Kamran Əbilov « Back
Kamran Əbilov
Department: Educational-methodical department
Position: Chief
E-mail:
Education
 • Master, Azərbaycan Texniki Universiteti, Sənaye elektronikası. - 2001 Jul. Diplom #MNA 001378
 • Bachelor, Azərbaycan Texniki Universiteti, Sənaye elektronikası (Elektronika və mikro-elektronika). - 1999 Jun. Diplom #A 017560
Publications
  Books
 • Elşad B, Vidadi M, Əbilov K. Kompüter arxitekturası. . Bakı/Azerbaijan. 2017:280
 • Elşad B, Əbilov K. Superkompüter sistemləri. . Bakı/Azerbaijan. 2017:272
 • Müzəffər İ, Vidadi M, Əbilov K. İnformatika (Mühazirə, məşğələ, laboratoriya). Аli məktəblər ücün dərslik. AR Təhsil Nazirliyinin 27.01.201 lciiltarixli 190 saylı əmri ilə dərs vəsaiti kimi təsdiq edilmişdir. . Bakı/Azerbaijan. 2013:560
 • Vidadi M, Əbilov K. Buraxılış işlərinin tərtib olunmasına dair metodiki vəsait. AzTU-nun mətbəəsi. Bakı/Azerbaijan. 2010:26
 • Vidadi M, Əbilov K. "Kompüterin arxitekturası" ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. AzTU-nun mətbəəsi. Bakı/Azerbaijan. 2009:264
 • Elşasd B, Əbilov K. "Kompyüter şəbəkələri və telekommunikasiya vasitələri" fənnindən laboratoriya işlərinə metodik göstərişlər. AzTU-nun mətbəəsi. Bakı/Azerbaijan. 2009:140
 • Cəmaləddin H, Əbilov K. «Bipolyar tranzistorlar əsasinda gücləndirici kaskadların sxemotexnikası» («Elektron dövrələri və mikrosxemotexnika» və «Elektronikanın əsaslar» fənlərində «Elektrongucləndiriciləri» bölməsinə aid) dərs vəsaiti. Çaşıoğlu. Bakı/Azerbaijan. 2008:150
 • Zahid S, Əbilov K. «Elektron hesablama vasitələrinin istehsal texnologiyası» fənnindən dərs vəsaiti. «AzTU-nun mətbəəsi». Bakı/Azerbaijan. 2007:145
 • Muradxan M, Əbilov K. «Metrologiya və elektrik ölçülmələri» fənnindən laboratoriya işlərinə metodik göstərişlər. «Ti- şirkətininmətbəsi». Bakı/Azerbaijan. 2004:81
Last lessons
 • Bachelor, "Kompüter şəbəkələri və kommunikasiya sistemləri"
 • Bachelor, "İnformatika"
 • Bachelor, "İntra və ekstra şəbəkələr"
 • Bachelor, "Superkompüter şəbəkələri"
 • Bachelor, "Kompüterin arxitekturası"
 • Bachelor, "Kompüter şəbəkələri"
Language skills
 • Azerbaijani - Fluent ( Native language )
 • Russian - Good
 • Turkish - Good
 • English - Elementary
 
 
 
 

©2019