Qürbət Məmmədov « Geriyə qayıt
Qürbət Məmmədov
Bölmə: İnsan resursları və hüquq
Vəzifə: Hüquqşünas
Ailə vəziyyəti: Evli
E-mail:
Təhsil
 • Magistratura, Qafqaz Universiteti, Hüquqşünaslıq. - 2004 İyl.
 • Bakalavriat, Qafqaz Universiteti, Hüquqşünaslıq. - 2002 İyl.
Nəşrlər
  Nəşrlər
 • Məmmədov Q, Ehtibarlı Y. "Law of the Republic of Azerbaijan on mass media in terms of guarantee of freedom of press". Journal of Qafqaz - Hüquq, Tarix və Politologiya. Azərbaycan. 2012;2012(33):43-54
 • Durmaz Ş, Məmmədov Q. Ali Təhsil Sistemində Ümumi Keyfiyyətin Idarəedilməsi. Journal of Qafqaz University . Azərbaycan. 2008;22:93-103
 • Durmaz Ş, Məmmədov Q. Bolonya Prosesinə Keçiddə ISO 9001:2000 Keyfiyyəti İdarəetmə Sisteminin Üstünlükləri. Elmi Əsərlər, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstitutu. 2010;02(No):134-138
Ən son keçdiyi dərslər
 • Magistratura, "Təhsil idarəetmənin hüquqi əsasları"
 • Bakalavriat, "İşgüzar Yazışma"
 • Bakalavriat, "Gömrük hüququ"
 • Bakalavriat, "Konstitusiya Hüququ"
 
 
 
 

©2019