Kənan Bəşirov Zakir

Haqqında

  Bölmə Pedaqoji
  Vəzifə Elmi işlər üzrə Dekan müavini
  Ailə vəziyyəti Evli

  Azərbaycan (Ana dili) Səlis
  Rusca Yaxşı
  Farsca Yaxşı
  Uzbek Yaxşı
  İngilis Yaxşı
  Türk Səlis

  Ofis proqramları

İş təcrübəsi

 • 01-FEB-16 Davam edir
  Deputy Head of Dean

  Baku Engineering University

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-SEP-99 01-FEB-16
  Deputy Head of Dean

  Qafaz University

  Azərbaycan/Bakı

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Bəşirov K. ŞƏXS ŞƏKİLÇİLƏRİNİN VƏ FEİLİN TӘSRİFLƏNMƏYƏN FORMALARININ ORFOQRAFİYASI ("RӘHBӘR" JURNALI ӘSASINDA). Journal of Baku Engineering University. Azərbaycan. 2018;2 (2018)(1)
 • Bəşirov K. “RƏHBƏR” JURNALINDA FEİLİN QRAMMATİK ŞƏKİLÇİLƏRİNİN YAZILIŞ VƏ OXUNUŞ XÜSUSİYYƏTLƏRİ. Journals of Baku Engineering University. Azərbaycan. 2017;1(2017)(1):12-18
 • Bəşirov K. Defining Criteria of the Boundaries of Complex Syntactic Unities. International Journal of Multidisciplinary Thought. Amerika Birləşmiş Ştatları. 2017;01(07):13-20
 • Bəşirov K. Zərflərin mürəkkəb sintaktik bütövlərin əmələ gəlməsində rolu. Journal of Qafqaz - Filologiya və Pedaqogika. Azərbaycan. 2016;2(4):122-130
 • Bəşirov K. Azerbaycan Türkçesi Metinlerinde Cümle Üstü Birliklerin Unsurlarının Bağlanmasında Tekrarların Rolü. Journal of Qafqaz - Filologiya və Pedaqogika. Azərbaycan. 2015;2(3):132-141
 • Bəşirov K. Cümle Üstü Birliklerin Unsurlarının Birbirine Bağlanmasında Sıralama Bağlaçlarının Görevleri. Journal Of Qafqaz University Philology and Pedagogy. Azərbaycan. 2014;2014, 2:140-147
 • Kanan B, Bəşirov K. Azerbaycan Türkçesi Metinlerinde Cümle Üstü Birlikler ve Unsurlarının Bağlanmasında Sentaks Araçlarının Rolü. Motif Academy Folklore Journal. Türkiyə. 2011;1:154-167
 • Bəşirov K. Türkiye Türkçesinden Azerbaycan Türkçesine Aktarılan Edebî Eserler. Journal of Qafqaz - Filologiya və Pedaqogika. Azərbaycan. 2010(30):56-68
 • Bəşirov K. Qeyri-müəyyən əvəzliklərinin mürəkkəb sintaktik bütövlərin əmələ gəlməsində rolu. Filologiya Məsələləri. 2017;may(5):263-270
 • Bəşirov K. Şəxs və işarə əvəzliklərinin mürəkkəb sintaktik bütövlərin əmələ gəlməsində rolu. Filologiya Məsələləri. 2017;Mart(3):175-183
 • Kənan Bəşirov , Bəşirov K. Türkiye ve Azerbaycan’daki Bazı Ortak Yer Adları Üzerine. Mavi Atlas Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi. 2006;1:74-77
 • Kənan Bəşirov , Bəşirov K. İki Kanat. Dergah. 1994;No:51:3-4
 • Bəşirov K. Ortak Yer Adları: Türkiye-Azerbaycan Örneğinde. Milli Lider Haydar Aliyev`e 92. Yıl Armağanı. 2015:303-314
 • Bəşirov K. Ramiz Rövşen’in Şiirlerinde Memleket. Bulaq. 2006;3:21-21
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Bəşirov K. “RƏHBƏR” JURNALINDA İSMİN QRAMMATİK ŞƏKİLÇİLƏRİNİN YAZILIŞ VƏ OXUNUŞ XÜSUSİYYƏTLƏRİ. Gənc Tədqiqatçıların II Beynəlxalq Elmi konfransl. Azərbaycan. Aprel 2018:1121-1125
 • Bəşirov K. Defining criteria of the boundaries of complex syntactic unities. International Journal of Arts & Sciences (IJAS) International Conference for Social Sciences and Humanities. Almaniya. Dekabr 2017
 • Bəşirov K. Mürəkkəb sintaktik bütövlərin əmələ gəlməsində bağlayıcıların rolu. Gənc tədqiqatçıların I elmi konfransı . Azərbaycan. May 2017:670-673
 • Bəşirov K. Cümle Üstü Birliklerin Unsurlarının Birbirine Bağlanmasında Zamirlerin Görevleri. . IV İnternationalScientific Conference of youngResearchers. Azərbaycan. Aprel 2016:1340-1341
 • Kanan B, Bəşirov K. Cümle Üstü Birliklerin Unsurlarını Bağlayan Anlam Araçları. Genc Tedqiqatçıların Ümumrespublika Elmi Konfransı Qafqaz Üniversitesi Baku. Azərbaycan. Aprel 2015:1180-1181
 • Kanan B, Bəşirov K. Cümle Üstü Birliklerin Unsurlarının Birbirine Bağlanmasında Sıralama Bağlaçlarının Görevleri. Gənc Tədqiqatçıların I Beynəlxalq Elmi Konfransının Materialları. Azərbaycan. Aprel 2013:500-501
 • Kitablar
 • Bəşirov K. Dede Ömer Ruşeni ve Külliyatı I. . /Azərbaycan. 2014
 • Qafqaz Universiteti Qafqaz Araştırmaları İnstitutu , Bəşirov K. Evliya Çələbi Səyahətnaməsində Azərbaycan. Qafqaz Universiteti Qafqaz Araştırmaları İnstitutu. /Azərbaycan. 2012:291