Samir Quliyev (Ph.D) « Back
Samir Quliyev
Department: Public Administration
Position: Head of Department
Birth date: 2 March, 1979
Age: 41
Marital status: Married
E-mail:
Education
 • Fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası, Tarix üzrə fəlsəfə doktoru. - 2017 Feb. Diplom #FD 10257
 • Master, Ankara Universiteti, Beynəlxalq münasibətlər. - 2004 Jul. Diplom #3997
 • Bachelor, Selçuk Üniversitesi, Xarici dil və ədəbiyyatı (Fransız dili). - 2001 Jul. Diplom #0103110002
Job experience
 • Kafedra müdiri, Bakı Mühəndislik Universiteti, Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi kafedrası. Bakı/Azerbaijan. Sep 2019 - present
 • Beynəlxalq münasibətlər kafedrasında dosent, Bakı Mühəndislik Universiteti. Bakı/Azerbaijan. Jan 2018 - present
 • Beynəlxalq Münasibətlər kafedrasının müdiri, Baku Engineering University. Bakı/Azerbaijan. Feb 2017 - present
 • Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının müdiri, Qafqaz Universiteti. Bakı/Azerbaijan. Jun 2016 - Feb 2017
 • İqtisadiyyat və idarəetmə fakultəsinin Tərbiyə işləri üzrə dekan müavini, Qafqaz Universiteti . Bakı/Azerbaijan. Sep 2013 - Feb 2017
 • İqtisadiyyat və idarəetmə fakultəsinin Elmi İşləri üzrə dekan müavini, Qafqaz Universiteti. Bakı/Azerbaijan. Sep 2011 - Sep 2013
 • Lecturer, Baku Slavic University. Baku/Azerbaijan. Sep 2010 - Sep 2015
 • Hüquq fakultəsinin tədris işləri üzrə dekan müavini, Qafqaz Universiteti. Bakı/Azerbaijan. Jun 2009 - Jul 2010
 • Beynəlxalq münasibətlər bölməsində Baş müəllim, Qafqaz Universiteti. Bakı/Azerbaijan. May 2009 - Feb 2017
 • Senior Lecturer, Vice-Dean, Qafqaz University, Department of International Relations. Baku/Azerbaijan. May 2008 - May 2009
 • Director, College Academie. Bordeaux/France. Nov 2006 - Mar 2008
 • Vice-director , College Educ Active . Paris/France. Oct 2004 - Oct 2006
Publications
  Publications.
 • Quliyev S. Bölgeselleşme çerçevesinde Kafkasyada işbirliği imkanları ve engeller. KKK1. Turkey. 2017;1(1):112-140
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Azərbaycan Respublikasının neft strategiyasının xarici siyasətinə təsiri . Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi. Azerbaijan. 2014;№ 3:10
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Политика европейского союза на южном Кавказе . ДП Видавничий дiм Персонал, “Наукові праці МАУП”. Ukraine. 2014;№ 2 (41):6
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Avrupa Birliğinin enerji güvenliğinde Azerbaycanın yeri ve önemi . Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. Turkey. 2013;№ 22:17, url: [1]
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Azerbaycan dış politikasında Azerbaycan Cumhuriyetinin Ulusal Lideri Haydar Aliyev`in rolü. Asia Minor Studies. Turkey. 2013;1:11, url: [2]
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Ermenistanın devlet destekli terörizmi ve onunla mücadele yolları . Uluslar Arası Avrasya Strateji dergisi. Turkey. 2013;№ 2(1):21, url: [3]
 • Quliyev S. Ermenistanın devlet destekli terörizmi ve onunla mücadele yolları.. Çankırı Karatekin Üniversitesi, Avrasya Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uluslar Arası Avrasya Strateji dergisi. Turkey. 2013;1(№ 2):123-144, url: [4]
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Kafkasya`daki jeopolitik-güvenlik ikilemi çerçevesinde Türkiye-Azerbaycan ilişkileri. Journal of Qafqaz University, Hüquq, Tarix və Politologiya. Azerbaijan. 2012;33:11, url: [5]
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Cənubi Qafqazda Təhlükəsizlik Problemləri. Journal of Qafqaz University . Azerbaijan. 2010;30 - 2010:11, url: [6]
 • Quliyev S. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qafqaz strategiyasında təhlükəsizlik və enerji amili. Geostrategiya. 2017;39(№ 03 ):28-31
 • Quliyev S. Beynəlxalq münaqişələrin qarşısının alınmasında "Azərbaycan multikulturalizmi" modelinin əhəmiyyəti və imkanları. Strateji Təhlil. 2017;21-22(Say 3-4):107-132, url: [7]
 • Quliyev S. Regional təhlükəsizlik kontekstində İran İslam Respublikasının Qafqaz strategiyası. Sivilizasiya jurnalı, Bakı Avrasiya Universiteti. 2017;33(6, N1,):124-132
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Azərbaycan Bakı-Tbilisi-Ceyhan strategiyası və regional rəqabət . Tarix və onun problemləri. 2014;№1:7
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Enerji təhlükəsizliyinin konseptual problemləri . Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi, “Xəbərlər” ictimai və humanitar elmlər seriyası. 2011;3:9
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Azerbaycan Dış Politikasında Irak. Felluce Araştırmalar Merkezi yayını. 2004;49:7, url: [8]
 • International Conferences..
 • Quliyev S. Bölgeselleşme çerçevesinde Kafkasyada işbirliği imkanları ve engeller. Uluslararası Karadeniz-Kafkas Kongresi. Turkey. April 2016:2-18, url: [9]
