Firudin Sultanov Oktay

Haqqında

  Bölmə: Maliyyə və mühasibat
  Vəzifə: Kafedra müdiri

Təhsil

 • Doktorantura 24-DEC-14

  Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

  Diplom FD 09212

 • Doktorantura 25-NOV-10

  İstanbul Universiteti Biznesin idarə edilməsi

  Diplom 3039

 • Magistratura 22-JUL-04

  Dokuz Eylül Üniversitesi Biznesin təşkili və idarə edilməsi

  Diplom 2199

 • Bakalavriat 13-JUL-01

  Dokuz Eylül Üniversitesi Biznesin idarə edilməsi

  Diplom 5692

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Firudin Sultanov , Sultanov F. Yalın Tedarik Zinciri ve Onun İşletmeler İçin Önemi. Journal of Qafqaz University. Azərbaycan. 2010;29:83-95, url: [1]
 • Seymur İlyasov , Firudin Sultanov , Sultanov F. Tədarük zəncirinin idarəedilməsinə ümumi baxış və tədarük zənciri prosesləri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstitu Elmi əsərləri . 2010;II:117-122, url: [2]
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Firudin Sultanov , Sultanov F. Aggregate Order Release Planning through Supply Chain and Loss Compensation. 7th Silk Road Conference: Challenges and Opportunities of Sustainable Economic Development in Eurasian Countries . Gürcüstan. May 2012:6
 • Firudin Sultanov , Sultanov F. Tedarik Zincirinde İsrafların Tespitinde Değer Akışı Harıtalama: Sağladığı Üstünlükler . I Uluslararası Iğdır Sempozyumu. Türkiyə. Aprel 2012:15, url: [3]
 • Fırudın Sultanov , Sultanov F. The Benefits of Material Requirement Planning in Inventory Management. Dayanıqlı inkişaf və idarəetmə modelləri: nəzəriyyə və praktika. Azərbaycan. Dekabr 2011:5, url: [4]
 • Firudin Sultanov , Necdet Özçakar , Sultanov F. Küreselleşme Sürecinde Yalın Tedarik Zincirinin Önemi. Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asya III beynəlxalq Konfrans 15-17 Oktyabr 2010 Qafqaz Universiteti. Azərbaycan. Oktyabr 2010:396-410, url: [5]
 • Firudin Sultanov , Sultanov F. Qlobal İstehsal Strategiyaları və Azərbaycan Sənaye Sektoru. Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya, II Beynəlxalq Kongres. Azərbaycan. May 2007:879-884, url: [6]
 • Digər
 • Worldbank , Sultanov F. Accounting and Auditing Education Community of Practice (EDU CoP) Workshop. .. Moldova. Mart 2014:00, url: [7]

Layihələr

 • Layihənin adı: Bu Günün və Sabahin Direktorlari Üçün Təlim Kursu; Donor: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi; Vəzifə: Təlimçi ;
  Qeyd: Maliyyənin idarəolunması modulu-42 saat
 • Layihənin adı: Siyasi partiyalarda maliyyə hesabatlarının tərtibi ; Donor: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi; Vəzifə: Təlimçi ;
  Qeyd: 15 siyasi partiyanın 19 nəfər nümayəndəsinə toplam 24 saat təlim verilmişdir.
 • Layihənin adı: Büdcə Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları; Donor: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi və NEXİA İnternational; Vəzifə: Təlimçi ;
  Qeyd: Maliyyə Nazirliyi nümayəndələrinə toplam 20 saat təlim verilmişdir.
 • Layihənin adı: İİBF tələbələrinin Türkiyə,İstanbul Staj Programı; Donor: TİKA; Vəzifə: Rəhbər müəllim;
  Qeyd:

Üzv olduğu elmi qurumlar

 • Milli Mühasiblər Forumu Təşkilat Komitəsi 08-apr-2017

 • Qafqaz Universiteti İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi elmi şurasının üzvü 15-sep-2010

 • Qafqaz Universiteti İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi Metodik Şurasının üzvi 16-feb-2010

Mükafatlar, Sertifikatlar

 • "Quality Strategy: Creative Ideas for Efficient Management", Qafqaz University, 15-17 December ; 2009

 • "Mikro Kompyuter Proqramlar(ERP)", Mikro-ERP ; 2008

 • "ETA V.8-SQL Kompyuter Proqramlar-22 saat", ETA –İstanbul/Türkiye ; 2007

 • "Intensive English Language-Level-2", University of North Texas, Intensive English Language Institute, USA ; 2006

 • "İngiliscə Kursu", Amerikan Mədəniyyət Dərnəyi-İzmir/Türkiyə ; 1999