Firudin Sultanov (Ph.D) « Back
Firudin Sultanov
Department: Accounting and Audit
Position: Head of Department
E-mail:
Education
 • Doctorate, Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası, İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru. - 2010 Nov. Diplom #FD 09212
 • Master, Dokuz Eylül Üniversitesi, Biznesin təşkili və idarə edilməsi. - 2004 Jul. Diplom #2199
 • Bachelor, Dokuz Eylül Üniversitesi, Biznesin idarə edilməsi. - 2001 Jul. Diplom #5692
Publications
  Publications
 • Firudin Sultanov , Sultanov F. Yalın Tedarik Zinciri ve Onun İşletmeler İçin Önemi. Journal of Qafqaz University. Azerbaijan. 2010;29:83-95, url: [1]
 • Seymur İlyasov , Firudin Sultanov , Sultanov F. Tədarük zəncirinin idarəedilməsinə ümumi baxış və tədarük zənciri prosesləri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstitu Elmi əsərləri . 2010;II:117-122, url: [2]
 • International Conferences
 • Firudin Sultanov , Sultanov F. Aggregate Order Release Planning through Supply Chain and Loss Compensation. 7th Silk Road Conference: Challenges and Opportunities of Sustainable Economic Development in Eurasian Countries . Georgia. May 2012:6
 • Firudin Sultanov , Sultanov F. Tedarik Zincirinde İsrafların Tespitinde Değer Akışı Harıtalama: Sağladığı Üstünlükler . I Uluslararası Iğdır Sempozyumu. Turkey. April 2012:15, url: [3]
 • Fırudın Sultanov , Sultanov F. The Benefits of Material Requirement Planning in Inventory Management. Dayanıqlı inkişaf və idarəetmə modelləri: nəzəriyyə və praktika. Azerbaijan. December 2011:5, url: [4]
 • Firudin Sultanov , Necdet Özçakar , Sultanov F. Küreselleşme Sürecinde Yalın Tedarik Zincirinin Önemi. Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asya III beynəlxalq Konfrans 15-17 Oktyabr 2010 Qafqaz Universiteti. Azerbaijan. October 2010:396-410, url: [5]
 • Firudin Sultanov , Sultanov F. Qlobal İstehsal Strategiyaları və Azərbaycan Sənaye Sektoru. Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya, II Beynəlxalq Kongres. Azerbaijan. May 2007:879-884, url: [6]
 • Others
 • Worldbank , Sultanov F. Accounting and Auditing Education Community of Practice (EDU CoP) Workshop. .. Moldova, Republic of. March 2014:00, url: [7]
Projects
 • Project name: Bu Günün və Sabahin Direktorlari Üçün Təlim Kursu; Donor: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi; Position: Təlimçi ; 1 Feb 2014 - 15 May 2014;
  Note: Maliyyənin idarəolunması modulu-42 saat
 • Project name: Siyasi partiyalarda maliyyə hesabatlarının tərtibi ; Donor: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi; Position: Təlimçi ; 13 Feb 2013 - 22 Feb 2013;
  Note: 15 siyasi partiyanın 19 nəfər nümayəndəsinə toplam 24 saat təlim verilmişdir.
 • Project name: Büdcə Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları; Donor: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi və NEXİA İnternational; Position: Təlimçi ; 9 Apr 2012 - 14 Apr 2012;
  Note: Maliyyə Nazirliyi nümayəndələrinə toplam 20 saat təlim verilmişdir.
 • Project name: İİBF tələbələrinin Türkiyə,İstanbul Staj Programı; Donor: TİKA; Position: Rəhbər müəllim; 2 Jul 2007 - 2 Aug 2007;
  Note:
Science Organizations
 • Milli Mühasiblər Forumu Təşkilat Komitəsi - 8 Apr 2017
 • Qafqaz Universiteti İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi elmi şurasının üzvü - 15 Sep 2010
 • Qafqaz Universiteti İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi Metodik Şurasının üzvi - 16 Feb 2010
Awards and Certificates
 • "Quality Strategy: Creative Ideas for Efficient Management", Qafqaz University, 15-17 December; 2009
 • "Mikro Kompyuter Proqramlar(ERP)", Mikro-ERP; 2008
 • "ETA V.8-SQL Kompyuter Proqramlar-22 saat", ETA –İstanbul/Türkiye; 2007
 • "Intensive English Language-Level-2", University of North Texas, Intensive English Language Institute, USA; 2006
 • "İngiliscə Kursu", Amerikan Mədəniyyət Dərnəyi-İzmir/Türkiyə; 1999
Last lessons
 • Bachelor, "İdarəetmədə ədədi üsullar-Quantitative Methods in Management"
 • Master, "Xammaddə Ehtiyatları Nəzəriyyəsi-Inventory Theory"
 • Bachelor, "Mühasibatın Əsasları-Accountıng"
 • Bachelor, "İstehsalatın İdarəedilməsi-Production Manecement"
 
 
 
 

©2019