Emin Ağayev Famil

Haqqında

  Bölmə Azerbaijani language and pedagogy
  Vəzifə Head of Department
  Ailə vəziyyəti Evli

  Azerbaijani (Ana dili) Fluent
  Turkish Fluent
  Russian Good
  Persian Good
  English Good

  Microsoft Windows, Mocrosoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Design Premium, Internet Explorer, Praktiki proqramlar

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Ağayev E. Azərbaycan mifologiya elminin təşəkkülü və inkişafında akademik Mirzə Kazımbəyin yeri və rolu.. Journal of Qafqaz - Filologiya və Pedaqogika. Azerbaijan. 2014;2(1):53-60, url: [1]
 • Ağayev E. Mirali Seyidov ve Mitoloji Araştırmaları. Türk Edebiyatı Aylık Fikir ve Sanat Dergisi. Turkey. 2010:440
 • Ağayev E. Mirali Seyidov’un Türk Mitolojisine Ait Araştırmaları. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Turkey. 2009;3(4):10-13
 • Ağayev E. "M.H.Təhmasibin mifologiyaya dair tədqiqatları”. Elmi axtarışlar (folklorşünaslıq, filologiya, fəlsəfə, tarix və nəzəriyyə aspektləri). 2006;XVI toplu:128-137
 • Ağayev E. "Əhməd Cəfəroğlunun mifologiyaya dair tədqiqatları”. “Dədə Qorqud” elmi-ədəbi toplusu. 2006;III:128-137
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Ağayev E. “Dədə Qorqud” və “Bəkil” obrazları Mirəli Seyidov tədqiqatlarında. Epos və etnos: Kitabi-Dədə Qorqudun elm aləminə bəlli olmasının 200 illik yubileyinə həsr edilmiş beynəlxalq simpozium. Azerbaijan. November 2015:49-53
 • Ağayev E. Şərqi Anadoluda yaşayan Azərbaycanlıların Folklor arealının öyrənilməsində Türkiyədə aparılmış dialektoloji araştırmaların yeri və rolu. “Sələflər və xələflər” I Beynəlxalq simpoziumu. Azerbaijan. October 2014:177-180
 • Ağayev E. Türk etnopsixologiyasının mifoloji qaynaqları (Azərbaycan folklor nümunələr əsasında).. VIII. Uluslararası türk kültürü, sanatı ve kültürel mirası koruma sempozyumu/sanat etkinlikleri. Turkey. May 2014
 • Ağayev E. Şərqi Anadolu Azərbaycan folklor mühitinin regional xüsusiyyətlərinin özünəməxsusluğu . Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların II Beynəlxalq Elmi Konfransı. Azerbaijan. April 2014:244
 • Ağayev E. Azərbaycan məktəblərində şagirdlərin məktəbdənkənar fəaliyyətlərinin tənzimlənməsi. İnnovasiya, təhsilin keyfiyəti və inkişaf. III beynəlxalq elmi konfrans.. Azerbaijan. April 2014:227
 • Ağayev E. "Professor Mirəli Seyidovun Azərbaycan mifik təfəkkürünün qaynaqlarına baxışları". Ortaq Türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə V Uluslararası Folklor konfransı. Azerbaijan. March 2007:217-221
 • Ağayev E. "Professor M.Seyidovun mif haqqında nəzəri baxışları”. Ortaq Türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə IV Uluslararası Folklor konfransı. Azerbaijan. October 2006:75-81
 • Milli konfranslar
 • Ağayev E. "Türk mifologiyası obrazlarının etimoloji üsulla tədqiqi metodu". Ümummilli liderimiz H.Əliyevin anadan olması gününə həsr olunmuş Gənc Tədqiqatçıların Ümumrespublika Konfransı . January 2010:5
 • Kitablar
 • Ağayev E. Mən azərbaycanlıyam. Vektor. Bakı/Azerbaijan. 2008:100
 • Ağayev E. Azərbaycan mifologiya elmi və Mirəli Seyidov. «MBM». Bakı/Azerbaijan. 2008:200

Layihələr

 • Layihənin adı: ; Donor: ; Vəzifə: ;
 • Layihənin adı: ; Donor: ; Vəzifə: ;