Bayram Hüseynzadə (Ph.D) « Back
Bayram Hüseynzadə
Department: PROREKTORLUQ(Tərbiyə işləri üzrə)
Position: Vice Rector
E-mail:
Education
  • Fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası, Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru. - 2009 Dec. Diplom #31
  • Master, Bakı Dövlət Universiteti, Jurnalist. - 1998 Apr. Diplom #AB-I 072812
  • Bachelor, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi. - 2005 Jul. Diplom #BB-I 002051
Autobiography
Department: Vice-Rectorate(for educational affairs) Position: Vice-rector E-mail: bhuseynzada@beu.edu.az • Doctor of Philosophy(PhD), Supreme Attestation Commission Under the President of the Republic of Azerbaijan , Doctor of Philosophy(PhD) in Political Science. - 2009 Dec. Diploma # 31 • Master’s degree, Baku State University, Journalist. - April 1998 Diploma # AB-I 072812 • Bachelor’s degree, Academy of Public Administration under the President of the Republic of Azerbaijan, Public Administration. - July 2005 Diploma # BB-I 002051 Autobiography Bayram Huzeynzada was born in 1974. In 1997 he graduated from the faculty of journalism at Baku State University. He graduated from the faculty of management of leading cadres at Academy of Public Administration under the President of the Republic of Azerbaijan in 2005. In 2009 he was earned his PhD degree in Political Sciences. In 1997-1998 he was the editor-in-chief of newspaper "Bakı Universiteti"(Baku University). In 1998-2013 he worked as chief specialist, sector manager and Head of Public Relations Department at the central office of the Ministry of Education of the Republic of Azerbaijan. In 2005, he was awarded Civil Service Advisor degree for his effective public service. He is the editor of four books, author of about 500 articles. He worked as Editor-in-Chief of newspaper "Azerbaijan Müəllimi"(Azerbaijan Teacher) from 2007 to 2017. He was entitled “Honorary Journalist” by order of the President of the Republic of Azerbaijan. He is working as a vice-rector for educational affairs at Baku Engineering University from March 14,2017. Since 2001, he is a member of the New Azerbaijan Party. Bayram Huzeynzada is the chair of the first territorial organization of the New Azerbaijan Party at Baku Engineering University. He is married with 3 children.
 
 
 

©2018