Şəhriyar Muxtarov (Ph.D) « Geriyə qayıt
Şəhriyar Muxtarov
Bölmə: Dünya iqtisadiyyatı
Vəzifə: Kafedra müdiri
E-mail:
Təhsil
 • Fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyası, İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru. - 2018 Apr. Diplom #FD№ 11298
 • Magistratura, Marmara Üniversitesi, Maliyyə. - 2012 İyl. Diplom #830
 • Bakalavriat, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər. - 2010 İyn. Diplom #B № 184371
İş təcrübəsi
 • Vice Dean of Faculty of Economics and Management, Khazar University. Bakı/Azərbaycan. Sen 2017 - davam edir
 • Lecturer, Azerbaijan State University of Economics (UNEC). Bakı/Azərbaycan. Fev 2017 - davam edir
 • Lecturer, Baku Engineering University. Bakı/Azərbaycan. Fev 2017 - davam edir
 • Erasmus Visiting Academic Staff, Babes-Bolyai University. Cluj-Napoca/Rumıniya. Mar 2016 - Mar 2016
 • Visiting scholar , Vistula University. Warsaw/Polşa. Avq 2014 - Sen 2014
 • Deputy Head of World Economy , Qafqaz University. Bakı/Azərbaycan. Fev 2014 - Fev 2017
 • Lecturer, Qafqaz University. Bakı/Azərbaycan. Fev 2014 - Fev 2017
 • Research Assistant, Qafqaz University. Bakı/Azərbaycan. Sen 2011 - Yan 2014
Nəşrlər
  Nəşrlər.
 • Jeyhun M, Jeyhun M, Əzizov M, Muxtarov Ş. Re-evaluating the environmental impacts of tourism: does EKC exist?. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH. Almaniya. 2019, url: [1]
 • Elvin M, Jeyhun M, Muxtarov Ş. The Impact of Financial Development on Energy Consumption: Evidence from an Oil-rich Economy. Energies. İsveçrə. 2018;6(11):1-14, url: [2]
 • Jeyhun M, Serhat Y, Mahmudlu C, İskəndərov A, Muxtarov Ş. Measuring International Migration in Azerbaijan. Sustainability . İsveçrə. 2018;1(10):1-15, url: [3], DOI: 10.3390/su10010132
 • Jeyhun M, Vüqar İ, Muxtarov Ş. The Relationship between Energy Consumption and Economic Growth: Evidence from Azerbaijan. International Journal of Energy Economics and Policy. Türkiyə. 2017;6(7):32-38, url: [4]
 • Muxtarov Ş, Cəbiyev F. BAĞIMSIZLIK SONRASI AZERBAYCANIN MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. JOURNAL OF BAKU ENGINEERINGUNIVERSITY-ECONOMICS AND ADMINISTRATION. Azərbaycan. 2017;1(1):34-43, url: [5]
 • Ceyhun M, Səbuhi Y, Vüsal Ş, Muxtarov Ş. Does Urbanization Boost Pollution From Transport?. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Çex Respublikası. 2017;5(65):1709-1718, url: [6], DOI: doi.org/10.11118/actaun2017650
 • Rasul R, Muxtarov Ş. The Impact of Urbanization on Energy Consumption in Azerbaijan. JOURNAL OF BAKU ENGINEERINGUNIVERSITY-ECONOMICS AND ADMINISTRATION. Azərbaycan. 2017;1(1):86-97, url: [7]
 • K. Batu Tunay , Muxtarov Ş. Determinants of Bank Profitability in Azerbaijan. Akademik Bakış Dergisi, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü,. Qırğizistan. 2016;54:689-704, url: [8]
 • Mikayılov C, Muxtarov Ş. PUL SİYASƏTİNİN TRANSMİSSİYA MEXANİZMLƏRİNİN AZƏRBAYCAN TİMSALINDA YOXLANMASI. Journal of Qafqaz - İqtisadiyyat və İdarəetmə. Azərbaycan. 2016;1(4):103-109, url: [9]
 • Zamiq M, Mikayılov C, Muxtarov Ş. Processing of Bank Lending Channel in Azerbaijan: An Empirical Analysis. Akademik Bakis. Qırğizistan. 2016;56:475-488, url: [10]
 • Hasan Selçuk , Məmmədov E, Muxtarov Ş. Monetary Transmission Mechanisms: The Case of Azerbaijan. Research in Business and Social Science. Türkiyə. 2016;5(2):16-33, url: [11], DOI: 10.20525/ijrbs.v5i2.287
 • Serhat Y, Məmmədov E, Muxtarov Ş. Comparing the Efficiency of Turkish and Azerbaijani Banks: An Application with Data Envelopment Analysis. International Journal of Economics and Financial Issues. Türkiyə. 2016;3(6):1059-1067 , url: [12]
