Sevda Hüseynova « Back
Sevda Hüseynova
Department: Translation and Interpretation
Position: Lecturer
E-mail:
Education
 • Master, Gəncə Dövlət Universiteti, Dilşünaslıq. - 2010 Feb. Diplom #MNB 019359
 • Bachelor, Azərbaycan Dillər Universiteti, Dilşünaslıq Tərcümə (İngilis dili). - 2007 Jun. Diplom #B 109978
Job experience
 • Tərcüməyə aid dinləmələrdə həmsədr, Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc Tədqiqatçıların II Beynəlxalq Elmi konfransı, Bakı Mühəndislik Universiteti. Bakı/Azerbaijan. Apr 2018 - Apr 2018
 • Tərcüməçi, Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı. Bakı/Azerbaijan. Jul 2017 - Jul 2017
 • Magistr dissertasiyasında Müdafiə Şurasının üzvü, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Mühəndislik Universiteti, Tərcümə kafedrası. Bakı/Azerbaijan. Jun 2017 - Jun 2017
 • Tərcüməyə aid dinləmələrdə həmsədr, Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 94-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc Tədqiqatçıların I Beynəlxalq Elmi konfransı, Bakı Mühəndislik Universiteti. Bakı/Azerbaijan. May 2017 - May 2017
 • Müəllim, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Mühəndislik Universiteti, Kompyuter Mühəndisliyi. Bakı/Azerbaijan. Feb 2017 - Jun 2017
 • Müəllim, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Mühəndislik Universiteti, İngilis dili və ədəbiyyatı kafedrası. Bakı/Azerbaijan. Feb 2017 - Jun 2017
 • Müəllim, Tədris məsləhətçisi, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Mühəndislik Universiteti, Tərcümə kafedrası. Bakı/Azerbaijan. Feb 2017 - present
 • Müəllim, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Universiteti, Tərcümə kafedrası. Bakı/Azerbaijan. Sep 2016 - Dec 2016
 • Müəllim, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Universiteti, İngilis dili və ədəbiyyatı kafedrası. Bakı/Azerbaijan. Sep 2016 - Dec 2016
 • Üst səviyyə ingilis dili, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Universiteti, Riyazıyyat müəllimliyi. Bakı/Azerbaijan. Feb 2016 - Jun 2016
 • Müəllim, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Universiteti, Dillər Məktəbi. Bakı/Azerbaijan. Sep 2015 - Dec 2016
 • Müəllim, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Universiteti, Dil Tədris Koordinatorluğu. Bakı/Azerbaijan. Sep 2007 - Jun 2015
 • dilmanc, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi. Bakı/Azerbaijan. Feb 2007 - May 2007
 • İngilis dili mütəxəssisi, LG-LTD. Bakı/Azerbaijan. Sep 2006 - May 2007
 • dilmanc, İslam Konfransı Təşkilatı Xarici İşlər Nazirlərinin Bakı Görüşü. Bakı/Azerbaijan. Jun 2006 - Jun 2006
 • tərcüməçi, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi. Bakı/Azerbaijan. Apr 2006 - May 2006
 • Könüllü, Dünya Azərbaycanlılarının II Qurultayı, . Bakı/Azerbaijan. Mar 2006 - Mar 2006
 • tərcüməçi, Anglo-American Business Service Centre. Bakı/Azerbaijan. Dec 2005 - May 2006
 • dilmanc-tərcüməçi, ATƏT-in seçki müşahidə missiyası. Bakı/Azerbaijan. Sep 2005 - Dec 2005
 • Müəllim, Araz hazırlıq kursları. Sumqayıt/Azerbaijan. Sep 2003 - Sep 2005
Publications
  Publications.
