Ətrabə Gül Bayram

Haqqında

  Bölmə Foreign languages
  Vəzifə Head of Department
  Ailə vəziyyəti Evli

  Russian Fluent
  Turkish Good
  English Fluent
  German Good

  MS Word, MS Excel, MS Powerpoint

Təhsil

 • Doctorate 22-JAN-08

  Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası Filologiya Elmləri Namizədi

  Diplom EN № 04863

 • Master 25-JUN-99

  Azərbaycan Dillər Universiteti Dilşünaslıq (İngilis dili)

  Diplom MNA № 002164

 • Bachelor 03-JUL-97

  Azərbaycan Dillər Universiteti Filologiya (İngilis dili)

  Diplom A № 011409

İş təcrübəsi

 • 01-JAN-00 Davam edir
  müəllim

  ADU

  Azerbaijan/

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Ətrabə G, Gül Ə. Azərbaycan Türkiyə ədəbi əlaqələri yeni inkişaf mərhələsində. Journal of Qafqaz University. Azerbaijan. 2011;30:7
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Ətrabə Gül , Gül Ə. Azərbaycan yazıçılarının əsərlərinin dünya ədəbiyyatında tanıdılmasına dair. Azerbaijan in World Literature. Azerbaijan. May 2012:166-174, url: [1]
 • Etrabe Gul , Gül Ə. Rasul Rza- Innovator poet of the 20th century Azerbaijani literature. . 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics Sarajevo 2011 . Azerbaijan. April 2011:6
 • Etrabe Gul , Gül Ə. İngilzceye çevrilmiş çağdaş Azerbaycan şiirlerin mukayeseli tahlili. Uluslararsı Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, 21.yy-lın Başında Biz ve Öteki sorunu. Turkey. April 2010:6
 • Ətrabə Gül , Gül Ə. Xanımana Əlibəyli yaradıcılığının bədii xüsusiyyətləri. Beynəlxalq Uşaq Ədəbiyyatı Kongresi, Bakı, 13-15 noyabr, 2008. Azerbaijan. October 2009:5
 • Kitablar
 • Fialə Abdullayeva , Ətrabə Gül , Gül Ə. Praqmatik Tərcümənin Tədrisinə Aid Metodik Göstərişlər(Nizami Cəfərovun"Azərbaycan xalqının tarixi və ya "tərcümeyi-hal"ı adlı əsərinin tərcüməsi əsasında). -. Bakı/Azerbaijan. 2014:122
 • Ətrabə Gül , Fialə Abdullayeva , Nərminə Əliyeva , Gül Ə. Yazili Mətnin Şifahi Tərcüməsi. -. Bakı/Azerbaijan. 2014:141
 • Ətrabə G, Gül Ə. poetik tərcümə. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Çağ öyrətim işlətmələri, Qafqaz universiteti, 2011. Bakı/Azerbaijan. 2011:150
 • Digər
 • Fialə Abdullayeva , Ətrabə Gül , Gül Ə. Xarici dildə ünsiyyətdə nitq mədəniyyəti fənninin proqramı. -. Azerbaijan. September 2014:1-4
 • Ətrabə Gül , Gül Ə. Diskurs fənninin proqramı. -. Azerbaijan. September 2014:1-4
 • Fialə Abdullayeva , Ətrabə Gül , Gül Ə. Bədii Tərcümə fənninin proqramı. -. Azerbaijan. September 2014:1-4
 • Ətrabə Gül , Gül Ə. İkitərəfli ardicil tərcümə fənninin proqramı . Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Çağ öyrətim işlətmələri, Qafqaz universiteti, 2011. Azerbaijan. November 2011:4

Layihələr

 • Layihənin adı: ; Donor: ; Vəzifə: ;
 • Layihənin adı: ; Donor: ; Vəzifə: ;

Mükafatlar, Sertifikatlar