Babək Abbasov (Ph.D) « Back
Babək Abbasov
Department: Computer and Information Technologies
Position: Head of Department
Birth date: 10 December, 1978
Marital status: Married
E-mail:
Education
 • Doctorate, Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası, Texniki elmlər. - 2011 May. Diplom #FD 06812
 • Doctorate, Ege Üniversitesi, Kompyuter mühəndisliyi. - 2008 Apr. Diplom #1505
 • Master, Qafqaz Universiteti, İnformatika və hesablama texnikası-Avtomatlaşdırılmış sistemlərin və hesablama texnikasının proqram təminatı. - 2003 Jun. Diplom #MNA 013854
 • Bachelor, Qafqaz Universiteti, İnformatika və hesablama texnikası-Avtomatlaşdırılmış sistemlərin və hesablama texnikasının proqram təminatı. - 2001 Jun. Diplom #A 092085
Job experience
 • İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi bölməsinə dosent, Qafqaz Universiteti. /Azerbaijan. May 2011 - present
 • Mühəndislik fakultəsi tədris işləri üzrə dekan müavini, Qafqaz Universiteti. /Azerbaijan. Sep 2010 - present
 • İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi bölməsinin müdiri, Qafqaz Universitetii. /Azerbaijan. Mar 2010 - present
 • Kompyuter mühəndisliyi bölməsində tam ştat üzrə baş müəllim, Qafqaz Universiteti. /Azerbaijan. Jun 2008 - present
 • Kompyuter mühəndisliyi bölməsində tam ştatlı müəllim, Qafqaz Universiteti. /Azerbaijan. Mar 2006 - Jun 2008
 • Kompyuter mühəndisliyi bölməsində baş laborant, Qafqaz Universiteti. /Azerbaijan. Nov 2005 - Mar 2006
 • Kompyuter mühəndisliyi bölməsində laborant, Qafqaz Universiteti. /Azerbaijan. Sep 2001 - Nov 2005
Publications
  Publications.
 • Serdar K, Abbasov B. Effective RED: An algorithm to improve RED’s performance by reducing packet loss rate. Journal of Network Computer Applications. United Kingdom. 2009;3(32):6, url: [1], DOI: 10.1016/j.jnca.2008.07.001
 • Serdar K, Abbasov B. An active queue management algorithm for reducing packet loss rate. Mathematical and Computational Applications. Turkey. 2009;1(14):6, url: [2], DOI: 10.3390/mca14010065
 • Abbasov B, Misirli C. Bulud texnologiyasında təhlükəsizlik problemlərinin analizi. Gənc Tədqiqatçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransı. 2016:2
 • Abbasov B, Misirli C. The analysis of query processing in cloud database. Gənc Tədqiqatçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransı. 2016:2
 • Əliyev Ə, Abbasov B, Məmmədov Ə. AODV, DSR VƏ WRP MARŞRUTLAMA PROTOKOLLARININ AD-HOC ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ ANALİZİ. İnformasiya Texnologiyaları Problemləri Elmi-Praktiki Jurnal. 2016;2(2016):30-39, url: [3]
 • Abbasov B, Məmmədov Ə. BİRPİLLƏLİ SİMSİZ KOMPYUTER ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ TCP PERFORMANSINI ARTIRAN PROTOKOLLARIN TƏHLİLİ. Journal of Qafqaz University . 2014;2(2014):211-218, url: [4]
 • Sərdar Korukoğlu , Babək Abbasov , Abbasov B. HERED: hazard rate estimated active queue management. Journal of Qafqaz University. 2008;21/1:6, url: [5]
 • Sərdar Korukoğlu , Babək Abbasov , Abbasov B. Simulation and estimating effects of hurst parameter on network traffic. Journal of Qafqaz University. 2006;17/1:6, url: [6]
 • International Conferences..
 • Abbasov B, Məmmədov Ə. MAC səviyyəsinin marşrutlama protokollari üzərində təsiri. IV International Scientific Conference of Young Researchers. Azerbaijan. April 2016:378-379
 • Abbasov B, Məmmədov Ə. A review of protocols related to enhancement of TCP performance in wireless and WLAN networks. 8th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT), IEEE 2014. Kazakhstan. October 2014:4, url: [7]
 • Abbasov B, Məmmədov Ə. SİMSİZ ŞƏBƏKƏLƏR ÜÇÜN HAZIRLANMIŞ MÖVCUD TCP PROTOKOLLARININ ANALİZİ. 2nd International Young Researcher's Conference. Azerbaijan. April 2014:581-582
 • Babək Abbasov , Abbasov B. Using Linear Interpolation Method for Arranging Packet Drop Probability in RED Algorithm. 5rd IEEE International Conference, Baku, Azerbaijan. Azerbaijan. October 2011:1-4, url: [8]
 • Babək Abbasov , Abbasov B. A Robust AQM Algorithm for Wireless Ad hoc Networks. 3rd IEEE International Conference, Baku, Azerbaijan. Azerbaijan. October 2009:4, url: [9]
 • Sərdar Korukoğlu , Babək Abbasov , Abbasov B. Analysis, comparison and simulation of randon early detection algorithms. Proceedings of the International Conference on Application of Information-Communication Technologies in Science and Education. Azerbaijan. October 2007:6
 • Sərdar Korukoğlu , Babək Abbasov , Abbasov B. Simulation and estimating effects of file size distribution on network traffic performance. Proceedings of The International Conference on Modeling and Simulation. Azerbaijan. March 2006:6
Science Organizations
 • IEEE Communications Society
 • IEEE Computer Society
Last lessons
 • Master, "Verilənlər bazası idarəetmə sistemləri"
 • Master, "Kompyuter Qrafikası"
 • Bachelor, "Müasir proqramlaşdırma sistemləri"
 • Bachelor, "Kompyuter Qrafikası"
 • Bachelor, "Verilənlər bazası idarəetmə sistemləri"
IT Skills
 • Oracle 11g və PL/SQL MS Sql Server, T-SQL C# Delphi Java Perl PHP JavaScript Komputer Şəbəkələrinin idarəsi, MS Windows Server Photoshop HTML XML
Language skills
 • Turkish - Fluent
 • Russian - Good
 • English - Fluent
 
 
 
 

©2020