Hamed Kaghazchi Mohammad Reza

Haqqında

  Bölmə: Avtomatika, telekommunikasiya və energetika
  Vəzifə: Baş müəllim
  Yaş: 40
  Ailə vəziyyəti: Evli

  Azərbaycan (Ana dili): Səlis
  Türk : Səlis
  Farsca : Səlis
  İngilis : Səlis

  MATLAB - Python - C & C++ - COMSOL Multiphysics - OrCAD - Proteus - Altium Designer(Protel DXP) - AnyLogic - Photoshop - Microsoft Office

Təhsil

 • Doktorantura 01-JAN-19

  Çukurova Universiteti Elektrik ve elektronik mühəndisliyi (Bioelektrik)

  Diplom

 • Magistratura 01-JAN-13

  Çukurova Universiteti Elektrik ve elektronik mühəndisliyi (Bioelektrik)

  Diplom

 • Bakalavriat 01-JAN-07

  AZAD Birjand Universiteti Elektrik ve elektronik mühəndisliyi

  Diplom

İş təcrübəsi

 • 01-SEP-20 Davam edir
  Baş Müəllim - Mühəndislik Fakültəsi

  Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-FEB-20 01-JUL-20
  Tibbi cihazlar üzrə mühəndis

  BONA DEA Beynəlxalq Xəstəxanası

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-SEP-14 01-SEP-15
  Satış və Xidmətlər şöbəsinin müdiri

