Sevda Hüseynova « Geriyə qayıt
Sevda Hüseynova
Bölmə: Tərcümə və İngilis dili
Vəzifə: Müəllim
E-mail:
Təhsil
 • Magistratura, Gəncə Dövlət Universiteti, Dilşünaslıq. - 2010 Fev. Diplom #MNB 019359
 • Bakalavriat, Azərbaycan Dillər Universiteti, Dilşünaslıq Tərcümə (İngilis dili). - 2007 İyn. Diplom #B 109978
İş təcrübəsi
 • Tərcüməyə aid dinləmələrdə həmsədr, Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc Tədqiqatçıların II Beynəlxalq Elmi konfransı, Bakı Mühəndislik Universiteti. Bakı/Azərbaycan. Apr 2018 - Apr 2018
 • Tərcüməçi, Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı. Bakı/Azərbaycan. İyl 2017 - İyl 2017
 • Magistr dissertasiyasında Müdafiə Şurasının üzvü, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Mühəndislik Universiteti, Tərcümə kafedrası. Bakı/Azərbaycan. İyn 2017 - İyn 2017
 • Tərcüməyə aid dinləmələrdə həmsədr, Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 94-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc Tədqiqatçıların I Beynəlxalq Elmi konfransı, Bakı Mühəndislik Universiteti. Bakı/Azərbaycan. May 2017 - May 2017
 • Müəllim, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Mühəndislik Universiteti, Kompyuter Mühəndisliyi. Bakı/Azərbaycan. Fev 2017 - İyn 2017
 • Müəllim, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Mühəndislik Universiteti, İngilis dili və ədəbiyyatı kafedrası. Bakı/Azərbaycan. Fev 2017 - İyn 2017
 • Müəllim, Tədris məsləhətçisi, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Mühəndislik Universiteti, Tərcümə kafedrası. Bakı/Azərbaycan. Fev 2017 - davam edir
 • Müəllim, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Universiteti, Tərcümə kafedrası. Bakı/Azərbaycan. Sen 2016 - Dek 2016
 • Müəllim, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Universiteti, İngilis dili və ədəbiyyatı kafedrası. Bakı/Azərbaycan. Sen 2016 - Dek 2016
 • Üst səviyyə ingilis dili, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Universiteti, Riyazıyyat müəllimliyi. Bakı/Azərbaycan. Fev 2016 - İyn 2016
 • Müəllim, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Universiteti, Dillər Məktəbi. Bakı/Azərbaycan. Sen 2015 - Dek 2016
 • Müəllim, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Universiteti, Dil Tədris Koordinatorluğu. Bakı/Azərbaycan. Sen 2007 - İyn 2015
 • dilmanc, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi. Bakı/Azərbaycan. Fev 2007 - May 2007
 • İngilis dili mütəxəssisi, LG-LTD. Bakı/Azərbaycan. Sen 2006 - May 2007
 • dilmanc, İslam Konfransı Təşkilatı Xarici İşlər Nazirlərinin Bakı Görüşü. Bakı/Azərbaycan. İyn 2006 - İyn 2006
 • tərcüməçi, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi. Bakı/Azərbaycan. Apr 2006 - May 2006
 • Könüllü, Dünya Azərbaycanlılarının II Qurultayı, . Bakı/Azərbaycan. Mar 2006 - Mar 2006
 • tərcüməçi, Anglo-American Business Service Centre. Bakı/Azərbaycan. Dek 2005 - May 2006
 • dilmanc-tərcüməçi, ATƏT-in seçki müşahidə missiyası. Bakı/Azərbaycan. Sen 2005 - Dek 2005
 • Müəllim, Araz hazırlıq kursları. Sumqayıt/Azərbaycan. Sen 2003 - Sen 2005
Nəşrlər
  Nəşrlər.
 • Hüseynova S. Constructed Languages: ESPERANTO. Journal of Modern Education Review. Amerika Birləşmiş Ştatları. 2015;N0.10(Volume 5):1017-1025
 • Hüseynova S. STYLISTIC PROBLEMS OF TRANSLATION. NEW PERSPECTIVES ON LANGUAGE AND LITERATURE STUDIES. İtaliya. 2015:27-32
 • Hüseynova S. Elizabet Teylorun "Anjel" əsərində baş qəhrəmanın yaradıcı şəxsiyyət kimi formalaşması fenomenologiyası. AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu Filologiya Məsələləri. 2019;N(10):325-331, DOI: İSSN 2224-9257
 • Hüseynova S. Somerset Moemin "Ay və qara qəpik" əsərindəki rəssam obrazının ideya-bədii təhlili. Dil və Ədəbiyyat Beynəlxalq Elmi-Nəzəri Jurnal. 2018;107(3):320-323, DOI: İSSN 2218-7588
 • Hüseynova S. Qərb və Azərbaycan Ədəbiyyatında Yaradıcı Şəxsiyyət Obrazı. AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu Filologiya Məsələləri. 2018;12(N):271-279, DOI: İSSN 2224-9257
 • Beynəlxalq konfranslar..