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Azərbaycan Respublikasının neft strategiyası enerji təhlükəsizliyi kontekstində . Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş “Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya” İqtisadiyyat və Beynəlxalq münasibətlər IV Beynəlxalq konqresi. Azerbaijan. May 2014:6
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Ermeni diasporası asıl neye hizmet ediyor? . Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş “Gənc Tədqiqatçıların I Beynəlxalq Elmi Konfransı”. Azerbaijan. April 2013:2
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Avrupa Birliği entegrasyon sürecinde enerji güvenliği ve Azerbaycan`ın önemi . Azərbaycan Universiteti, Azərbaycan dövlətçiliyinin 94 illiyinə və Heydər Əliyevin anadan olmasının 89-cu ildönümünə həsr edilən beynəlxalq elmi konfransı. Azerbaijan. June 2012:5
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Enerji Təhlükəsizliyinin Konseptual Problemləri. Qloballaşma Şəraitində Davamlı İnkişafın Aktual Problemləri. Azerbaijan. May 2011:5
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Azərbaycan Neft Strategiyasının Regionun İnkişafında Rolu. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin inkişafında regionların rolu və əhəmiyyəti”, Beynəlxalq elmi konfrans , Azərbaycan Resp. Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Universiteti,Naxçıvan, 2009 . Azerbaijan. October 2008:6
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Azerbaycan-ABD İlişkileri. Azerbaycanlı Genç Bilim Adamlarının 1. Sempozyumu. Azerbaijan. November 2004:15
 • National Conferences..
 • Quliyev S. Regionlaşma prosesinin Cənubi Qafqaz regionundakı inteqrasiya imkanlarına təsiri.. Mingəçevir Dövlət Universiteti, "Qloballaşma və regional inteqrasiya" mövzusunda Respublika elmi konfransı. December 2016:375-378.
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Cənubi Qafqazda Təhlükəsizlik Məsələləri və Həlli yolları. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 87 illiyinə həsr olunmuş Dövlət və Hüquq Quruculuğunun Aktual Problemləri Respublika Elmi Konfransı . May 2011:6
 • Books..
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Genç akademisyenlerin perspektifinden “Birlikte Yaşama” kitabında bir hissə - "Devletlerarası sorunlara sebep olan faktörler ve çözüm önerileri" . . İSTANBUL/Turkey. 2012:37, url: [10]
 • Samir Quliyev , Ed. Reha Yılmaz , Quliyev S. Azerbaycan-ABD İlişkilerinde Dağlık Karabağ Sorunu. Qafqaz Universiteti Beynəlxalq Münaqişələri Araşdırma Mərkəzi Nəşrləri. Bakı/Azerbaijan. 2010:52, url: [11]
 • Samir Quliyev , Quliyev S. Bağımsızlıktan Sonra Azerbaycan-ABD İlişkileri. Bakanlar . ANKARA/Turkey. 2004:239
 • Others..
 • Samir Quliyev , Quliyev S. “Azerbaycan-ABD Diplomatik İlişkilerinin 20. Kuruluş Yıldönümünde Politikaları Tekrar Düşünmek”. USGAM. Azerbaijan. May 2012:1-4, url: [12]
 • Samir Quliyev , Quliyev S. “Ermeni Diasporası Asıl Neye Hizmet Ediyor?”. USGAM. Azerbaijan. April 2012:1-4, url: [13]
 • Samir Quliyev , Quliyev S. “Azerbaycan -Türkiye İlişkilerinin Geliştirilmesinin Gerekliliği”. USGAM. Turkey. April 2012:1-4, url: [14]
 • Samir Quliyev , Quliyev S. "Kafkasya`daki bolgesel Rekabetin Yeni Boyutu". USGAM. Turkey. April 2012:1-4, url: [15]
Graduate Work Supervise
 • 2016 - Master, Aygün Qəhrəmanlı, "US - TURKEY RELATIONS IN THE PERIOD OF JUSTICE AND DEVELOPMENT PARTY", Qafqaz University
 • 2016 - Master, Ravid Tağıyev, "Power factor in the process of regional integration in the South Caucasus", Qafqaz University
 • 2015 - Master, Aytən Paşayeva, "The role of the UN in Cyprus conflict", Qafqaz University
Awards and Certificates
 • ""Multikulturalizmə giriş" və "Azərbaycan Multikulturalizmi" tədris proqramları", Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi; 2016
 • "e-Learning - Uzaqdan Təhsil Üzrə Beynəlxalq Sertifikat", İnvent/ Germany; 2009
 • "Fransız Dili Səviyyə sertifikatı (6)", CFILC - Sorbonne- Paris / FRANSA; 2005
 • "Sürücülük Belgesi", Konya Emniyet Müdürlüğü / Türkiye; 2003
Last lessons
 • Bachelor, "Azərbaycanşünaslıq"
 • Master, "Security Issues in the South Caucasus"
 • Master, "Relations between the countries of the Black Sea Basin"
 • Master, "Great Powers and the South Caucasus"
 • Master, "Globalization"
 • Master, "Means of peaceful settlement of international conflicts"
 • Master, "History and methodology of international relations"
 • Master, "Diplomatic Protection Legal Basis"
 • Bachelor, "International Politics"
 • Bachelor, "Modern Caucasus Policy"
 • Bachelor, "Turkey's International Relations"
 • Master, "Energy security in the South Caucasus"
 • Bachelor, "History of Political and legal doctrines "
 • Bachelor, "Foreign Policy of Azerbaijan Republic"
 • Bachelor, "International Organizations"
IT Skills
 • Microsoft Office Programları (Word, Excell, Outlook, Power Point vs.), Internet
Language skills
 • Turkish - Fluent
 • French - Fluent
 • English - Good
 • Azerbaijani - Fluent ( Native language )
 
 
 
 

©2020