 • Hüseynova S. Constructed Languages: ESPERANTO. Journal of Modern Education Review. United States. 2015;N0.10(Volume 5):1017-1025
 • Hüseynova S. STYLISTIC PROBLEMS OF TRANSLATION. NEW PERSPECTIVES ON LANGUAGE AND LITERATURE STUDIES. Italy. 2015:27-32
 • Hüseynova S. Elizabet Teylorun "Anjel" əsərində baş qəhrəmanın yaradıcı şəxsiyyət kimi formalaşması fenomenologiyası. AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu Filologiya Məsələləri. 2019;N(10):325-331, DOI: İSSN 2224-9257
 • Hüseynova S. Somerset Moemin "Ay və qara qəpik" əsərindəki rəssam obrazının ideya-bədii təhlili. Dil və Ədəbiyyat Beynəlxalq Elmi-Nəzəri Jurnal. 2018;107(3):320-323, DOI: İSSN 2218-7588
 • Hüseynova S. Qərb və Azərbaycan Ədəbiyyatında Yaradıcı Şəxsiyyət Obrazı. AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. 2018;12(N):271-279, DOI: İSSN 2224-9257
 • International Conferences..
 • Hüseynova S. Somerset Moemin "Teatr" əsərində yaradıcı Culiya obrazı. III İntenational Conference of Young Researchers. Azerbaijan. April 2019:1343-1347
 • Hüseynova S. Müstəqil Azərbaycanda gender bərabərliyi Cümhuriyyətin mənəvi irsi kimi. "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-100:Müsəlman Şərqində İlk Parlamentli Respublika" adlı beynəlxalq elmi konfrans, Bakı Dövlət Universiteti. Azerbaijan. May 2018
 • Hüseynova S. İngilis dilində olan gəmiçilik eponimlərinin etimologiyası və tərcüməsi. Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc Tədqiqatçıların II Beynəlxalq Elmi konfransı 27-28 Aprel. .. Azerbaijan. May 2018
 • Hüseynova S. Tibbi tərcümənin tədrisinin əhəmiyyəti. Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc Tədqiqatçıların II Beynəlxalq Elmi konfransı 27-28 Aprel. . Azerbaijan. April 2018
 • Hüseynova S. Medical Translator vs Medical Professional in Medical Translation. Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc Tədqiqatçıların II Beynəlxalq Elmi konfransı 27-28 Aprel. . Azerbaijan. April 2018
 • Hüseynova S. Azerbaijani Translators Who Translated From British Literature Into The Azerbaijani Language (1991-2016). Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 94-cü ilinə həsr olunmuş I Gənc Tədqiqtçıların Beynalxalq Konferansı, BMU. Azerbaijan. May 2017
 • Hüseynova S. Stylistic Problems of Translation. International Journal of Arts & Sciences (IJAS) International Conference for Social Sciences and Humanities. Romania. February 2015
 • National Conferences..
 • Hüseynova S. Somerset Moemin “Ay və qara qəpik” əsərində yaradıcı insan obrazına dair. ADPU-da keçirilən doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXII respublika elmi konfransı . November 2018, url: [1]
 • Hüseynova S. BÖYÜK BRİTANİYA ƏDƏBİ NÜMUNƏLƏRİ MÜASİR DÖVR AZƏRBAYCAN TƏRCÜMƏLƏRİNDƏ . Gənç Tədqiqatçıların Ümumrespublika Elmi Konfransı. October 2017, url: [2]
Projects
 • Project name: "Basics of Professional Translation" Training Program; Donor: Azerbaijan University of Languages, Language and Translation Center; Position: participant; 1 Apr 2019 - 1 Apr 2019;
 • Project name: Spelling Bee tələbələr arasında söz yarışması; Donor: Bakı Mühəndislik Universiteti; Position: Münsiflər heyətinin üzvü; 1 May 2018 - 1 May 2018;
Science Organizations
 • Bakı Amerika Mərkəzi - 11 Apr 2019
 • scholar.google.com - 10 Feb 2018
 • www.researchgate.net - 10 Feb 2018
 • Academia.edu - 10 Feb 2018
 • Taylor&Francis Group - 15 Sep 2017
 • AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxana - 5 Jun 2017
 • Web of Science - 2 Jan 2017
 • JSTOR - 1 Sep 2016
 • Azərbaycan Milli Kitabxanası - 1 Jul 2016
Awards and Certificates
 • "Preparing for life after school with B2 First and C1 Advanced", Cambridge English Assessment; 2020