 • Hüseynova S. Somerset Moemin "Teatr" əsərində yaradıcı Culiya obrazı. III İntenational Conference of Young Researchers. Azərbaycan. Aprel 2019:1343-1347
 • Hüseynova S. İngilis dilində olan gəmiçilik eponimlərinin etimologiyası və tərcüməsi. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş XIII Beynəlxalq elmi-texniki konfrans, Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası. Azərbaycan. May 2018
 • Hüseynova S. Müstəqil Azərbaycanda gender bərabərliyi Cümhuriyyətin mənəvi irsi kimi. "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-100:Müsəlman Şərqində İlk Parlamentli Respublika" adlı beynəlxalq elmi konfrans, Bakı Dövlət Universiteti. Azərbaycan. May 2018
 • Hüseynova S. Medical Translator vs Medical Professional in Medical Translation. Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc Tədqiqatçıların II Beynəlxalq Elmi konfransı 27-28 Aprel. . Azərbaycan. Aprel 2018
 • Hüseynova S. Tibbi tərcümənin tədrisinin əhəmiyyəti. Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc Tədqiqatçıların II Beynəlxalq Elmi konfransı 27-28 Aprel. . Azərbaycan. Aprel 2018
 • Hüseynova S. Azerbaijani Translators Who Translated From British Literature Into The Azerbaijani Language (1991-2016). Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 94-cü ilinə həsr olunmuş I Gənc Tədqiqtçıların Beynalxalq Konferansı, BMU. Azərbaycan. May 2017
 • Hüseynova S. Stylistic Problems of Translation. International Journal of Arts & Sciences (IJAS) International Conference for Social Sciences and Humanities. Rumıniya. Fevral 2015
 • Milli konfranslar..
 • Hüseynova S. SOMERSET MOEMİN “AY və QARA QƏPİK” ƏSƏRİNDƏ YARADICI İNSAN OBRAZINA DAİR. Təhsil Nazirliyinin təşkil etdiyi Doktorantların və Gənc tədqiqatçıların XXII Respublika Elmi Konfransı, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. Noyabr 2018, url: [1]
 • Hüseynova S. BÖYÜK BRİTANİYA ƏDƏBİ NÜMUNƏLƏRİ MÜASİR DÖVR AZƏRBAYCAN TƏRCÜMƏLƏRİNDƏ . Təhsil Nazirliyinin təşkil etdiyi Doktorantların və Gənc tədqiqatçıların XXI Respublika elmi konfransı, Bakı Dövlət Universiteti, 5 ən yaxşı məruzədən biri. Oktyabr 2017, url: [2]
Layihələr
 • Layinənin adı: "Basics of Professional Translation" Training Program; Donor: Azerbaijan University of Languages, Language and Translation Center; Vəzifə: participant; 1 Apr 2019 - 1 Apr 2019;
 • Layinənin adı: Spelling Bee tələbələr arasında söz yarışması; Donor: Bakı Mühəndislik Universiteti; Vəzifə: Münsiflər heyətinin üzvü; 1 May 2018 - 1 May 2018;
Maraq sahələri
Xarici dil öyrənmək Puzzle DART Badminton Stolüstü tennis Basketbol Volleybol Labirintlərin həlli İnsanları müşahidə etmək Məntiq Uşaqlarla vaxt keçirmək Ədəbiyyat
Üzv oldugu elmi qurumlar
 • Bakı Amerika Mərkəzi - 11 Apr 2019
 • scholar.google.com - 10 Fev 2018
 • www.researchgate.net - 10 Fev 2018
 • Academia.edu - 10 Fev 2018
 • Taylor&Francis Group - 15 Sen 2017
 • AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxana - 5 İyn 2017
 • Web of Science - 2 Yan 2017
 • JSTOR - 1 Sen 2016
 • Azərbaycan Milli Kitabxanası - 1 İyl 2016
Mükafatlar, sertifikatlar
 • "Preparing for life after school with B2 First and C1 Advanced", Cambridge English Assessment; 2020
 • "Why exams? How teaching exams supports teacher development", Cambridge English Assessment; 2020
 • "Благодарственное Письмо за сотрудничество в проведении Междунородной научно-практической конференции ", Cеверо- Кафказский Институт ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ ; 2019
