Əli İbrahimov Həsən

Haqqında

  Bölmə Industrial Engineering
  Vəzifə Associate Professor

Təhsil

 • Doctorate 12-MAR-14

  Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Attestasiya Komissiyası Aqrar elmlər

  Diplom FD № 08720

 • Master 21-JUN-07

  Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası Aqrokimya və aqrotorpaqşünaslıq

  Diplom MNB № 014354

 • Bachelor 06-JUL-05

  Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası Aqrokimya və aqrotorpaqşünaslıq

  Diplom B № 054526