Firudin Sultanov Oktay

Haqqında

  Bölmə Accounting and Audit
  Vəzifə Head of Department

Təhsil

 • Doctorate 24-DEC-14

  Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

  Diplom FD 09212

 • Doctorate 25-NOV-10

  İstanbul Universiteti Biznesin idarə edilməsi

  Diplom 3039

 • Master 22-JUL-04

  Dokuz Eylül Üniversitesi Biznesin təşkili və idarə edilməsi

  Diplom 2199

 • Bachelor 13-JUL-01

  Dokuz Eylül Üniversitesi Biznesin idarə edilməsi

  Diplom 5692

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Firudin Sultanov , Sultanov F. Yalın Tedarik Zinciri ve Onun İşletmeler İçin Önemi. Journal of Qafqaz University. Azerbaijan. 2010;29:83-95, url: [1]
 • Seymur İlyasov , Firudin Sultanov , Sultanov F. Tədarük zəncirinin idarəedilməsinə ümumi baxış və tədarük zənciri prosesləri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstitu Elmi əsərləri . 2010;II:117-122, url: [2]
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Firudin Sultanov , Sultanov F. Aggregate Order Release Planning through Supply Chain and Loss Compensation. 7th Silk Road Conference: Challenges and Opportunities of Sustainable Economic Development in Eurasian Countries . Georgia. May 2012:6
 • Firudin Sultanov , Sultanov F. Tedarik Zincirinde İsrafların Tespitinde Değer Akışı Harıtalama: Sağladığı Üstünlükler . I Uluslararası Iğdır Sempozyumu. Turkey. April 2012:15, url: [3]
 • Fırudın Sultanov , Sultanov F. The Benefits of Material Requirement Planning in Inventory Management. Dayanıqlı inkişaf və idarəetmə modelləri: nəzəriyyə və praktika. Azerbaijan. December 2011:5, url: [4]
 • Firudin Sultanov , Necdet Özçakar , Sultanov F. Küreselleşme Sürecinde Yalın Tedarik Zincirinin Önemi. Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asya III beynəlxalq Konfrans 15-17 Oktyabr 2010 Qafqaz Universiteti. Azerbaijan. October 2010:396-410, url: [5]
 • Firudin Sultanov , Sultanov F. Qlobal İstehsal Strategiyaları və Azərbaycan Sənaye Sektoru. Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya, II Beynəlxalq Kongres. Azerbaijan. May 2007:879-884, url: [6]
 • Digər
 • Worldbank , Sultanov F. Accounting and Auditing Education Community of Practice (EDU CoP) Workshop. .. Moldova, Republic of. March 2014:00, url: [7]

Layihələr

 • Layihənin adı: ; Donor: ; Vəzifə: ;
 • Layihənin adı: ; Donor: ; Vəzifə: ;
 • Layihənin adı: ; Donor: ; Vəzifə: ;
 • Layihənin adı: ; Donor: ; Vəzifə: ;

Üzv olduğu elmi qurumlar

 • 08-apr-2017

 • 15-sep-2010

 • 16-feb-2010

Mükafatlar, Sertifikatlar