 • "Why exams? How teaching exams supports teacher development", Cambridge English Assessment; 2020
 • "Благодарственное Письмо за сотрудничество в проведении Междунородной научно-практической конференции ", Cеверо- Кафказский Институт ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ ; 2019
 • "Certificate of Appreciation, III İnternational Conference of Young Researchers", Baku Engineering University; 2019
 • "Authenticity: turning theory into tasks and skills", Cambridge English Assessment; 2019
 • ""Basics of Professional Translation" Training Program", Azerbaijan University of Languages, Language and Translation Center; 2019
 • "The Value of Gamification for Language Learning", Cambridge English Assessment; 2019
 • "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-100:Müsəlman Şərqində İlk Parlamentli Respublika", Bakı Dövlət Universiteti; 2018
 • "Did I say that? Speaking at B2", Cambridge English Assessment; 2018
 • "How Communicative Testing helps Learning", Cambridge English Assessment; 2018
 • "The alignment of Starters, Movers, Flyers and Key for Schools and the impact on learning", Cambridge English Assessment; 2018
 • "Online resources and digital tools for improving your language knowledge and language ability", Cambridge English Assessment; 2018
 • "2nd International Conference of Young Researchers", Baku Engineering University; 2018
 • "Using Digital tools to bring the outside world into the language classroom", Cambridge English Assessment; 2017
 • "Taking digital risks in the language classroom", Cambridge English Assessment; 2017
 • "Taking back time: how to do everything you want to do", British Council; 2017
 • "Cambridge English: Digital citizenship, welfare and e-safety", Cambridge English Assessment; 2017
 • "Teach with digital: using digital tools for developing Personal Learning Networks", Cambridge English Assessment; 2017
 • "Using digital tools to encourage learner autonomy in the classroom", Cambridge English Assessment; 2017
 • "1st International Conference of Young Researchers", Baku Engineering University; 2017
 • " British Council English Agenda Webinar", British Council; 2017
 • "American English Webinar Series 3", US Embassy; 2016
 • "4-week Teacher Training Program by Cultural affairs Office of US Embassy", US Embassy; 2016
 • "Webinar Course 16", US Embassy; 2015
 • "4th İnternational Conference on Social Sciences", European Center for Science, Education and Research, Bucharest; 2015
 • " Teacher Training Program ", İnternational Black Sea University; 2014
 • "Program on Promoting Autonomous Learning in EFL Classes", Hacettepe University ; 2014
Last lessons
 • Dissertate, "ENG 112 Akademik İngilis dili (B level)"
 • Dissertate, "ENG 111 Akademik İngilis dili (A level) "
 • Dissertate, "ENG 320 Akademik İngilis dili (oxu və yazı)"
 • Dissertate, "INT 405 Ardıcıl tərcümə və qeydgötürmə texnikası"
 • Dissertate, "ITS 152-Mühəndislər üçün İngiliscə yazı qaydaları"
 • Dissertate, "ELL 162-Yazı bacarıqları"
 • Dissertate, "ELL 208-Tərcümə (Az. - İng. / İng.-Az.) II"
 • Dissertate, "ELL 207-Tərcümə (İng. - Az. / Az. - İng.) I "
 • Dissertate, "TR 310 -Yazılı tərcümə: Ana dilinə və xarici dilə"
 • Dissertate, "TR 202- Yazılı anlama və yazılı ifadə II"
 • Dissertate, "TR 410- Tibbi mətnlərin tərcüməsi"
 • Dissertate, "TR 201- Yazılı anlama və yazılı ifadə I"
 • Dissertate, "INT 301- Yazılı mətnin şifahi tərcüməsi"
IT Skills
 • Wondershare Filmora
 • Microsoft Office Proqramları
 • Windows Movie Maker
 • Bandicut
 • Bandicam
 • Adobe Audition
 • İnternet Explorer
Language skills
 • Azerbaijani - Fluent ( Native language )
 • Turkish - Fluent
 • English - Fluent
 • Russian - Good
 • German - Good
 • French - Good
 • Persian - Elementary
 
 
 
 

©2020