Anar Rza (Ph.D) « Back
Anar Rza
Department: Business Administration
Position: Associate Professor
Birth date: 22 May, 1976
Age: 42
E-mail:
Education
 • Doctorate, Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası, İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru. - 2014 May. Diplom #DF № 08858
 • Master, Qafqaz Universiteti, Biznesin təşkili və idarə edilməsi. - 2003 Jul. Diplom #MNA № 013927
 • Bachelor, Beynəlxalq Şərq Universiteti, Menecment (bank işi üzrə). - 1999 Jul. Diplom #AVB № 962991
Job experience
 • elmi Şuranın katibi, Bakı Mühəndislik Universiteti. /Azerbaijan. Feb 2017 - present
 • Magistratura və Doktorantura Şöbəsinin Müdiri, Bakı Mühəndislik Universiteti. /Azerbaijan. Feb 2017 - present
 • i.f.d., Bakı Mühəndislik Universiteti. /Azerbaijan. Feb 2017 - present
Publications
  Publications
 • Anar Rza , Rza A. Sosial müdafiəsi sistemində sosial marketinq və sosial reklamların tətbiqi sistemləri . Əmək və sosyal problemlər elmi əsərlər toplusu . 2011;2078-8401 :7
 • Anar Rza , Rza A. Роль соціальної реклами у вирішенні актуальних соціальних проблем. Економіка та держава. . 2011;2011:2, url: [1]
 • Anar Rza , Dr. İsa Qasımov , Dr. Natiq Paşa , Rza A. Regionlarin Sosial-İqtisadi İnkişafı Konsepsiyasında Təbii Fəlakətlərin Planlamasının Əhəmiyyəti. Azərbaycan Ərazisində Seysmoproqnoz Müşahidələrinin Katoloqu . 2010;2010:5
 • Anar Rza , Rza A. Sosial Reklamların İmkanlarının Genişləndirilməsinin Metodoloji Aspektləri. Azərbaycan Elimlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnistitutu Elmi əsərləri . 2010;2-2010 :5
 • Anar Rza , Professor İsa Alıyev , Rza A. Социалъно значимая ролъ социалъной рекламы. Аспирантов и докторантов . 2009;2009:3, url: [2]
 • Anar Rza , Rza A. Əhalinin sosial müdafiəsi siyasətinin təkmilləşdirilməsində sosial reklamlardan səmərəli istifadə edilməsi məsələləri. AzMEA-nın Xəbərləri.. 2009;4-2009:4
 • Anar Rza , Rza A. Reklam və Azərbaycanda reklamın inkişaf problemləri. AzMEA-nın Xəbərləri.. 2009;2009:2
 • Anar Rza , Dr. Cihan Bulut , Rza A. Azərbaycanda reklamçılıq və inkişaf prosesi. AzMEA-nın Xəbərləri.. 2008;2008:5
 • International Conferences
 • Anar Rza , Rza A. Azərbaycan Respublikasinda Sosial Reklamin Tətbiqinin Hüquqi-Normativ Bazasi. Hüquq elminin Müasir problemləri II Beynəlxalq Konfrans. Azerbaijan. April 2010:2, url: [3]
 • ALi Tatli , Anar Rza , Rza A. Azərbaycan İqtisadiyyatında Xarici İnvestisiyalar. Dünyada yeni inkişaf meylləri və türk dünyası. Azerbaijan. May 2009:4
 • Anar Rza , Rza A. Ölkə İqtisadiyyatında İnformasiya Texnologiyalarının Rolu. Elm və təhsildə informasiya-kominikasiya texnologiyalarının tətbiqi. Azerbaijan. September 2004:3, url: [4]
 • Anar Rza , Rza A. Yeni İqtisadiyat və Xüsusiyyətləri. .. Azerbaijan. April 2004:4
