Kənan Bəşirov Zakir

Haqqında

  Bölmə: Pedaqoji
  Vəzifə: Elmi işlər üzrə Dekan müavini
  Ailə vəziyyəti: Evli

  Azərbaycan (Ana dili): Səlis
  Rusca : Yaxşı
  Farsca : Yaxşı
  Uzbek : Yaxşı
  İngilis : Yaxşı
  Türk : Səlis
  Korean : Zəif

  Ofis proqramları

İş təcrübəsi

 • 01-FEB-16 Davam edir
  Deputy Head of Dean

  Baku Engineering University

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-SEP-99 01-FEB-16
  Deputy Head of Dean

  Qafaz University

  Azərbaycan/Bakı

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Bəşirov K. ŞƏXS ŞƏKİLÇİLƏRİNİN VƏ FEİLİN TӘSRİFLƏNMƏYƏN FORMALARININ ORFOQRAFİYASI ("RӘHBӘR" JURNALI ӘSASINDA). Journal of Baku Engineering University. Azərbaycan. 2018;2 (2018)(1)
 • Bəşirov K. “RƏHBƏR” JURNALINDA FEİLİN QRAMMATİK ŞƏKİLÇİLƏRİNİN YAZILIŞ VƏ OXUNUŞ XÜSUSİYYƏTLƏRİ. Journals of Baku Engineering University. Azərbaycan. 2017;1(2017)(1):12-18
 • Bəşirov K. Defining Criteria of the Boundaries of Complex Syntactic Unities. International Journal of Multidisciplinary Thought. Amerika Birləşmiş Ştatları. 2017;01(07):13-20
 • Bəşirov K. Zərflərin mürəkkəb sintaktik bütövlərin əmələ gəlməsində rolu. Journal of Qafqaz - Filologiya və Pedaqogika. Azərbaycan. 2016;2(4):122-130
 • Bəşirov K. Azerbaycan Türkçesi Metinlerinde Cümle Üstü Birliklerin Unsurlarının Bağlanmasında Tekrarların Rolü. Journal of Qafqaz - Filologiya və Pedaqogika. Azərbaycan. 2015;2(3):132-141
 • Bəşirov K. Cümle Üstü Birliklerin Unsurlarının Birbirine Bağlanmasında Sıralama Bağlaçlarının Görevleri. Journal Of Qafqaz University Philology and Pedagogy. Azərbaycan. 2014;2014, 2:140-147
 • Kanan B, Bəşirov K. Azerbaycan Türkçesi Metinlerinde Cümle Üstü Birlikler ve Unsurlarının Bağlanmasında Sentaks Araçlarının Rolü. Motif Academy Folklore Journal. Türkiyə. 2011;1:154-167
 • Bəşirov K. Türkiye Türkçesinden Azerbaycan Türkçesine Aktarılan Edebî Eserler. Journal of Qafqaz - Filologiya və Pedaqogika. Azərbaycan. 2010(30):56-68
 • Bəşirov K. Şəxs və işarə əvəzliklərinin mürəkkəb sintaktik bütövlərin əmələ gəlməsində rolu. Filologiya Məsələləri. 2017;Mart(3):175-183
 • Bəşirov K. Qeyri-müəyyən əvəzliklərinin mürəkkəb sintaktik bütövlərin əmələ gəlməsində rolu. Filologiya Məsələləri. 2017;may(5):263-270
 • Kənan Bəşirov , Bəşirov K. Türkiye ve Azerbaycan’daki Bazı Ortak Yer Adları Üzerine. Mavi Atlas Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi. 2006;1:74-77
 • Kənan Bəşirov , Bəşirov K. İki Kanat. Dergah. 1994;No:51:3-4
 • Bəşirov K. Ortak Yer Adları: Türkiye-Azerbaycan Örneğinde. Milli Lider Haydar Aliyev`e 92. Yıl Armağanı. 2015:303-314
 • Bəşirov K. Ramiz Rövşen’in Şiirlerinde Memleket. Bulaq. 2006;3:21-21
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Bəşirov K. “RƏHBƏR” JURNALINDA İSMİN QRAMMATİK ŞƏKİLÇİLƏRİNİN YAZILIŞ VƏ OXUNUŞ XÜSUSİYYƏTLƏRİ. Gənc Tədqiqatçıların II Beynəlxalq Elmi konfransl. Azərbaycan. Aprel 2018:1121-1125
 • Bəşirov K. Defining criteria of the boundaries of complex syntactic unities. International Journal of Arts & Sciences (IJAS) International Conference for Social Sciences and Humanities. Almaniya. Dekabr 2017
 • Bəşirov K. Mürəkkəb sintaktik bütövlərin əmələ gəlməsində bağlayıcıların rolu. Gənc tədqiqatçıların I elmi konfransı . Azərbaycan. May 2017:670-673
 • Bəşirov K. Cümle Üstü Birliklerin Unsurlarının Birbirine Bağlanmasında Zamirlerin Görevleri. . IV İnternationalScientific Conference of youngResearchers. Azərbaycan. Aprel 2016:1340-1341
 • Kanan B, Bəşirov K. Cümle Üstü Birliklerin Unsurlarını Bağlayan Anlam Araçları. Genc Tedqiqatçıların Ümumrespublika Elmi Konfransı Qafqaz Üniversitesi Baku. Azərbaycan. Aprel 2015:1180-1181
 • Kanan B, Bəşirov K. Cümle Üstü Birliklerin Unsurlarının Birbirine Bağlanmasında Sıralama Bağlaçlarının Görevleri. Gənc Tədqiqatçıların I Beynəlxalq Elmi Konfransının Materialları. Azərbaycan. Aprel 2013:500-501
 • Kitablar
 • Bəşirov K. Dede Ömer Ruşeni ve Külliyatı I. . /Azərbaycan. 2014
 • Qafqaz Universiteti Qafqaz Araştırmaları İnstitutu , Bəşirov K. Evliya Çələbi Səyahətnaməsində Azərbaycan. Qafqaz Universiteti Qafqaz Araştırmaları İnstitutu. /Azərbaycan. 2012:291