləri üzrə prorektorluq
  Vəzifə: Vice Rector
  Ailə vəziyyəti: Evli

  English : Elementary
  Russian : Fluent
  Turkish : Good

Təhsil

 • Doctorate 02-JUN-95

  Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası Fizika - Riyaziyyat Elmləri Doktoru

  Diplom ED № 0212

 • Master 01-JUL-72

  Bakı Dövlət Universiteti Riyaziyyat

  Diplom

İş təcrübəsi

 • 01-SEP-16 Davam edir
  prorektor

  Baku Engineering University

  Azerbaijan/Bakı

 • 01-AUG-16 Davam edir
  professor

  Baku Engineering University

  Azerbaijan/

 • 01-JUN-11 Davam edir
  kafedra müdiri

  BDU

  Azerbaijan/Bakı

 • 03-JAN-00 01-JUN-11
  dekan

  Qafqaz Universitetii

  Azerbaijan/

 • 01-JAN-95 Davam edir
  professor

  BDU

  Azerbaijan/

 • 01-JAN-80 01-JAN-95
  BDU-dosent

  BDU

  Azerbaijan/

 • 01-JAN-72 01-JAN-80
  AMEA- elmi işçi

  AMEA

  Azerbaijan/

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Orucov H, Əfəndiyev R. The spectral analysis of some not self-adjoint operator pencil with a discontinuous coefficient. Доповіді НАН України. Ukraine. 2014;4(2014):25-31
 • Qahirə Ş, Orucov H. Investigation of the resolvent of equationof second order with normal operator coefficients on the semi-axis. Nonlinear Analysis and Differential Equations. Bulgaria. 2014;1-4(2):117-124
 • H.D.Orucov , Q.L.Şirəliyeva , Orucov H. Banax fəzasında biharmonik tənlik üşün koşi məsələsi. Journal of Qafqaz University. Azerbaijan. 2009;27:5
 • H.D.Orucov , Orucov H. Operator əmsallı diferensial tənliklərin həllinin Şebışev -Laqer şoxhədliləri ilə yaxınlaşdırılması. AMEA Riyaziyyat riyaziyyat və mexanika institutu. Azerbaijan. 1996;ıv:5
 • H.D.Orucov , Orucov H. Mücərrəd poliharmonik tənlik üşün sərhəd məsələlərinin həlli haqqında. Rusiya Elmlər Akademiyasının məruzələri. Russian Federation. 1994;33:4
 • H.D.Orucov , Orucov H. Yüksək tərtib operator əmsallı tənliklərin həllinin şoxhədlilərlə yaxınlaşdırılması. Ukrayna riyaziyyat jurnalı. Azerbaijan. 1994;c.46 N5:4
 • Orucov H, Əfəndiyev R. Определение оператора Хилла по двум спектрам. Journal of Qafqaz University. 2015;3(3):129-132
 • Kitablar
 • Orucov H. Xətti cəbr. Qafqaz Universi. . Bakı/Azerbaijan. 2014
 • Orucov H. Analitik həndəsə. Qafqaz Universi. Qafqaz Universinin nəşri. Bakı/Azerbaijan. 2013

Üzv olduğu elmi qurumlar

 • 01-jan-2014

 • 03-jan-2011

 • 03-jan-2011

Mükafatlar, Sertifikatlar

Avtobioqrafiya