Fərhad Şirzadov Məhəmməd

Haqqında

  Bölmə: Mexanika mühəndisliyi
  Vəzifə: Dosent
  Yaş: 48
  Ailə vəziyyəti: Evli

  Rusca : Yaxşı
  Almanca : Yaxşı
  İngilis : Yaxşı
  Azərbaycan (Ana dili): Səlis
  Türk : Yaxşı

  Microsoft office, FelxPDE, Maxwell, AutoDesk Invertor, Auto CAD, CATIA, ANSYS

Təhsil

 • Doktorantura 12-FEB-14

  Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası Texnika üzrə

  Diplom FD 08636

 • Bakalavriat 09-JUL-97

  Azərbaycan Texniki Universiteti Nəqliyyat vasitələrinin istismarı

  Diplom a 011537

 • Bakalavriat 06-NOV-99

  Azərbaycan Texniki Universiteti Yerüstü nəqliyyat vasitələri

  Diplom MNA 001266

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Babayev Y, Həsənov S, Hüseynova A, Şirzadov F. TİG ÜSULU İLƏ SƏTHİ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ ÇUQUNUN TRİBOTEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN MÜQAİSƏLİ TƏDQİQİ. Journal of Qafqaz - Mexanika və Sənaye Mühəndisliyi. Azərbaycan. 2016;1(4):102-108, url: [1]

Avtobioqrafiya

 • Vəzifəsi Bakı Mühəndislik Universiteti, «Mexanika mühəndisliyi» kafedrasının dosenti və əvəzçiliklə kafedra müdiri. A.A.S. Fərhad Məhəmməd oğlu Şirzadov Elmi dərəcəsi Dr.-İng. (Doktor der İngenieurwissenschaften - Mühəndis elmləri doktoru), texnika üzrə fəlsəfə doktoru Elmi adı Dosent Ali təhsil aldığı məktəb Azərbaycan Texniki Universiteti, Berlin Texniki Universiteti Qurtardığı il 1997, 2005, 2012 Aldığı ixtisaslar 1. „Nəqliyyat“ fakultəsi Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili- 3327.01 2. „Maşınqayırma texnologiyası“ «Maşınların təmir texnologiyası və etibarlığı»- 3313.01 3. „Nəqliyyat və maşın sistemləri“ fakultəsi, Birləşdirmə və örtükçəkmə texnologiyası (Verkehrs- und Maschinensysteme, Füge- und Beschichtungstechnik)- 3312.01 Əmək və elmi fəaliyyəti haqqında məlumat 1997 ci ildə Azərbaycan Texniki Universitetinin „Nəqliyyat fakultəsinin“ „Nəqliyyat vasitələrinin istismarı“ ixtisasının bakalavr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və 1999- cu ildə həmən fakultənin „Nəqliyyatda daşımanın və idarəetmənin təşkili“ ixtisası üzrə magister pilləsinə yiyələnmişdir. 1999-2001 ci illərdə Azərbaycan Texniki Universitetinin „Maşınqayırma Texnologiyası“ fakultəsinin «Maşınların təmir texnologiyası və etibarlığı» kafedrasında böyük laborant vəzifəsində işləmişdir. 2000-2005 ci illərdə Azərbaycan Texniki Universitetinin „Maşınqayırma Texnologiyası“ fakultəsinin «Maşınların təmir texnologiyası və etibarlığı» kafedrasının aspiranturasını bitirmişdir. 2002-2003 cü illərdə Azərbaycanda „Bünyad Sərdarov adına Maşınqayırma Zavodu“nun daxilində fəaliyyət göstərin „AzMotors Co LTD“ firmasında „Mühəndis texnoloq“ olaraq işləmişdir. 2004-2005 ci illərdə Azərbaycanda „AZER COBRA Co LTD“ firmasında „Texniki servesin menejeri“ vəzifəsində işləmişdir. 2005-2006 cı illərdə DAAD təqaüdçüsü kimi Almaniyanın, Berlin Texniki Universitetində tədqiqat işləri aparmışdır. 2006-2009 cu illərdə Almaniyada, „BAM“- da („Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung“, yəni „Materialların tədqiqi və sınağı üçün federal institut“) tədqiqat işləri aparmışdır. 2008-2010 cu illərdə Almaniyanın, Berlin Texniki Universitetinin, „Alət maşınları və istehsal əməliyyatları institutu“- nun, „Birləşdirmə və örtükçəkmə texnologiyası“ kafedrasinda „Elmi işçi“ vəzifəsində və əlavə olaraq Almaniyada qaldığı müddətdə bir sıra firmalarda işləmişdir. 2006-2012 ci illərdə Almaniyanın, Berlin Texniki Universitetinin, „Alət maşınları və istehsal əməliyyatları institutu“nun, „Birləşdirmə və örtükçəkmə texnologiyası“ kafedrasinda „Doktorand“ təhsilini almış və 2012 ci ilin yanvar ayında həmən universitetdə doktor işini nailiyyətlə müdafiə edərək Dr.-İng. (Doktor der İngenieurwissenschaften, yəni mühəndis elmləri doktoru) pilləsinə yüksəlmişdir. 2012 ci ildə Azərbaycan Texniki Universitetinin „Maşınqayırma Texnologiyası“ kafedrasında baş mühəndis vəzifəsində işləmişdir. 2012 ci ildən 2017- ci ilədək Azərbaycan Texniki Universitetinin „Maşınqayırma texnologiyası“ kafedrasının baş müəllimi, dosenti və həmən kafedrada fəaliyyıt göstərən „Elmi tədqiqat laboratoriyası“ nda aparıcı elmi işçi olmuşdur. 2016 cı ildən Bakı Mühındislik Universitetində „Mexanika mühəndisliyi“ kafedrasında dosent vəzifəsində işləyir. 2020- ci ildən „Mexanika mühəndisiliyi“ kafedrasında əvəzçiliklə kafedra müdiri işləyir. 90- dan çox elmi-metodiki işin müəllifidir. Ailəlidir bir övladı var.