 • Hasan Selçuk , Məmmədov E, Muxtarov Ş. Evaluation of Efficiency of Monetary Policy Tools in Azerbaijan Over The Period Between 2005-2014. Journal of Qafqaz - İqtisadiyyat və İdarəetmə. Azərbaycan. 2015;3(2):103-110, url: [13]
 • K. Batu TUNAY , Muxtarov Ş. Azerbaycan Bankacılık Sisteminde Karların Sürekliliği. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Türkiyə. 2015;1:243-257, url: [14]
 • Muxtarov Ş, Alıyev X. Effectiveness of Interest Rate Channel as a Monetary Transmission Mechanism: the Case of Azerbaijan. Journal of Qafqaz - İqtisadiyyat və İdarəetmə. Azərbaycan. 2014;2(3):111-118
 • Gülcan Çağıl , Muxtarov Ş. Azerbaycan Ticari Bankacılık Sektörünün CAMELS Yöntemi İle Performans Analizi. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi. Türkiyə. 2014;41:77-94, url: [15]
 • Zamig MAMMADOV , Muxtarov Ş. BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAMU DENETİMİ: AZERBAYCAN ÖRNEĞİ. "Journal Of Qafqaz University". Azərbaycan. 2014;1:29-40, url: [16]
 • Qahir Mikayılov , Muxtarov Ş. Azerbaycan bankacılık sisteminin finansal analizi: 2006-2011. Journal of Qafqaz University, Economics and Administration. Azərbaycan. 2013;32:75-83, url: [17]
 • Qahir Mikayılov , Muxtarov Ş. Azerbaycan Bankacılık Sisteminin CAEL Yöntemine Göre Değerlendirilmesi. Journal of Qafqaz University . Azərbaycan. 2012;33:68-75, url: [18]
 • Beynəlxalq konfranslar..
 • Ceyhun M, Rəsul R, Muxtarov Ş. Azərbaycanda Urbanizasiyanın Enerji İstehlakına Təsirləri: Empirik Bir Analiz. I International Scientıfıc Conference of Young Researchers. Azərbaycan. May 2017:374-375
 • Fakhri H, Jeyhun Mikayilov , Muxtarov Ş. Parasal Aktarım Mekanizması Olarak Döviz Kuru Kanalının Azerbaycan’da Analizi. I International Scientific Conference of Young Researchers. Azərbaycan. May 2017:331-333
 • Ceyhun M, Rəsul R, Muxtarov Ş. The Impact of Urbanization on Energy Consumption: Azerbaijan case. Implication of Urbanization and idustrialization for cultural heritage and biodiversity International scientific-practical conference. Azərbaycan. Aprel 2017:22-23
 • Səbuhi Y, Vüsal Ş, Mikayılov C, Muxtarov Ş. Urbanizasiya və İqtisadi İnkişafın Nəqliyyatdan Atmosfer Çirklənməsinə Təsirləri. Implications of Urbanization and Industrialization for Biodiversity Conservation. Azərbaycan. Oktyabr 2016:222-231
 • Cavid Əliyev , Muxtarov Ş. Azərbaycanda Pul Siyasətinin Transmissiyası Mexanizmlərinin Qiymətləndirilməsi. IV International Scientific Conference of Young Researchers. Azərbaycan. Aprel 2016:615-616
 • Mikayılov C, Muxtarov Ş. Azərbaycanda pul siyasətinin transmissiyası mexanizmlərinin qiymətləndirilməsi. İqtisadiyyatın davamlı inkişafı problemlər, perspektivlər. Azərbaycan. Aprel 2016:196-199
 • Elvin Mammadov , Muxtarov Ş. Parasal Aktarım Mekanizmaları ve Azerbaycan Değerlendirilmesi. Gənc Tədqiqatçıların III Beynəlxalq Elmi Konfransı Tezisləri. Azərbaycan. Aprel 2015:550-551
 • Dr. Murad İSGƏNDƏROV , Elvin MAMMADOV , Muxtarov Ş. KATILIM VE GELENEKSEL BANKALARIN KÜRESEL KRIZ ZAMANI FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ . "Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya" IV Beynəlxalq Konqresi. Azərbaycan. May 2014:80-89, url: [19]
 • Zamiq Məmmədov , Muxtarov Ş. BANKLARIN İNSTİTUSİONAL QURUCULUĞUNDA YENİ TƏLƏB - FATCA . "Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya" IV Beynəlxalq Konqresi. Azərbaycan. May 2014:383-387, url: [20]
 • Elvin Məmmədov , Muxtarov Ş. Alternatif Finansman Aracı olarak Sukuk. Gənc Tədqiqatçıların I Beynəlxalq Elmi Konfransı. Azərbaycan. Aprel 2013:105-106
 • Muxtarov Ş. Azərbaycan bank sektorunun struktur analizi və mövcud vəziyyəti. DAYANIQLI İNKİŞAF VƏ İDARƏETMƏ MODELLƏRİ: NƏZƏRİYYƏ VƏ PRAKTİKA, . Azərbaycan. Dekabr 2011:129-130
 • Digər..
