Sevil Hacıyeva « Geriyə qayıt
Sevil Hacıyeva
Bölmə: Xarici dillər
Vəzifə: Müəllim
E-mail:
Təhsil
  • Magistratura, Azərbaycan Dövlət pedaqoji Univesiteti, TƏHSİLİN TƏŞKİLİ VƏ İDARƏ OLUNMASI. - 2018 Dek. Diplom #AM № 023351
  • Bakalavriat, Qafqaz Universiteti, Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (İngilis dili üzrə). - 2016 İyn. Diplom #AA№083513
 
 
 
 

©2020