Publications count on per page: 10 | 20 | 50 | 100   /   Publications: 1   /   Total publications download: 74

«Azərbaycan Beynəlxalq nəqliyyat sistemində: hədəflər və perspektivlər»

«Azərbaycan Beynəlxalq nəqliyyat sistemində: hədəflər və perspektivlər»

BMU -Nəşrləri

«Azərbaycan Beynəlxalq nəqliyyat sistemində: hədəflər və perspektivlər» mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın Bakı Mühəndislik Universietində keçirilməsi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 05.04.2018-ci il tarixli F-236 saylı əmrilə təsdiq edilmişdir. Copyright © Baku Engineering University, 2018

File size: 9.6 MB

74 times downloaded

  Download PDF

more detailed »

 
 
 

©2018