Fərhad Şirzadov Məhəmməd

Haqqında

  Bölmə: Mexanika mühəndisliyi
  Vəzifə: Dosent
  Yaş: 47
  Ailə vəziyyəti: Evli

  Rusca : Yaxşı
  Almanca : Yaxşı
  İngilis : Yaxşı
  Azərbaycan (Ana dili): Səlis
  Türk : Yaxşı

  Microsoft office, FelxPDE, Maxwell, AutoDesk Invertor, Auto CAD, CATIA, ANSYS

Təhsil

 • Doktorantura 12-FEB-14

  Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası Texnika üzrə

  Diplom FD 08636

 • Bakalavriat 09-JUL-97

  Azərbaycan Texniki Universiteti Nəqliyyat vasitələrinin istismarı

  Diplom a 011537

 • Bakalavriat 06-NOV-99

  Azərbaycan Texniki Universiteti Yerüstü nəqliyyat vasitələri

  Diplom MNA 001266

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Babayev Y, Həsənov S, Hüseynova A, Şirzadov F. TİG ÜSULU İLƏ SƏTHİ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ ÇUQUNUN TRİBOTEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN MÜQAİSƏLİ TƏDQİQİ. Journal of Qafqaz - Mexanika və Sənaye Mühəndisliyi. Azərbaycan. 2016;1(4):102-108, url: [1]