Murad İsgəndərov (Ph.D) « Back
Murad İsgəndərov
Department: Business Administration
Position: Associate Professor
Birth date: 27 February, 1971
Age: 47
Marital status: Married
E-mail:
Cell.: 050560-0885
Education
 • Doctorate, Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası, İqtisad elmləri Namizədi. - 2006 May.
 • Master, Dumlupınar Üniversitesi, İqtisadiyyat. - 1998 Aug. Diplom #27
 • Bachelor, Azərbaycan Xalq Təsərrüfatının İdarəetmə İnstitutu, İdarəetmənin təşkilatçısı. - 1996 Jun. Diplom #AB-I № 011940
Job experience
 • Dosent, Qafaz University. Bakı/Azerbaijan. Feb 2014 - present
 • İstehsalat Departamenti Maliyyə şöbəsinin rəisi, Akkord ASC. Bakı/Azerbaijan. Dec 2012 - Jan 2013
 • baş müəllim, Qafqaz Univeristeti. /Azerbaijan. Oct 2009 - present
 • baş müəllim, Azərbaycan Dövlət İqtisad Univeristeti. Bakı/Azerbaijan. Jul 2000 - May 2008
 • müəllim, AzXTİİ. Bakı/Azerbaijan. Feb 1998 - Jun 2000
 • İstehsal d. müdri, Özer A.Ş.. KÜTAHYA/Turkey. Jun 1997 - Mar 1998
 • Tələbə şöbəsi , AzXTİİ. Bakı/Azerbaijan. Oct 1992 - May 1996
Publications
  Books
 • Hakan Kitapçı , 1. Murad İsgəndərov , İsgəndərov M. Dəğişim, Dönüşüm və Dünya Ekonomisinə Enteqrasyon Sürəcində Azərbaycan Ekonomisi. Nurlan nəşriyyatı. Bakı/Azerbaijan. 2003:274
 • 3. Murad İsgəndərov , İsgəndərov M. Çalışma Ekonomisi Dərs Notları. Nurlan nəşriyyatı. Bakı/Azerbaijan. 2000:150
 • 2. Murad İsgəndərov , İsgəndərov M. Azərbaycan Ekonomisi Dərs Notları. Nurlan nəşriyyatı. Bakı/Azerbaijan. 1999:176
Last lessons
 • Bachelor, "İqtisadiyyata giriş"
 • Bachelor, "Mikro iqtisadiyyat"
 • Master, "Pul nəzəriyyəsi və siyasəti"
 • Bachelor, "İqtisadi artım və iqtisadi inkişaf"
 • Bachelor, "İqtisadi təlimlər tarixi"
 • Master, "Biznesin iqtisadiyyatı"
IT Skills
 • Microsoft Office:Word-əla,Excel-əla,PowerPoint-əla.
Language skills
 • Turkish - Fluent
 • Russian - Good
 • Azerbaijani - Fluent ( Native language )
 
 
 

©2018