Adil Aminov (Ph.D) « Back
Adil Aminov
Department: Biology
Position: Head of Department
E-mail:
Education
 • Doctorate, Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası, Biologiya üzrə Fəlsəfə Doktoru. - 2015 Jan. Diplom #FD 09289
 • Master, Bakı Dövlət Universiteti, Biologiya. - 2001 Jun. Diplom #MNA 005403
 • Bachelor, Bakı Dövlət Universiteti, Biologiya. - . Diplom #A 024023
Projects
 • Project name: Şüalanmanın zərərlərinə qarşı Serotonin modullu antikonsolidasiya zülalınln qoruyucu tətbiqi; Donor: AMEA və Ukrayna fondu; Position: İcraedici; 1 Apr 2015 - N/A;
Science Organizations
 • Azərbaycan Fizioloqlar Cəmiyyəti - 1 Sep 1998
Last lessons
 • Bachelor, "Sitologiya "
 • Bachelor, "Ümumi Biologiya II"
 • Bachelor, "Təbiətşünaslıq II"
 • Bachelor, "Təbiətşünaslıq I"
IT Skills
 • Ofis proqramları
Language skills
 • Azerbaijani - Fluent ( Native language )
 • Russian - Good
 • English - Elementary
 • Turkish - Good
 
 
 

©2018