050401- Dünya iqtisadiyyatı

050402- Mühasibat  uçotu və audit

050403- Maliyə

050405- Sənayenin təşkili və idarə edilməsi

050409- Biznesin idarə edilməsi

050410- Dövlət və bələdiyyə idarəetmə

050608- Elektroenergetika mühəndisliyi

050612- Maşın mühəndisliyi

050628- Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi

050630- Mexanika mühəndisliyi

050631- Kompüter mühəndisliyi

050633- Memarlıq mühəndisliyi

050634- İnşaat mühəndisliyi

050635- Mühəndis sistemlərinin və qurğularının tikintisi mühəndisliyi

050641- Kimya mühəndisliyi

050656- Ekologiya mühəndisliyi

050655- İnformasiya texnologiyaları 

050656- Sistem mühəndisliyi

050657- Sənaye mühəndisliyi

050658- Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi

050659- Şəhərsalma 

 

 
 
 

©2018