 • Anar Rza , Rza A. Sənaye Müəssisələrində Keyfiyyətin Yaxşılaştırılması Zamanı Yaranan Xərclər.. "Azərbaycan Müstəqillikdən Sonra "Az ər Baycan respublikasi Təhsil Nazirliyi Qafqaz Universiteti 3-4 mart 2003 . Azerbaijan. March 2003:1, url: [5]
 • Anar Rza , Rza A. İnvestisiya Layihələrin yerli Milli İqtisadi Əhəmiyyət Baxımından Qiymətləndirilməsi. "Azərbaycan Müstəqillikdən Sonra "Az ər Baycan respublikasi Təhsil Nazirliyi Qafqaz Universiteti 3-4 mart 2003 . Azerbaijan. March 2003:1, url: [6]
 • National Conferences
 • Anar Rza , Rza A. Sosial reklamlar sosial müdafiə sistemində. Gənc Tədqiqatçıların Ümumirespublika Elmi Konferansı. May 2010:2, url: [7]
Projects
 • Project name: Nizami Layihesi; Donor: Avropa Komissiyası - TEMPUS programı; Position: Academic staff; 1 Jan 2015 - N/A;
Graduate Work Supervise
 • 2017 - Master, Bəhruz Kərimov, "Xidmət Sahələrində reklamın tətbiqi və internet üzərində təşkili (təhsil müəssisələri timsalında )", ABTM / Qafqaz Universiteti
 • 2017 - Master, Təbriz Bəkirov, "Toyota idarəetmə fəlsəfəsi üzərinə qurulan istehsalda optimallaşdırma və onun qida sənayesinə tətbiqi.", Qafqaz Universiteti
 • 2017 - Master, Nizami Gülməmmədov, "LOGİSTİKA XƏRCLƏRİNİN MİNİMALLAŞDIRILMASINDA XƏTTİ PROQRAMLAŞDIRMANIN İSTİFADƏSİ VƏ MÜƏSSİSƏ TİMSALINDA TƏTBİQİ", Qafqaz Universiteti
 • 2016 - Master, Rahil Qurbanov, "Kiçik və orta sahibkarliq müəssisələrində marketinq problemləri və marketinq sisteminin təkmilləşdirmə üsulları", Qafqaz Universiteti
 • 2015 - Master, Elvin Bədəlzadə, "Azərbaycanda Yeyinti sənayesində marketinqin idarəedilməsi (Qıda sektorunda pazarlama yönətim sürəci və Azərbaycan örnəyi)", Qafqaz Universiteti
 • 2015 - Master, Fariz Alxazov, "Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafında mövcud problemlər və onların aradan qaldırılması yolları", Qafqaz Universiteti
 • 2015 - Master, Taner Şener, "Səriştəyə görə işə qəbuletmə prosesi:Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müəssisənin təcrübəsi", Qafqaz Universiteti
 • 2015 - Master, Alim Şentürk, "Müəssisələrdə iş performansının yüksəldilməsində motivasiya amili", Qafqaz Universiteti
 • 2015 - Master, Ülviyyə Əkbərova, "Azərbaycan sənayesində investisiya fəaliyyətləri və onun təkminləşdirilməsi", Qafqaz Universiteti
 • 2015 - Master, Taleh Behbudov, "Azərbaycan neftinin dünya bazarına çıxışı və büdcədə yeri", Qafqaz Universiteti
Science Organizations
 • Əmək və sosial problemlər üzrə elmi-tədqiqat və tədris mərkəzi - 9 Nov 2006
Last lessons
 • Bachelor, "Araşdırma metodları"
 • Bachelor, "İctimaiyyətlə əlaqələr "
 • Master, "Dövlət strukturlarında ictimaiyyətlə əlaqələr "
 • Bachelor, "Biznes Əlaqələri"
 • Master, "Biznesin İdarəolunması"
 • Bachelor, "KİV-in Texnika Ve Texnologiyaları-1"
 • Bachelor, "Menecment"
IT Skills
 • Ofis programlari, İnternet Explorer, Logo buxalteriya proqrrami
Language skills
 • Azerbaijani - Fluent
 • Turkish - Fluent
 • Russian - Good
 
 
 

©2018