  Towzin Electric Industrial şirkəti

  İran/Təbriz

 • 01-JAN-14 01-SEP-14
  Müəllim - Mühəndislik Fakültəsi

  AZAD Marağa Universiteti

  İran/Marağa

 • 01-SEP-13 01-SEP-14
  Müəllim - Mühəndislik Fakültəsi

  Marağa Texnologiya İnstitutu

  İran/Marağa

 • 01-JAN-13 01-SEP-13
  Müəllim - Mühəndislik Fakültəsi

  AZAD Sama İnstitutu

  İran/Miyandoab

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Mustafa Kerem Ü, Kaghazchi H. Investigation of the Effect of Conductivity Changes of Ischemic Heart Tissue on the ST Segment of Electrocardiography Using the Finite Element Method. Transactions of FAMENA. Xarvatiya. 2024;2(48), url: [1], DOI: https://doi.org/10.21278/TOF.4
 • M. Kerem Ü, Kaghazchi H. A novel iterative finite element optimisation method of solving inverse problem of electrocardiography to localise ischemic region on the heart. Maejo International Journal of Science and Technology. Tayland. 2022;03(16), url: [2]
 • Mustafa Kerem Ü, Kaghazchi H. Reconstruction of Epicardial Potential from Electrocardiography Signal Using Regularization Methods. Gulustan-Black Sea Scientific Journal of Academic Research. Azərbaycan. 2022;2(59), url: [3], DOI: 10.36962/GBSSJAR/59.2.009
 • M. Kerem Ü, Kaghazchi H. Determination of Nerve Fiber Diameter Distribution from Compound Action Potential: A Continuous Approach. IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL SYSTEMS AND REHABILITATION ENGINEERING. Amerika Birləşmiş Ştatları. 2018;1(26):77 - 83, url: [4], DOI: 10.1109/TNSRE.2017.2771823
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Ümid İ, Ələddin Q, Kaghazchi H. Arduino İlə Ağıllı Evin Layihələndirilməsi. Gənc Tədqiqatçıların VII Beynəlxalq Elmi Konfransı. Azərbaycan. Aprel 2023
 • Sahibzaman Ş, Şahmurad O, Kaghazchi H. Designing A Laser Security Alarm System Using Arduino. Gənc Tədqiqatçıların VII Beynəlxalq Elmi Konfransı. Azərbaycan. Aprel 2023
 • Elçin H, Kaghazchi H. Su Təmizləyici Qurğularda Membran-Süzgəcləmə Tiplərinin Təhlili. Gənc Tədqiqatçıların VII Beynəlxalq Elmi Konfransı. Azərbaycan. Aprel 2023
 • Elçin H, Kaghazchi H. 3-DOF Robot qolun Kinematic Təhlili və Simulyasiyası . Gənc tədqiqatçıların VI beynəlxalq elmi konfransı.. Azərbaycan. Aprel 2022
 • Kerem Ü, Kaghazchi H. The Effect of Ischemic Conductivity and Regularization Methods For Localizing the Ischemic Region on The Heart: A Finite Element Study. International Congress on Multidisciplinary Natural Sciences and Engineering. Türkiyə. Dekabr 2021
 • Fidan Ə, Reyhan B, Kaghazchi H. PARKINSON XƏSTƏLİYİNİN K-NN, WK-NN VƏ DWK-NN MAŞIN ÖYRƏNMƏ METODLARI İLƏ TƏDQİQİ. Gənc tədqiqatçıların V beynəlxalq elmi konfransı. Kitab 1. BMU, Bakı,. Azərbaycan. Aprel 2021
 • Cəlal İ, Sənan V, Kaghazchi H. SÜNİ NEYRON ŞƏBƏKƏLƏRİ VASİTƏSİLƏ SİNƏ XƏRÇƏNGİ XƏSTƏLƏRİNDƏN ƏLDƏ EDİLMİŞ DATALARIN XOŞXASSƏLİ VƏ BƏDXASSƏLİ OLARAQ SİNİFLƏŞDİRİLMƏSİ. Gənc tədqiqatçıların V beynəlxalq elmi konfransı. Kitab 1. BMU, Bakı,. Azərbaycan. Aprel 2021
 • M. Kerem Ü, Kaghazchi H. RECONSTRUCTION OF EPICARDIAL POTENTIAL FROM ELECTROCARDIOGRAPHY SIGNAL USING REGULARIZATION METHODS. Second International Scientific-Practical Conference: Modern Information, Measurement and Control Systems: Problems and Perspectives. Azərbaycan. Dekabr 2020
 • M. Kerem Ü, Kaghazchi H. Finite Element Investigation of The Effect of Conductivity Changes In Ischemic Heart Tissue on Electrocardiography Reading. International 19 May Multidisciplinary Studies Congress. Türkiyə. May 2019
 • M. Kerem Ü, Kaghazchi H. A gradient optimization approach for the determination of diameter distribution of nerve fibers from compound action potential data. 2013 International Conference on Electronics, Computer and Computation (ICECCO). Türkiyə. Noyabr 2013, url: [5]

Mükafatlar, Sertifikatlar

 • "Open Science Azərbaycan: gənc tədqiqatçılar arasında Open Science platformasının təbliği", Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti ; 2022

 • "Drager Patient Monitors (İnfinity Delta, Kappa, M540)", Dräger Company ; 2018

 • "Drager Anesthesia Machines (Primus, Fabius)", Dräger Company ; 2018

 • "Drager Ventilator Machines (Evita XL, Evita V300, Savina, Babylog)", Dräger Company ; 2018

 • "Training of the MAQUET Cardiohelp", MAQUET Getinge Group ; 2018

 • "Training of the MAQUET Heater Cooler Unit", MAQUET Getinge Group ; 2018

 • "Training of the MAQUET Heart Lung Machine", MAQUET Getinge Group ; 2018

 • "Reprocessing and Disinfection of OLYMPUS Endoscopes", OLYMPUS Corporation ; 2018

 • "Programming with Python", Tehran University ; 2017

Avtobioqrafiya

 • Hamed Kaghazchi was born in Maragheh, Iran on April 14, 1984. He received the bachelor’s degree in Electrical and Electronics Engineering from Azad University of Birjand, Iran, in 2007, and the master's and Ph.D. degrees in Electrical and Electronics Engineering (Biomedical Engineering) from Çukurova University, Adana, Turkey, in 2013 and 2019, respectively. He is currently a Faculty Member with the Automatics and Electroenergetics Department of Baku Engineering University.