Ədalət İbadov (Ph.D) « Back
Ədalət İbadov
Department: Public Administration
Position: Head of Department
Birth date: 7 June, 1975
Age: 43
Marital status: Married
E-mail:
Cell.: 0556415277
Education
 • Doctorate, Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası, Siyasi elmləri fəlsəfə doktoru. - 2014 Apr. Diplom #FD № 08801
 • Master, Süleyman Demirel Universiteti, Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi. - 2001 Aug. Diplom #3.B1.02.208
 • Bachelor, Süleyman Demirel Universiteti, Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi. - 1998 Jul. Diplom #N2.B1.14.163
Job experience
 • Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi bölməsinin müdiri, Ministry of Education Azerbaijan Republic, Qafqaz University. /Azerbaijan. Jul 2011 - present
 • Politologiya bölməsinin müdiri , Qafqaz Universitetii. /Azerbaijan. Dec 2009 - Jul 2011
 • Keyfiyyətin İdarəedilməsi Komissiyası, Qafqaz Universiteti. /Azerbaijan. Sep 2008 - present
 • Kadrlar şöbəsinin müdiri, Qafqaz Universiteti. /Azerbaijan. Mar 2007 - Sep 2008
 • Müəllim, Qafqaz Universiteti. /Azerbaijan. Mar 2007 - present
 • Tədris Koordinatoru, Kolej Özel Güvenlik Tədrsi Mərkəzi . /Turkey. May 2005 - Jan 2007
Publications
  Publications
 • İbadov Ə. DAĞLIK KARABAĞ SAVAŞININ SOSYO - KÜLTÜREL SONUÇLARI . Journal of Qafqaz University. Azerbaijan. 2010;29:9, url: [1]
 • Rəhman Səfərov , İbadov Ə. Ermenistan`ın Karabağı İşgal Süreci ve Sonrasında Azerbaycan`da Yaşanan Zorunlu Göçler ve Sorunları. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi. Azerbaijan. 2007;18:14
 • International Conferences
 • İbadov Ə. Küresel Mali Krizin Azerbaycan İşgücü Piyasalarına Etkileri. Qloballaşma Prosesinde Qafqaz və Mərkəzi Asiya İqtisadi və Beynəlxalq Münasibətlər 3-cü Beynəlxalq Kongres. Azerbaijan. October 2010:8, url: [2]
 • İbadov Ə. Küreselleşme Sürecinde Ulusal Azınlıklar ve Dağlık Karabağ`da Ermenilerin Kendi Kaderini Tayin Hakkı İddiaları. Qloballaşma Prosesinde Qafqaz və Mərkəzi Asiya İqtisadi və Beynəlxalq Münasibətlər 2-ci Beynəlxalq Kongres. Azerbaijan. May 2007:8, url: [3]
 • Books
 • Dr. Reha Yılmaz redaktorluğuyla məqalələr toplusu , İbadov Ə. Dağlık Karabağ`da Ermenilerin Kendi Kaderini Tayin Hakkı İddiaları. Qafqaz Universiteti Beynəlxalq Münaqişələri Araşdırma Mərkəzi Nəşri. Bakı/Azerbaijan. 2010:12
Projects
 • Project name: Ali təhsildə keyfiyyətə təminat ; Donor: TEMPUS; Position: Program Rəhbəri; 29 Sep 2010 - 29 Sep 2012;
Graduate Work Supervise
 • 2010 - Bachelor, Elmin İsayev, "AZƏRBAYCAN ERMƏNİSTAN MÜNASİBƏTLƏRİNDƏ DAĞLIQ QARABAĞ FAKTORU", Qafqaz Universiteti
 • 2009 - Bachelor, Rəhim Mustafayev, "İnsan Resruslarının İdarə Edilməsi", Qafqaz Universiteti
 • 2011 - Master, Fərid Subhanverdiyev, "İNSAN RESRUSLARININ İDARƏEDİLMƏSİNDƏ PERFORMANS QİYMƏTLƏNDİRMƏ MODELİ", Qafqaz Universiteti
 • 2011 - Master, Aftandil Mürsəlli, "BƏLƏDİYYƏLƏRİN MALİYYƏ ƏSASLARI VƏ AZƏRBAYCAN NÜMUNƏSİ", Qafqaz Universiteti
Science Organizations
 • Bələdiyyə Araşdırmalar Mərkzi - 15 Sep 2009
Last lessons
 • Master, "Dövlət idarəetməsinin müasir problemləri"
 • Master, "Azərbaycanda inzibati və yerli özünü idarəemə"
 • Bachelor, "Müqayisəli inzibati idarəetmə "
 • Bachelor, "ətraf mühit siyasəti və hüququ"
 • Bachelor, "İnsan resruslarının idarə edilməsi"
 • Bachelor, "İnzibati İdarəetmə"
IT Skills
 • Word, Excell, powerpoint, internet
Language skills
 • Turkish - Fluent
 • English - Elementary
 • Azerbaijani - Fluent ( Native language )
 • Russian - Good
 
 
 

©2018