Yadullah Babayev (Ph.D) « Geriyə qayıt
Yadullah Babayev
Bölmə: Mexanika mühəndisliyi
Vəzifə: Kafedra müdiri
E-mail:
Təhsil
 • Doktorantura, Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası, Texniki elmlər. - 2013 Yan. Diplom #FD 07826
 • Magistratura, Azərbaycan Texniki Universiteti, Maşınqayırma və material emalı. - 2000 İyn. Diplom #MNA 001288
 • Bakalavriat, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mexanika mühəndisliyi. - 1998 Fev.
İş təcrübəsi
 • İnşaat mühəndisliyi kafedrası kafedra müdiri, Bakı Mühəndislik Universiteti. Bakı/Azərbaycan. Fev 2017 - Sen 2017
 • Kafedra müdiri, Bakı Mühəndislik Universiteti Mexanika Mühəndisliyi Kafedrası. Bakı/Azərbaycan. Fev 2017 - davam edir
 • Dosent, Bakı Mühəndislik Universiteti Mexanika Mühəndisliyi Kafedrası. Bakı/Azərbaycan. Fev 2017 - davam edir
 • İnşaat mühəndilsiyi bölməsi bölmə müdiri, Qafaz University. Bakı/Azərbaycan. Okt 2016 - Fev 2017
 • Mexanika mühəndisliyi kafedra müdiri, Qafqaz Univeristeti. Bakı/Azərbaycan. Sen 2016 - Fev 2017
 • Fulbright Scholar, University of Arkansas. Little Rock, AR/Amerika Birləşmiş Ştatları. Avq 2015 - Sen 2016
 • QUTECHNOPARK idarə heyətinin sədri, Qafaz University. Bakı/Azərbaycan. Sen 2012 - May 2014
 • Mexanika Mühəndisliyi Bölmə Müdiri, Qafqaz Universiteti. Bakı/Azərbaycan. Avq 2011 - Noy 2013
 • Mühəndislik Fakültəsi Dekanı, Qafqaz Universiteti. Bakı/Azərbaycan. İyl 2011 - İyl 2015
 • Mexanika mühəndisliyi bölməsinin dossenti, Qafqaz Univeristeti. Bakı/Azərbaycan. Fev 2011 - Fev 2017
 • Sənaye Mühəndisliyi Bölmə Müdiri, Qafqaz Universiteti. Bakı/Azərbaycan. Sen 2007 - Avq 2011
 • Keyfiyyəti İdarəetmə Komissiyasının Sədri, Qafqaz Universiteti. Bakı/Azərbaycan. Dek 2006 - Sen 2008
 • Mühəndislik Fakültəsi Dekan müavini, Qafqaz Universiteti. Bakı/Azərbaycan. Mar 2006 - Avq 2010
 • Baş Müəllim, Qafqaz Universiteti. Bakı/Azərbaycan. Okt 2003 - Fev 2011
 • Sənaye Mühəndisliyi Bölmə müdir müavini, Qafqaz Universiteti. Bakı/Azərbaycan. Noy 2002 - Sen 2007
 • Müəllim, Qafqaz Universiteti. Bakı/Azərbaycan. May 1998 - Okt 2003
Nəşrlər
  Nəşrlər
 • Babayev Y, Həsənov S, Hüseynov O, Həsənli A, Şirzadov F. TİG ÜSULU İLƏ SƏTHİ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ ÇUQUNUN TRİBOTEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN MÜQAİSƏLİ TƏDQİQİ. Journal of Qafqaz - Mexanika və Sənaye Mühəndisliyi. Azərbaycan. 2016;1(4):102-108, url: [1]
 • Fatih KAHRAMAN , Yadullah BABAYEV , Ayça DEMİRER , Babayev Y. HVOF YÖNTEMİNİN ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA ALANLARI. Journal of Qafqaz University, Mechanical&Industrial Engineering. Azərbaycan. 2013;1:5, url: [2]
 • Kadir DEMIRKIRAN , Ozgur KARABASH , Yadullah BABAYEV , Cevdet MERICH , Babayev Y. AN INVESTIGATION OF THE WELD REGION OF AISI 304, AISI 316L AND AISI 431 STAINLESS STEELS JOINED BY GTAW. Journal of Qafqaz University, Mechanical&Industrial Engineering. Azərbaycan. 2013;1:9, url: [3]
 • Yadullah BABAYEV , Sənan QARAİSAYEV , Babayev Y. ÜÇ LAYLI QEYRİBİRCİNS ORTOTROP LÖVHƏLƏRİN ELASTİKİ ƏSAS ÜZƏRİNDƏ MƏXSUSİ RƏQSLƏRİ. “Journal of Qafqaz University”. Azərbaycan. 2012;34:6, url: [4]
 • Yadullah Babayev , Babayev Y. The Effect of Sintering Temperature and Duration on Wear Characteristics of Iron Based Powder Metal Parts. . Azərbaycan. 2011;32:7, url: [5]
