Natiq Adilov (Ph.D) « Geriyə qayıt
Natiq Adilov
Bölmə: Tərcümə və İngilis dili
Vəzifə: Kafedra müdiri
Doğulduğu tarix: 29 October, 1981
Yaşı: 39
Ailə vəziyyəti: Evli
E-mail:
Təhsil
 • Fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyası, Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru. - 2018 Apr. Diplom #FD 11231
 • Magistratura, Gəncə Dövlət Universiteti, Dilşünaslıq. - 2009 Fev. Diplom #MNB № 018304
 • Bakalavriat, Azərbaycan Dillər Universiteti, Tərcüməçi (İngilis dili). - 2004 İyn. Diplom #B № 016214
İş təcrübəsi
 • Tərcümə və ingilis dili kafedrasının müdiri, Bakı Mühəndislik Universiteti. Bakı/Azərbaycan. Noy 2018 - davam edir
 • Tərcümə kafedrasının müdiri, Bakı Mühəndislik Universiteti. Bakı/Azərbaycan. Fev 2017 - Noy 2018
 • SAT və İELTS təlimçisi, Müstəqil . /Azərbaycan. Yan 2017 - davam edir
 • Tərcümə kafedrasının müdiri, Qafaz University. Bakı/Azərbaycan. Dek 2016 - Fev 2017
 • SAT təlimçisi, Qafaz University. Bakı/Azərbaycan. Avq 2016 - Fev 2017
 • Tərcümə kafedrası. Baş müəllim/Kafedra müdir müavini, Qafqaz Universiteti. /Azərbaycan. Apr 2014 - Dek 2016
 • Tərcümə kafedrası. Müəllim/kafedra müdir müavini, Qafqaz Universiteti . Bakı/Azərbaycan. Sen 2012 - Apr 2014
 • IELTS təlimçi, Qafqaz Universiteti. Bakı/Azərbaycan. Mar 2011 - Fev 2017
 • Tərcümə Bölməsi, müəllim, Qafqaz Univeristeti. Bakı/Azərbaycan. Yan 2011 - Sen 2012
 • Regionşünaslıq bölməsi baş laborant , Qafqaz Universitetii. Bakı/Azərbaycan. Sen 2010 - Yan 2011
 • Müstəqil tərcüməçi və dilmanc , Müstəqil. /Azərbaycan. Sen 2010 - davam edir
 • Tədris işləri üzrə direktor muavini, Lənkəran Özəl Liseyi. /Azərbaycan. Avq 2009 - Avq 2010
 • İngilis dili müəllimi, dil fənləri üzrə metodbirləşmənin sədri , Gəncə Özəl Liseyi. Gəncə/Azərbaycan. Avq 2007 - Sen 2009
 • İngilis dili müəllimi, Dədə Qorqud Özəl Liseyi . Bakı/Azərbaycan. Avq 2005 - Avq 2007
 • Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı, Tərcüməçi, Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası. Bakı/Azərbaycan. Sen 2001 - Yan 2004
Nəşrlər
  Nəşrlər.
