Manafəddin Namazov Bəşir

Haqqında

  Bölmə: Kompüter və informasiya texnologiyaları
  Vəzifə: Kafedra müdiri

  Rusca : Səlis
  Türk : Yaxşı
  Azərbaycan (Ana dili): Səlis
  İngilis : Yaxşı

  Microsoft Office, Power Point, WinFact,, s7-200, s7 -300-400-1200-1500, Step7, WinCC(SCADA) , TİA portal, Python, MS Access, Matlab, MatCad, MultiSim, Ms Project, C, C++, R, iFIX( Client/Server based HMI/SCADA), LabView

Təhsil

 • Doktorantura 28-MAY-92

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyası Texnika Elmləri Namizədi

  Diplom KD 068650

 • Magistratura 14-APR-86

  V.M. Ulyanov adına Leninqrad elektrotexniki İnstitut Avtomatika və telemexanika

  Diplom 224298

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Onur B, Namazov M. DC motor position control using fuzzy proportional-derivative controllers with different defuzzification methods. Turkish Journal of Fuzzy Systems. Türkiyə. 2010

Layihələr

 • Layihənin adı: TEMPUS-РROJECT: CD_ 2103-2000 (AZB). ; Donor: EU; Vəzifə: Baş Əlaqələndirci şəxs;
  Qeyd: JEPs for curriculum development to create new or update existing courses and enhance the skills of teaching staff; develop updated modern teaching and learning materials; provide material aid in purchasing computers and other teaching material.

Üzv olduğu elmi qurumlar

 • International Society of Automation 12-feb-2018

Mükafatlar, Sertifikatlar

 • "Course Distance Education in the framework of NATO Project "Virtual Silk Highway"", NATO Project "Virtual Silk Highway ; 2004

 • "Course Distance Education Partnership Program USA", University of Indiana ; 2004

 • "Certificate of German Language Course,", University of Aplled Sciences, Cologne (Germany) ; 2002

 • "Certificate of LEYBOLD DIDACTIC GMBH, Course Mikrocomputertechik (Germany)", Leybold Didactic Gmbh Germany ; 2002

 • "Training course on use technology of web-base Control in processes automation", Leybold Didactic Gmbh Germany ; 2001

 • "Curriculum development. Training course on Process Control-01/11/02-30/11/02. ", Leybold Didactic Gmbh Germany ; 2001

 • "Curriculum development. Training course on technology of automation of processes", Leybold Didactic Gmbh Germany ; 2001