Həzi Qasımov « Back
Həzi Qasımov
Department: Department of Practice
Position: Chief
E-mail:
Education
 • Master, Bakı Dövlət Universiteti, Fizika müəllimi. - 1997 Jul. Diplom #AB-I 070913
Job experience
 • Təcrübə şöbəsinin müdiri, Bakı Mühəndislik Universiteti. Bakı/Azerbaijan. Mar 2018 - present
 • Maliyyə və təsərrüfat məsələləri üzrə prorektor, Bakı Mühəndislik Universiteti. Bakı/Azerbaijan. Feb 2017 - Mar 2018
 • İnzibati və təsərrüfat məsələləri üzrə prorektor, Qafaz University. Bakı/Azerbaijan. Sep 2016 - Feb 2017
 • Təcrübə rəhbəri, Qafaz University. Bakı/Azerbaijan. Apr 2016 - Aug 2016
Publications
  Publications
 • Əyyub Q, Qasımov H. The influence of Solar activity on the discovery of periodic comets of the Saturn family. Journal of Baku Engineering University. 2018;1(2):82-86
 • Əyyub Q, Qasımov H. Günəş aktivliyinin 11-iilik tsiklinə görə uzun-periodlu kometlərin orbit parametrlərinin təyini. Journal of Qafqaz - Fizika. 2017;2(1)
 • Qasımov H. Uzun-periodlu kometlər arasında əkiz kometlərin axtarışı. Journal of Qafqaz - Fizika. 2017;1(1)
 • Qasımov H. Trans-Neptun obyektlərinin B-R rəng xüsusiyyətlərinə görə tədqiqi. Fizikanın Aktual Problemləri. 2015
 • International Conferences
 • Əyyub Q, Qasımov H. Saturn ailəsinə mənsub olan kometlərin ilk dəfə müşahidə olunma vaxtlarının Günəş fəallığının 11 illik dövrünün intervallarına görə paylanması. I International Scientıfıc Conference of Young Researchers. Azerbaijan. November 2018
 • Əyyub Q, Qasımov H. Günəş aktivliyinin 11-illik tsiklinə görə uzun-periodlu kometlərin orbit parametrlərinin təyini. Gənc Tədqiqatçıların II Beynəlxalq Elmi konfransl. Azerbaijan. April 2018
 • Qasımov H. Uzun-periodlu kometlər arasında əkiz kometlərin təyini. Gənc Tədqiqatçıların I Beynəlxalq Elmi Konfransı . Azerbaijan. May 2017
 • Qasımov H. Planetlər arası toz buludunun çətin aşkar olunan komponenti - nano toz. H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümü Cənc Tədqiqarcıların III Bey. Elmi Kon. Qafqaz Universiteti. Bakı 2015. Azerbaijan. April 2016
 • National Conferences
 • Əyyub Q, Qasımov H. Yupiter komet ailəsinin kəşf olunmasında Günəş aktivliyinin rolu. Gənc Tədqiqatçıların Ümumrespublika Elmi Konferansı . November 2018
Last lessons
 • Bachelor, "Ümumi fizika kursu"
IT Skills
 • Word, Excel, Logo, Power Point
Language skills
 • Azerbaijani - Fluent ( Native language )
 • Russian - Good
 • English - Good
 • Turkish - Fluent
 
 
 
 

©2019