 • Muxtarov Ş. Dünya iqtisadi liqasında Azərbaycan . Liman.az. Azərbaycan. İyul 2016, url: [21]
 • Cihan Bulut , Muxtarov Ş. Pul nəzəriyyəsi və siyasəti. Fənn proqramı. Azərbaycan. İyun 2014:12
 • Murad İsgəndərov , Muxtarov Ş. Beynəlxalq maliyyə. Fənn proqramı. Azərbaycan. İyun 2014:6
Dissertasiya işi rəhbəri
 • 2017 - Magistratura, Ülvi Rüstəmov, "Evaluation of the Effects of Fiscal Policy on Economic Activities in Azerbaijan ", Baku Engineering University
 • 2017 - Magistratura, Özal Vəlizadə, "The Assessment of the credit channel of monetary policy transmission mechanism in Azerbaijan", Baku Engineering University
 • 2017 - Magistratura, Pərvanə Pənahova, "The İmpact of Financial Development on Economic Growth: Azerbaijan Case", Baku Engineering University
 • 2017 - Magistratura, Rəsul Rəsulov, "The Impact of Urbanization on Energy Comsumption in Azerbaijan", Baku Engineering University
 • 2016 - Magistratura, Cabir Kamranov, "Maliyyə sabitliyinin təmin edilməsində Mərkəzi Bankın rolu: Azərbaycan nümunəsi", Qafqaz Universiteti
 • 2016 - Magistratura, Turac Qəniyeva, "Yoxsulluqla mübarizədə təbii resursların rolu: MDB neft ixrac edən ölkələrin müqayisəli təhlili", Qafqaz Universiteti
Mükafatlar, sertifikatlar
 • "Certificate Of Attendance to Conference I İnternational Scientific Conference of Young Researchers", Baku Engineering University; 2017
 • "Applied Mathematical Economics", Qafqaz University Socio-Economic Research Center; 2015
 • "Advance Mathematics (Calculus, Linear Algebra", Qafqaz University Socio-Economic Research Center; 2015
 • "How to carry out scientific researches and writing articles", Qafqaz University Socio-Economic Research Center; 2014
 • "Certificate of Attendance to Conference Caucasus and Central Asia in the Globalization Process", Qafqaz University; 2014
 • "AZERBAIJAN'S ACCESS TO GLOBAL SCIENCE BASE", THOMSON REUTERS and ANAS; 2013
 • "Certificate Of Attendance to Conference I İnternational Scientific Conference of Young Researchers", Qafqaz University; 2013
 • "Model Economic Forum", ULIDER; 2013
Ən son keçdiyi dərslər
 • Bakalavriat, "Makroiqtisadiyyat"
 • Bakalavriat, "Mikroiqtisadiyyat"
 • Bakalavriat, "Maliyyə bazarları və institutları"
 • Bakalavriat, "Pul və banklar"
 • Magistratura, "Pul nəzəriyyəsi və siyasəti"
Kompyuter bilikləri
 • SPSS, MATLAB,EViews, MC Office proqramları
Dil bilikləri
 • Türk - Səlis
 • İngilis - Yaxşı
 
 
 
 

©2020