 • Fatih Kahraman , Süleyman Karadeniz , Yadullah Babayev , Babayev Y. A New Approach on Diffusion Welding of Fe-Cu-C and Fe-Zn-C Powder Metal Parts. Materials and Manufacturing Processes. İngiltərə. 2010;25:5, url: [6]
 • Yadullah Babayev , Babayev Y. Toz metalürjisi ile üretilmiş iki metal parçanın düfuzyon kaynağıyla birleştirilmesinde sıcaklığın kaynak bölgesine etkisinin irdelenmesi. Journal of Qafqaz University. Azərbaycan. 2009;25:9, url: [7]
 • Süleyman Karadeniz , Yadullah Babayev , Fatih Kahraman , Babayev Y. The protective gases & their features used in GMAW. Journal of Qafqaz University. Azərbaycan. 2008;21:10, url: [8]
 • Yadullah Babayev , Əmirxan Səzairov , Babayev Y. Prizmatik Boşluqla Zəiflədilmiş Eksantrik Silindirik Çubuqla Gücləndirilmiş Düzgün Çoxbucaqlı Prizmatik Brusun Burulması. Journal of Qafqaz University. Azərbaycan. 2006;17:6
 • Babayev Y. Qeyri-xətti elastik lövhələrin əyilməyə hesablanması. Nəzəri və tədbiqi mexanika. 2014;3-4(35-36):84-86
 • Natiq H, Babayev Y, Əhmədov A. Əyilmədə gərginlikli vəziyyətin təyininin bir məsələsi barəsində. Ekologiya və su təsərrüfatı jurnalı. 2014;3:65-66
 • Süleyman Karadeniz , Yadullah Babayev , Fatih Kahraman , Babayev Y. Modifying the surface properties of Nickel based super alloys with plasma nitrating method. MakinaTek. 2008;123:6
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Mustafa Akdağ , Yadullah Babayev , Babayev Y. Kompresör gövdesi imalatında toz metalürjisi alternatifi üzerine bir araştırma. 14. Uluslararası Malzeme –Metalürji Kongresi. Türkiyə. Oktyabr 2009:10
 • Yadullah Babayev , Babayev Y. Mürəkkəb konfiqurasiyalı ovuntu qaynaq parçalarının alınmasında riyazi planlaşdırmanın tətbiqi. ELM VƏ TƏHSİLDƏ İNFORMASİYA-KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARININ TƏTBİQİ. Azərbaycan. Sentyabr 2004:2
 • Əli Hacıyev , Yadullah Babayev , Babayev Y. Hardening of Pig-Iron Details by Laser Processing. Second İnternational Symposium on Mathematical&Computational Applicants. Azərbaycan. Sentyabr 1999:1
 • Nəriman Rəsulov , Yadullah Babayev , Babayev Y. Operational Connections as Determining the Design of Technical Objects. Second International Symposium on Mathematical &Computational Applicants. Azərbaycan. Sentyabr 1999:1
 • Milli konfranslar
 • Arif Məmmədov , Süleyman Karadeniz , Yadullah Babayev , Babayev Y. Investigation of the tribological characteristics of Fe-Cu powder material mixture. Machine Design & Production Technologies Congress. Sentyabr 2005:5
 • Digər
 • Babayev Y. Engineering Qualification Standards in Azerbaijan. the International High Level Policy Forum and Workshop on Developing the Roadmap on Engineering Qualification Standardization. Tacikistan. Mart 2017
 • Babayev Y. Engineering Education in Azerbaijan. International meeting “Developing the Roadmap on Engineering Qualification Standardization”. Pakistan. Yanvar 2015
Üzv oldugu elmi qurumlar
 • IEEE - 25 May 2011
Mükafatlar, sertifikatlar
 • "Internal Inspection (ISO 9001-2000)", TSE; 2004
 • "Statistical Process Control (ISO 9001-2000)", TSE; 2004
Ən son keçdiyi dərslər
 • Magistratura, "Engineering Design and Simulation"
 • Magistratura, "Layihələndirmənin əsasları"
 • Bakalavriat, "Dinamika"
 • Bakalavriat, "Statika"
 • Bakalavriat, "Nəzəri Mexanika"
 • Bakalavriat, "CAD/CAM"
 • Bakalavriat, "Mühəndis Qrafikası"
Kompyuter bilikləri
 • Word Excel AutoCAD Solidwoks
Dil bilikləri
 • İngilis - Səlis
 
 
 

©2018