Şaiqə İsgəndərova (Ph.D) « Geriyə qayıt
Şaiqə İsgəndərova
Bölmə: Pedaqogika
Vəzifə: Dosent
Doğulduğu tarix: 21 August, 1966
Yaşı: 53
Ailə vəziyyəti: Evli
E-mail:
Təhsil
 • Doktorantura, Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası, Filologiya. - 2002 Dek. Diplom #EN 02689
 • Magistratura, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan dili və dəbiyyatı. - 1987 İyn. Diplom #NV 004081
İş təcrübəsi
 • Dosent, Qafqaz. Xırdalan/Azərbaycan. Sen 2007 - davam edir
 • Baş Müəllim, Lənkəran Dövlət Universiteti. /Azərbaycan. Sen 1996 - May 2009
Nəşrlər
  Nəşrlər
 • İsgəndərova Ş. İbtidai sinif müəllimliyi hazırlığından . Journal of Engineering University . 2017
 • İsgəndərova Ş. Azərbaycan dilinin qorunmasında ulu öndər Heydər Əliyevin rolu . “Söz” jurnalı . 2016
 • İsgəndərova Ş. Azərbaycan dilinin tədrisinə yeni yanaşma . Journal of Qafqaz University . 2013
 • İsgəndərova Ş. Əjdər Ağayev pedaqoq, alim və şəxsiyyət kimi . “Söz” jurnalı . 2013
 • İsgəndərova Ş. M. F. Axundovun Azərbaycan maarifi uğrunda mübarizəsi. “ Söz” jurnalı . 2012
 • İsgəndərova Ş. Professor Əbülfəz Rəcəbli və Azərbaycan dilçiliyi . “Söz” jurnalı. 2010
 • İsgəndərova Ş. Müxtəlifsistemli dillərdə feilin zamanları . Filologiya məsələləri . 2009
 • İsgəndərova Ş. Müxtəlifsistemli dillərdə növ kateqoriyası. Elmi xəbərlər. 2009
 • İsgəndərova Ş. Müxtəlifsistemli dillərdə feilin şəkilləri . Elmi xəbərlər. 2008
 • İsgəndərova Ş. Müxtəlifsistemli dillərdə təsirli və təsirsiz feillər . Dil və Ədəbiyyat. 2008
 • İsgəndərova Ş. Müxtəlifsistemli dillərdə feilin şəxs kateqoriyası . Filologiya məsələləri . 2008
 • İsgəndərova Ş. Müxtəlifsistemli dillərdə feillərin morfoloji strukturu . Dil və Ədəbiyyat . 2007
 • İsgəndərova Ş. Müxtəlifsistemli dillərdə feillərin fonetik strukturu. Filologiya məsələləri . 2007
 • İsgəndərova Ş. Müxtəlifsistemli dillərdə inkarlıq kateqoriyası . Filologiya məsələləri . 2007
 • İsgəndərova Ş. Silsilə təşkil edən mürəkkəb təyini söz birləşmələri Dilçilik məsələləri. Dil və Ədəbiyyat . 2005
 • İsgəndərova Ş. M. Füzulinin qəzəllərinin dilində “ki” (kim) ədatı ilə işlənmiş tabeli mürəkkəb cümlələrinin bəzi struktur semantik tipləri. Dil və Ədəbiyyat . 2004
 • İsgəndərova Ş. Feilin perifrastik formalarının məna struktur quruluşu Dil və Ədəbiyyat . Dil və Ədəbiyyat. 2001
 • İsgəndərova Ş. İkinci tərəfi “olmaq” feilinin əmr şəkili ilə ifadə olunmuş perifrastik formalar . Dil və Ədəbiyyat . 1999
 • İsgəndərova Ş. İkinci tərəfi “olmaq” feilinin şərt şəkili ilə ifadə olunmuş perifrastik formalar . Dil və Ədəbiyyat. 1997
