Fərhad Şirzadov Məhəmməd

Haqqında

  Bölmə Mexanika mühəndisliyi
  Vəzifə Dosent
  Yaş 45
  Ailə vəziyyəti Evli

  Rusca Yaxşı
  Almanca Yaxşı
  İngilis Yaxşı
  Azərbaycan (Ana dili) Səlis
  Türk Yaxşı

  Microsoft office, FelxPDE, Maxwell, AutoDesk Invertor, Auto CAD, CATIA, ANSYS

Təhsil

 • Doktorantura 12-FEB-14

  Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası Texnika üzrə

  Diplom FD 08636

 • Magistratura 06-NOV-99

  Azərbaycan Texniki Universiteti Yerüstü nəqliyyat vasitələri

  Diplom MNA 001266

 • Bakalavriat 09-JUL-97

  Azərbaycan Texniki Universiteti Nəqliyyat vasitələrinin istismarı

  Diplom a 011537

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Babayev Y, Həsənov S, Hüseynova A, Şirzadov F. TİG ÜSULU İLƏ SƏTHİ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ ÇUQUNUN TRİBOTEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN MÜQAİSƏLİ TƏDQİQİ. Journal of Qafqaz - Mexanika və Sənaye Mühəndisliyi. Azərbaycan. 2016;1(4):102-108, url: [1]