 • "Certificate of Appreciation, III İnternational Conference of Young Researchers", Baku Engineering University; 2019
 • "Authenticity: turning theory into tasks and skills", Cambridge English Assessment; 2019
 • ""Basics of Professional Translation" Training Program", Azerbaijan University of Languages, Language and Translation Center; 2019
 • "The Value of Gamification for Language Learning", Cambridge English Assessment; 2019
 • "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-100:Müsəlman Şərqində İlk Parlamentli Respublika", Bakı Dövlət Universiteti; 2018
 • "Did I say that? Speaking at B2", Cambridge English Assessment; 2018
 • "How Communicative Testing helps Learning", Cambridge English Assessment; 2018
 • "The alignment of Starters, Movers, Flyers and Key for Schools and the impact on learning", Cambridge English Assessment; 2018
 • "Online resources and digital tools for improving your language knowledge and language ability", Cambridge English Assessment; 2018
 • "2nd International Conference of Young Researchers", Baku Engineering University; 2018
 • "Using Digital tools to bring the outside world into the language classroom", Cambridge English Assessment; 2017
 • "Taking digital risks in the language classroom", Cambridge English Assessment; 2017
 • "Taking back time: how to do everything you want to do", British Council; 2017
 • "Cambridge English: Digital citizenship, welfare and e-safety", Cambridge English Assessment; 2017
 • "Teach with digital: using digital tools for developing Personal Learning Networks", Cambridge English Assessment; 2017
 • "Using digital tools to encourage learner autonomy in the classroom", Cambridge English Assessment; 2017
 • "1st International Conference of Young Researchers", Baku Engineering University; 2017
 • " British Council English Agenda Webinar", British Council; 2017
 • "American English Webinar Series 3", US Embassy; 2016
 • "4-week Teacher Training Program by Cultural affairs Office of US Embassy", US Embassy; 2016
 • "Webinar Course 16", US Embassy; 2015
 • "4th İnternational Conference on Social Sciences", European Center for Science, Education and Research, Bucharest; 2015
 • " Teacher Training Program ", İnternational Black Sea University; 2014
 • "Program on Promoting Autonomous Learning in EFL Classes", Hacettepe University ; 2014
Ən son keçdiyi dərslər
 • Dissertantura, "ENG 112 Akademik İngilis dili (B level)"
 • Dissertantura, "ENG 111 Akademik İngilis dili (A level) "
 • Dissertantura, "ENG 320 Akademik İngilis dili (oxu və yazı)"
 • Dissertantura, "INT 405 Ardıcıl tərcümə və qeydgötürmə texnikası"
 • Dissertantura, "ITS 152-Mühəndislər üçün İngiliscə yazı qaydaları"
 • Dissertantura, "ELL 162-Yazı bacarıqları"
 • Dissertantura, "ELL 208-Tərcümə (Az. - İng. / İng.-Az.) II"
 • Dissertantura, "ELL 207-Tərcümə (İng. - Az. / Az. - İng.) I "
 • Dissertantura, "TR 310 -Yazılı tərcümə: Ana dilinə və xarici dilə"
 • Dissertantura, "TR 202- Yazılı anlama və yazılı ifadə II"
 • Dissertantura, "TR 410- Tibbi mətnlərin tərcüməsi"
 • Dissertantura, "TR 201- Yazılı anlama və yazılı ifadə I"
 • Dissertantura, "INT 301- Yazılı mətnin şifahi tərcüməsi"
Kompyuter bilikləri
 • Wondershare Filmora
 • Microsoft Office Proqramları
 • Windows Movie Maker
 • Bandicut
 • Bandicam
 • Adobe Audition
 • İnternet Explorer
Dil bilikləri
 • Azərbaycan - Səlis ( Ana dili )
 • Türk - Səlis
 • İngilis - Səlis
 • Rusca - Yaxşı
 • Almanca - Yaxşı
 • French - Yaxşı
 • Farsca - Zəif
 
 
 
 

©2020