 • İsgəndərova Ş. Feilin perifrastik formaları . Dil və Ədəbiyyat . 1996
 • Kitablar
 • İsgəndərova Ş. Ana dilinin tədrisi metodikası üzrə praktik vəsait-Ana dilinin tədrisi metodikası üzrə praktik vəsait. 2018. . Bakı/Azərbaycan. 2018
 • İsgəndərova Ş. Ana dilinin tədrisi” fənni üzrə bakalavr pilləsi üçün proqram. . Bakı/Azərbaycan. 2018
 • İsgəndərova Ş. Nitq mədəniyyəti və üslubiyyat” fənni üzrə bakalavr pilləsi üçün proqram. . Bakı/Azərbaycan. 2018
 • İsgəndərova Ş. Müasir Azərbaycan dili” fənni üzrə bakalavr pilləsi üçün proqram . . Bakı/Azərbaycan. 2015
 • İsgəndərova Ş. Bədii mətnin linqvistik təhlili” fənni üzrə maqistr pilləsi üçün proqram . . Bakı/Azərbaycan. 2015
 • İsgəndərova Ş. Savad təlimi” fənni üzrə bakalavr pilləsi üçün Proqram . 2015. . Bakı/Azərbaycan. 2015
 • İsgəndərova Ş. Ana dilinin tədrisi metodikası” fənni üzrə bakalavr pilləsi üçün proqram. . Bakı/Azərbaycan. 2015
 • İsgəndərova Ş. Nitq Mədəniyyəti” fənni üzrə bakalavr pilləsi üçün proqram. . Bakı/Azərbaycan. 2015
 • Şaiqə İsgəndərova , İsgəndərova Ş. Azərbaycan dilində mürəkkəb təyini söz birləşmələri. Bakı Dövlət Universitetinin nəşriyyatı. Bakı/Azərbaycan. 2006:64
 • İsgəndərova Ş. “Azərbaycan dilində mürəkkəb təyini söz birləşmələri” fənninin proqramı . 2006. . Bakı/Azərbaycan. 2006
 • Şaiqə İsgəndərova , İsgəndərova Ş. Azərbaycan dilində feilin perifrastik formaları. Bakı Dövlət Universitetinin nəşriyyatı. Bakı/Azərbaycan. 2004:64
 • İsgəndərova Ş. Müasir Azərbaycan dili fənninin morfologiya bölməsinin tədrisinə dair. 2004. . /Azərbaycan. 2004
 • Digər
 • İsgəndərova Ş. Gəzişmələr . . Azərbaycan. Noyabr 2018
 • İsgəndərova Ş. Yaddaşların Əbədi Sakini. . Azərbaycan. Yanvar 2009
 • İsgəndərova Ş. Sözdən Başqa Qalan Yox. . Azərbaycan. May 2007
 • İsgəndərova Ş. Xəzana dönmüş bahar. . Azərbaycan. Dekabr 2004
 • İsgəndərova Ş. Xatirələrdə Yaşayan İnsan . . Azərbaycan. İyul 2004
 • İsgəndərova Ş. Gecikmiş Vətən havası. . Azərbaycan. Oktyabr 2003
Dissertasiya işi rəhbəri
 • 2013 - Bakalavriat, Aytən Həsənova , "İbtidai siniflərdə feilin tədrisi metodikası", Qafqaz Universiteti
 • 2013 - Bakalavriat, Lalə Bağırova , "İbtidai siniflərdə orfoqrafiya və orfoepiyanın tədrisi", Qafqaz Universiteti
 • 2011 - Bakalavriat, Zəhra Fərziyeva , "İbtidai siniflərdə ana dili dərslərində müasir təlim və texnologiyaların tətbiqi", Qafqaz Universiteti
 • 2011 - Bakalavriat, Sahibə Xəlilova , "İbtidai siniflərdə fonetik anlayışların tədrisi", Qafqaz Universiteti
 • 2011 - Bakalavriat, Günel Abdullayeva , "İbtidai siniflərdə nitq hissələri üzrə anlayışların öyrədilməsi metodikası", Qafqaz Universiteti