 • Adilov N. Bədii nəsrdə Hun hökmdarı Attila haqqında tarixi reallıqların təcəssümü . Journal of Baku Engineering University. Azərbaycan. 2017;2017(2):131-138
 • Adilov N. Tərcümə sənətinin inkişafında tarixi hadisə və beynəlxalq qurumlarin rolu . Journal of Baku Engineering University. Azərbaycan. 2017;2017(1):76-83
 • Natiq Adilov , Adilov N. ТЕМА ГУННОВ В АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. Intellectual Archive (Canada) . Kanada. 2015;6 (2105) :109-114
 • Natiq Adilov , Adilov N. “Тема гуннов в американской прозе XX-XXI веков”. Poltava Korolenko State Pedagogical University, “Philology Science”, . Ukrayna. 2013;13:16-22
 • Natiq Adilov , Adilov N. Translation of Proper Names to the Azerbaijani Language. Journal of Qafqaz University . Azərbaycan. 2011;32:11-16
 • Adilov N. Tərcümə prosesi və beynin fəaliyyəti . Elmi Xəbərlər (Sumqayıt Dövlət Universiteti. 2019;2019(1):səh. 4-7
 • Adilov N. Hun hökmdarı Attilanın ölümünün folklor və bədii əsərlərdə əks olunması . Axtarışlar (Naxçıvan Milli Elmlər Akademiyası). 2018;2018(2):30-36
 • Adilov N. Uilyam Dietriçin “Tanrının bəlası” və Maykl Kurtis Fordun “Attilanın qılıncı” romanlarında hun obrazları . Filologiya Məsələləri . 2018;2018(6):323-333
 • Adilov N. Beynəlxalq ingilis dili imtahanlarında əsas qrammmatika qaydaları. Dil və Ədəbiyyat . 2018;2018(4):396-398
 • Adilov N. Beynəlxalq qurumlar və münasibətlər müstəvisində tərcümə. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. 2018;2018(4):7-11
 • Natiq Adilov , Adilov N. Macar elmi bədii qaynaqlarında hun türkləri. Azərbaycan Dillər Universiteti Elmi Xəbərlər. 2015;5:231-237
 • Natiq Adilov , Adilov N. Paniyalı Priskin “Bizans Tarixi” kitabı ingilis-amerikan ədəbiyyatında hun mövzusunda yazılan əsərlərin əsas qaynağı kimi. Filoloji Məsələlər. 2013;8:267-271
 • Natiq Adilov , Adilov N. “Tərkibində ev heyvan adları olan bəzi ingilis idiomlarının Azərbaycan dilinə tərcüməsi və təhlili”, . Filoloji Məsələlər. 2013;3:130-134
 • Natiq Adilov , Adilov N. “Hun hökmdarı Attila və onun Qərbi Avropa elmi-bədii ədəbiyyatda dəyərləndirilməsi”. Bakı Slavyan Universiteti Elmi əsərləri (Dil Ədəbiyyat seriyası). 2013;1:148-152
 • Natiq Adilov , Adilov N. “Qərbi Avropa xalqları əfsanələrində hun mövzusu və onun müasir ədəbiyyatda işlənilməsi”. Azərbaycan Dillər Universiteti, Elmi Xəbərlər . 2013;1:192-198
 • Natiq Adilov , Adilov N. Hun mövzusu ingilis amerikan ədəbi tənqidi fikrində . Humanitar Elmlərin Öyrənilməsinin Aktual Problemləri. 2012;3\2012 :85-89
 • Natiq Adilov , Adilov N. Uilyam Napierin "Attila" əsərində Hun obrazı. Dil və Ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. 2012;2(82) 2012:157-160
 • Natiq Adilov , Adilov N. Dillərarası əlaqə və tərcümə prosesində linqvistik problemlərin həlli. Dil və Ədəbiyyat. 2012;1(81):54-58, url: [1]
 • Beynəlxalq konfranslar..
