Bayram Hüseynzadə (Ph.D) « Back
Bayram Hüseynzadə
Department: PROREKTORLUQ(Tərbiyə işləri üzrə)
Position: Vice Rector
E-mail:
Education
  • Fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası, Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru. - 2009 Dec. Diplom #31
  • Master, Bakı Dövlət Universiteti, Jurnalist. - 1998 Apr. Diplom #AB-I 072812
  • Master, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi. - 2005 Jul. Diplom #BB-I 002051
Autobiography
Department: Vice-Rectorate (for educational affairs) Position: Vice-rector E-mail: bhuseynzada@beu.edu.az Education • Doctor of Philosophy (PhD), Supreme Attestation Commission Under the President of the Republic of Azerbaijan , Doctor of Philosophy (PhD) in Political Science. - 2009 Dec. Diploma # 31 • Master’s degree, Baku State University, Journalist. – April, 1998. Diploma # AB-I 072812 • Master’s degree, The Academy of Public Administration under the President of the Republic of Azerbaijan, Public Administration. – July, 2005. Diploma # BB-I 002051 Autobiography Bayram Huseynzada was born in 1974. In 1997, he graduated from the Faculty of Journalism at Baku State University. He graduated from the Faculty of Management of Leading Cadres at the Academy of Public Administration under the President of the Republic of Azerbaijan in 2005. In 2009, Bayram Huseynzada earned his PhD degree in Political Science. In 1997-1998, he was the editor-in-chief of newspaper "Bakı Universiteti" (Baku University). From 1998 to 2013, he worked as the chief expert, head of sector and Head of Public Relations Department at the Ministry of Education of the Republic of Azerbaijan. In 2005, Bayram Huseynzada was awarded Civil Service Advisor degree for his effective public service. He is the editor of four books, author of about 500 articles. He worked as the editor-in-chief of newspaper "Azərbaycan Müəllimi" (Azerbaijan Teacher) from 2007 to 2017. He was entitled “Honorary Journalist” by the Order of the President of the Republic of Azerbaijan. He has been working as the vice-rector for educational affairs at Baku Engineering University from March 14, 2017. Since 2001, he has been the member of the New Azerbaijan Party. Bayram Huseynzada is the chair of the first territorial organization of the New Azerbaijan Party at Baku Engineering University. He is married with 3 children.
 
 
 
 

©2019