Nərmin Ələkbərova Yusif

Haqqında

  Bölmə: Beynəlxalq əməkdaşlıq və layihələrin idarə olunması şöbəsi
  Vəzifə: Müdir
  Ailə vəziyyəti: Evli

  Azərbaycan (Ana dili): Səlis
  Rusca : Səlis
  Türk : Səlis
  İngilis : Yaxşı

Təhsil

 • Magistratura 16-SEP-20

  Bakı Mühəndislik Universiteti Biznesin təşkili və idarə edilməsi

  Diplom AM № 030184

 • Bakalavriat 18-JUN-10

  Azərbaycan Tibb Universiteti Əczaçılıq

  Diplom B 185066

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Ələkbərova N. ÜMUMDÜNYA SƏHIYYƏ TƏŞKILATI VƏ ONUN BEYNƏLXALQ SƏHIYYƏNIN IDARƏ OLUNMASINDA ROLU. ournal of Baku Engineering University, Economics and administration. 2020;1(4):91-98, url: [1]
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Süleymanov E, Ələkbərova N. 3. `AZƏRBAYCANDA SƏHİYYƏ XİDMƏT KEYFİYYƏTİNİN ARTIRILMASINDA İNNOVASİYANIN ROLU` . VI International Scientific Conference of Young Researches. Azərbaycan. İyun 2022
 • Süleymanov E, Ələkbərova N. Azərbaycan səhiyyə sistemlərinin maliyyələşdirmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi. The sustainable development of economy and administration: Problems and perspectives. Azərbaycan. Dekabr 2021:189-192
 • Süleymanov E, Ələkbərova N. COVİD-19 PANDEMİSİNİN AZERBAYCANIN SAĞLIK SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNE ETKİSİ. VII TURKCESS 2021 - International Education and social Sciences Congress. Türkiyə. Noyabr 2021:678

Layihələr

 • Layihənin adı: ECAR - “Azərbaycan Rektorlar Konfransının Yaradılması”(619354-EPP-1-2020-1-AZ-EPPKA2-CBHE-JP,) Eramus+ KA2 layihəsi ; Donor: EACEA; Vəzifə: Layihə Meneceri;
 • Layihənin adı: MAGnUS - "Developing Master programs in Mobile Applications and Game Design at partner universities - 598342-EPP-1-2018-1-SE-EPPKA2-CBHE-JP Erasmus+ KA2 project ; Donor: EACEA; Vəzifə: Menecer ;
 • Layihənin adı: ITACA - "Innovative Training Center to support a postgraduate 3rd cycle Advanced Course to face Enviromental Emergency in Azerbaijan" – 609758-IT-2019-EPPKA2-CBHE-JP ; Donor: Erasmus+ ; Vəzifə: menecer;
 • Layihənin adı: CRENG - Nəqliyyat xidmətləri üçün böhran və risklər mühəndisliyi (598218-EPP-1-2018-1- PL-EPPKA2-CBHE-JP) Erasmus+ KA2 layihəsi; Donor: EACEA; Vəzifə: Texniki işçi;

Mükafatlar, Sertifikatlar

 • "Strategic Development of Higher Education Institution", Education Quality Assurance Agency ; 2023

 • "Internal quality assurance mechanisms", Education Quality Assurance Agency ; 2023

 • "Fundamentals of Leadership", Azerbaijan HR Institute ; 2022

 • "Online Staff Training Mobility", Babes-Bolyai University, Romania ; 2021

 • "International Scientific and Practical Conference "The Sustainable Development of Economy and Administartion: Problems and Perspectives", Baku Engineering University ; 2021

 • "Managing Cultural Diversity"Autencity and Technology"", Koblenz University of Applied Sciences,Germany ; 2020

 • ""How to Prepare a Successful Project Proposal"", ADA University / Center of Excellence in EU Studies ; 2018

 • ""Recognitition and Transfer of Credit Allocation and Grading Systems"(PAWER project 574099-EPP-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP) training workshop", Middlesex University ; 2018