Şəhriyar Muxtarov Zahid

Haqqında

  Bölmə World Economy
  Vəzifə Head of Department

Təhsil

 • Doctorate 27-APR-18

  Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyası İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

  Diplom FD№ 11298

 • Master 09-JUL-12

  Marmara Üniversitesi Maliyyə

  Diplom 830

 • Bachelor 28-JUN-10

  Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

  Diplom B № 184371

İş təcrübəsi

 • 01-SEP-17 01-FEB-19
  Vice Dean of Faculty of Economics and Management

  Khazar University

  Azerbaijan/Baku

 • 01-FEB-17 01-JUN-20
  Senior Lecturer

  Azerbaijan State University of Economics (UNEC)

  Azerbaijan/Bakı

 • 01-FEB-17 Davam edir
  Associate Professor

  Baku Engineering University

  Azerbaijan/Bakı

 • 01-MAR-16 01-MAR-16
  Erasmus Visiting Academic Staff

  Babes-Bolyai University

  Romania/Cluj-Napoca

 • 01-AUG-14 01-SEP-14
  Visiting scholar

  Vistula University

  Poland/Warsaw

 • 01-FEB-14 01-FEB-17
  Deputy Head of World Economy

  Qafqaz University

  Azerbaijan/Bakı

 • 01-FEB-14 01-FEB-17
  Lecturer

  Qafqaz University

  Azerbaijan/Bakı

 • 01-SEP-11 01-JAN-14
  Research Assistant

  Qafqaz University

  Azerbaijan/Bakı

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Ceyhun M, Fakri H, Süleymanov E, Muxtarov Ş. Does CO2 emissions–economic growth relationship reveal EKC in developing countries? Evidence from Kazakhstan. Environmental Science and Pollution Research,. Germany. 2019(27):1-13, url: [1]
 • Jeyhun M, Jeyhun M, Əzizov M, Muxtarov Ş. Determinants of Profitability in the Banking Sector: An Analysis of Post-Soviet Countries. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH. Germany. 2019, url: [2]
 • Jeyhun M, Serhat Y, Mahmudlu C, İskəndərov A, Muxtarov Ş. Measuring International Migration in Azerbaijan. Sustainability . Switzerland. 2018;1(10):1-15, url: [3], DOI: 10.3390/su10010132
 • Elvin M, Jeyhun M, Muxtarov Ş. The Impact of Financial Development on Energy Consumption: Evidence from an Oil-rich Economy. Energies. Switzerland. 2018;6(11):1-14, url: [4]
 • Muxtarov Ş, Cəbiyev F. BAĞIMSIZLIK SONRASI AZERBAYCANIN MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. JOURNAL OF BAKU ENGINEERINGUNIVERSITY-ECONOMICS AND ADMINISTRATION. Azerbaijan. 2017;1(1):34-43, url: [5]
 • Jeyhun M, Vüqar İ, Muxtarov Ş. The Relationship between Energy Consumption and Economic Growth: Evidence from Azerbaijan. International Journal of Energy Economics and Policy. Turkey. 2017;6(7):32-38, url: [6]
 • Rasul R, Muxtarov Ş. The Impact of Urbanization on Energy Consumption in Azerbaijan. JOURNAL OF BAKU ENGINEERINGUNIVERSITY-ECONOMICS AND ADMINISTRATION. Azerbaijan. 2017;1(1):86-97, url: [7]
 • Ceyhun M, Səbuhi Y, Vüsal Ş, Muxtarov Ş. Does Urbanization Boost Pollution From Transport?. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Czech Republic. 2017;5(65):1709-1718, url: [8], DOI: doi.org/10.11118/actaun2017650
 • K. Batu Tunay , Muxtarov Ş. Determinants of Bank Profitability in Azerbaijan. Akademik Bakış Dergisi, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü,. Kyrgyzstan. 2016;54:689-704, url: [9]
 • Hasan Selçuk , Məmmədov E, Muxtarov Ş. Monetary Transmission Mechanisms: The Case of Azerbaijan. Research in Business and Social Science. Turkey. 2016;5(2):16-33, url: [10], DOI: 10.20525/ijrbs.v5i2.287
 • Serhat Y, Məmmədov E, Muxtarov Ş. Comparing the Efficiency of Turkish and Azerbaijani Banks: An Application with Data Envelopment Analysis. International Journal of Economics and Financial Issues. Turkey. 2016;3(6):1059-1067 , url: [11]
 • Zamiq M, Mikayılov C, Muxtarov Ş. Processing of Bank Lending Channel in Azerbaijan: An Empirical Analysis. Akademik Bakis. Kyrgyzstan. 2016;56:475-488, url: [12]
 • Mikayılov C, Muxtarov Ş. TESTING OF MONETARY POLICY TRANSMISSION MECHANISMS IN THE CASE OF AZERBAIJAN. Journal of Qafqaz - İqtisadiyyat və İdarəetmə. Azerbaijan. 2016;1(4):103-109, url: [13]
 • K. Batu TUNAY , Muxtarov Ş. The Persistence of Profits in Azerbaijan's Banking System. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Turkey. 2015;1:243-257, url: [14]
 • Hasan Selçuk , Məmmədov E, Muxtarov Ş. Evaluation of Efficiency of Monetary Policy Tools in Azerbaijan Over The Period Between 2005-2014. Journal of Qafqaz - İqtisadiyyat və İdarəetmə. Azerbaijan. 2015;3(2):103-110, url: [15]
