Qürbət Məmmədov « Back
Qürbət Məmmədov
Department: Office of Staff Affairs
Position: Lawyer
Marital status: Married
E-mail:
Education
 • Master, Qafqaz Universiteti, Hüquqşünaslıq. - 2004 Jul.
 • Bachelor, Qafqaz Universiteti, Hüquqşünaslıq. - 2002 Jul.
Publications
  Publications
 • Məmmədov Q, Ehtibarlı Y. "Law of the Republic of Azerbaijan on mass media in terms of guarantee of freedom of press". Journal of Qafqaz - Hüquq, Tarix və Politologiya. Azerbaijan. 2012;2012(33):43-54
 • Durmaz Ş, Məmmədov Q. Ali Təhsil Sistemində Ümumi Keyfiyyətin Idarəedilməsi. Journal of Qafqaz University . Azerbaijan. 2008;22:93-103
 • Durmaz Ş, Məmmədov Q. Bolonya Prosesinə Keçiddə ISO 9001:2000 Keyfiyyəti İdarəetmə Sisteminin Üstünlükləri. Elmi Əsərlər, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstitutu. 2010;02(No):134-138
Last lessons
 • Master, "Təhsil idarəetmənin hüquqi əsasları"
 • Bachelor, "İşgüzar Yazışma"
 • Bachelor, "Gömrük hüququ"
 • Bachelor, "Konstitusiya Hüququ"
 
 
 
 

©2019