 • 2017 - Magistratura, Aliyə Hacıyeva , "İbtidai siniflərdə əsas nitq hissələrinin tədrisində interaktiv metodlardan istifadə", Qafqaz Universiteti
 • 2017 - Magistratura, Nuridə Nəcəfova , "İbtidai siniflərdə şagirdlərin lüğət ehtiyatlarının artırılmasında ana dili tədrisinin əhəmiyyəti", Qafqaz Universiteti
 • 2016 - Magistratura, Cəmilə Musayeva , "İbtidai siniflərdə morfoloji anlayışların interaktiv tədrisi ", Qafqaz Universiteti
 • 2016 - Magistratura, NİGAR ASLANOVA, "İbtidai sinifdə ana dili tədrisinin səmərəliliyinin yüksəltməyin yolları", Qafqaz University
 • 2016 - Magistratura, MEHRİ SƏMƏDOVA, "Cümlənin növlərinin ibtidai sinifdə öyrədilməsində İnteraktiv metodlardan istifadənin səmərəliliyinin artıran şərt kimi ", Qafqaz University
 • 2016 - Magistratura, FƏRƏH HÜSEYNOVA , "Durğu işarələri və onların ibtidai sinifdə öyrədilməsinin yolları ", Qafqaz Universiteti
 • 2015 - Magistratura, Şəbnəm Abdurəhmanova , "İbtidai sinifdə sintaksisin öyrədilməsində innovativ metodlardan istifadə ", Qafqaz Universiteti
 • 2015 - Magistratura, Səbinə Nəzərli , "İbtidai sinifdə leksikanın tədrisində müasir təlim metodlarından istifadə ", Qafqaz Universiteti
 • 2014 - Magistratura, Aygün Məmmədova , "XX əsrin II yarısında ibtidai siniflərdə ana dilinin tədrisi problemləri", Qafqaz Universiteti
 • 2014 - Magistratura, Nərmin Quliyeva , " Savad təliminin mərhələlərinin və onların məntiqi əlaqəliliyinin düzgün qurulması ", Qafqaz Universiteti
 • 2014 - Magistratura, Mehtap Eti , "Azərbaycan və Türkiyə məktəblərində birinci siniflərdə savad təliminin müqayisəsi ", Qafqaz Universiteti
Ən son keçdiyi dərslər
 • Bakalavriat, "Pedaqogika II"
 • Bakalavriat, "Pedaqogika I"
 • Magistratura, "Orfoepiya və orfoqrafiya təliminin elmi əsasları"
 • Magistratura, "Ana dilinin tədrisi metodikasının aktual problemləri"
 • Bakalavriat, "Savad təlimi"
 • Bakalavriat, "Nitq mədəniyyəti və üslubiyyat"
 • Magistratura, "Bədii mətnin lingivistik təhlili"
 • Magistratura, "Ana dilinin tədrisi metodikası"
 • Bakalavriat, "Ana dilinin tədrisi metodikası"
Kompyuter bilikləri
 • İnternet
 • Microsoft Office
Dil bilikləri
 • Azərbaycan - Səlis ( Ana dili )
 • Rusca - Səlis
 • İngilis - Yaxşı
Tərcümeyi hal
İskəndərova Şaiqə Həmzə qızı Azərbaycan, 21/08/1966 Ailə vəziyyəti: Evli Elmi dərəcə: Filologiya üzrə Fəlsəfə Doktoru (№ 02689) Elmi ad: Dosent (DS № 03410) Partiya mənsubluğu:Yeni Azərbaycan Partiyası 2003 Müstəqil Azərbaycan Qadınlarının I (1998), II (2003), III (2008) qurultaylarının nümayəndəsi
 
 
 
 

©2019