Sevil Hacıyeva « Back
Sevil Hacıyeva
Department: Foreign languages
Position: Lecturer
E-mail:
Education
  • Master, Azərbaycan Dövlət pedaqoji Univesiteti, TƏHSİLİN TƏŞKİLİ VƏ İDARƏ OLUNMASI. - 2018 Dec. Diplom #AM № 023351
  • Bachelor, Qafqaz Universiteti, Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (İngilis dili üzrə). - 2016 Jun. Diplom #AA№083513
 
 
 
 

©2020