 • Zamig MAMMADOV , Muxtarov Ş. Public Supervision in Banking Sector: Case of Azerbaijan. "Journal Of Qafqaz University". Azerbaijan. 2014;1:29-40, url: [16]
 • Muxtarov Ş, Alıyev X. Effectiveness of Interest Rate Channel as a Monetary Transmission Mechanism: the Case of Azerbaijan. Journal of Qafqaz - İqtisadiyyat və İdarəetmə. Azerbaijan. 2014;2(3):111-118
 • Gülcan Çağıl , Muxtarov Ş. Performance Analysis of Commercial Banking Sector of Azerbaijan by Camels Method . Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi. Turkey. 2014;41:77-94, url: [17]
 • Qahir Mikayılov , Muxtarov Ş. Financial Analysis of Azerbaijan Banking System: 2006-2011. Journal of Qafqaz University, Economics and Administration. Azerbaijan. 2013;32:75-83, url: [18]
 • Qahir Mikayılov , Muxtarov Ş. Evaluation of Bank System of Azerbaijan Based On Cael Method. Journal of Qafqaz University . Azerbaijan. 2012;33:68-75, url: [19]
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Ceyhun M, Rəsul R, Muxtarov Ş. Parasal Aktarım Mekanizması Olarak Döviz Kuru Kanalının Azerbaycan’da Analizi. I International Scientıfıc Conference of Young Researchers. Azerbaijan. May 2017:374-375
 • Fakhri H, Jeyhun Mikayilov , Muxtarov Ş. Parasal Aktarım Mekanizması Olarak Döviz Kuru Kanalının Azerbaycan’da Analizi. I International Scientific Conference of Young Researchers. Azerbaijan. May 2017:331-333
 • Ceyhun M, Rəsul R, Muxtarov Ş. The Impact of Urbanization on Energy Consumption: Azerbaijan case. Implication of Urbanization and idustrialization for cultural heritage and biodiversity International scientific-practical conference. Azerbaijan. April 2017:22-23
 • Səbuhi Y, Vüsal Ş, Mikayılov C, Muxtarov Ş. Urbanizasiya və İqtisadi İnkişafın Nəqliyyatdan Atmosfer Çirklənməsinə Təsirləri. Implications of Urbanization and Industrialization for Biodiversity Conservation. Azerbaijan. October 2016:222-231
 • Cavid Əliyev , Muxtarov Ş. Azərbaycanda Pul Siyasətinin Transmissiyası Mexanizmlərinin Qiymətləndirilməsi. IV International Scientific Conference of Young Researchers. Azerbaijan. April 2016:615-616
 • Mikayılov C, Muxtarov Ş. Azərbaycanda pul siyasətinin transmissiyası mexanizmlərinin qiymətləndirilməsi. İqtisadiyyatın davamlı inkişafı problemlər, perspektivlər. Azerbaijan. April 2016:196-199
 • Elvin Mammadov , Muxtarov Ş. Evaluation of Monetary Transmission Mechanism in Azerbaijan. 3-rd International Scientific Conference of Young Researchers. Azerbaijan. April 2015:550-551
 • Zamiq Məmmədov , Muxtarov Ş. New Requirements on Institutional Capacity Building of Banks-FATCA. Caucasus and Central Asia in The Globalization Process” IV International Congress. Azerbaijan. May 2014:383-387, url: [20]
 • Dr. Murad İSGƏNDƏROV , Elvin MAMMADOV , Muxtarov Ş. Comparision of Performances Between Participation and Conventional Banks During Global Crisis: Evidence From Turkey. Caucasus and Central Asia in The Globalization Process” IV International Congress. Azerbaijan. May 2014:80-89, url: [21]
 • Elvin Məmmədov , Muxtarov Ş. Sukuk as an Alternative Financial Instrument. 1st International Scientific Conference of Young Researchers. Azerbaijan. April 2013:105-106
 • Muxtarov Ş. Structural analysis of Azerbaijan banking sector and current situation. Sustainable Development and Management Models, Lenkeran State University, . Azerbaijan. December 2011:129-130
 • Digər
 • Muxtarov Ş. Dünya iqtisadi liqasında Azərbaycan . Liman.az. Azerbaijan. July 2016, url: [22]
 • Cihan Bulut , Muxtarov Ş. Pul nəzəriyyəsi və siyasəti. Fənn proqramı. Azerbaijan. June 2014:12
 • Murad İsgəndərov , Muxtarov Ş. Beynəlxalq maliyyə. Fənn proqramı. Azerbaijan. June 2014:6

Mükafatlar, Sertifikatlar

 • "Applied Mathematical Economics", Qafqaz University Socio-Economic Research Center ; 2015

 • "Advance Mathematics (Calculus, Linear Algebra", Qafqaz University Socio-Economic Research Center ; 2015

 • "How to carry out scientific researches and writing articles", Qafqaz University Socio-Economic Research Center ; 2014

 • "Certificate of Attendance to Conference Caucasus and Central Asia in the Globalization Process", Qafqaz University ; 2014

 • "AZERBAIJAN'S ACCESS TO GLOBAL SCIENCE BASE", THOMSON REUTERS and ANAS ; 2013

 • "Certificate Of Attendance to Conference I İnternational Scientific Conference of Young Researchers", Qafqaz University ; 2013

 • "Model Economic Forum", ULIDER ; 2013