 • Adilov N. Hun türkləri və Attila haqqında ədəbi əsərlərin yazılma tarixi. Azərbaycan və Türkiyə Universitetləri: təhsil, elm və texnologiya. Azərbaycan. Dekabr 2019:76-79
 • Adilov N. Tərcümə ixtisasında fənlərarası inteqrasiyanın əhəmiyyəti. Gənc Tədqiqatçıların 2-ci Beynəlxalq Elmi Konfransı. Azərbaycan. Aprel 2018:1571-1572
 • Əliyev Y, Adilov N. Duolingo.com dil öyrədici internet səhifəsi və onun kütlə qaynaqlı tərcümə imkanları. Gənc Tədqiqatçıların III Beynəlxalq Elmi Konfransı Tezisləri. Azərbaycan. Aprel 2016:2
 • Natiq Adilov , Adilov N. Orta esrler Avropa dramaturgiyasinda Attila obrazi. Genc Tedqiqatçıların Ümumrespublika Elmi Konfransı Qafqaz Üniversitesi Baku. Azərbaycan. Aprel 2015:1106-1107
 • Yaqub Əliyev , Natiq Adilov , Adilov N. İngilis dilindən bədii tərcümə problemləri. Luis Kerolun Alisa Möcüzələr diyarında əsəri timsalında. Gənc Tədqiqatçıların Ümumrespublika Elmi Konransı, Qafqaz Universiteti, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan. Aprel 2015:1410-1411
 • Natiq Adilov və Yaqub Əliyev , Adilov N. Riyazi mətnlərin ingilis dilindən azərbaycancaya və tərsinə tərcüməsi problemləri. Gənc tədqiqatçıların II elmi konfransı . Azərbaycan. Aprel 2014:526
 • Natiq Adilov , Adilov N. Amerikan ədəbiyyatinda “ağ maral” əfsanəsi və hunlar. Gənc tədqiqatçıların II elmi konfransı . Azərbaycan. Aprel 2014:376
 • Natiq Adilov , Adilov N. Comparative Translation of Some English Phraseology into Azerbaijani and Turkish languages . Gənc tədqiqatçıların I elmi konfransı . Azərbaycan. Aprel 2013:593-594
 • Natiq Adilov , Adilov N. MAYKL FİİLDİN “ATTİLA, MƏNİM ATTİLAM” DRAM ƏSƏRİNİN İDEYA BƏDİİ TƏHLİLİ . Gənc tədqiqatçıların I elmi konfransı . Azərbaycan. Aprel 2013:557-558
 • Natiq Adilov , Adilov N. Modern Approaches to the Hunnic Empire in Western Literature . “İngilis dili və ədəbiyyatında yeni yanaşma metodları”. Azərbaycan. Aprel 2012:158-159, url: [2]
 • Milli konfranslar..
 • Natiq Adilov , Adilov N. İngilis pyeslərində hun mövzusu. Gənc tədqiqatçıların və doktorantların XVIII elmi konfransı . Dekabr 2013:127-130
 • Natiq Adilov , Adilov N. Qafqaz Universitetində tərcümə təhsili. tərcümə, mədəniyyətlərarası kommunikasiya kimi. Sentyabr 2012:1, url: [3]
 • Kitablar..
 • Adilov N. Azərbaycanca-ingiliscə danışıq kitabı. Altun kitab . Bakı/Azərbaycan. 2019:1-208
 • Adilov N. İngilis-amerikan ədəbiyyatında hun türkləri . . Bakı/Azərbaycan. 2018:5-160
 • Adilov N. Azərbaycanca-ingiliscə, ingiliscə-Azərbaycanca təhsil lüğəti. . Bakı/Azərbaycan. 2018:1-200, url: [4]
 • Digər..
 • Adilov N. İngiliscə-azərbaycanca və azərbaycanca-ingiliscə pedaqoji terminlər lüğəti. www.azleks.az. Azərbaycan. Fevral 2018:online , url: [5]
 • Adilov N. SAT Yazı və dil hissəsi üçün strategiya və metodlar . . Azərbaycan. Fevral 2018:1-40
 • Adilov N. "Ilham Əliyev: Azərbaycan tolerantlıq nümunəsidir" kitabının ingilis dilinə TƏRCÜMƏSİ. . Azərbaycan. İyun 2016:616 səhifə
 • Adilov N. Gənclər üçün İİKT kitabın TƏRCÜMƏSİ. . Azərbaycan. İyun 2015
 • Adilov N. Keyfiyyətə nəzarət,əminliyi təmin edən tapşırıqlar və əlaqəli xidmətlər üzrə beynəlxalq standartlar kitabının TƏRCÜMƏSİ. . Azərbaycan. Sentyabr 2014:435 s
 • Natiq Adilov , Adilov N. Mətbuat materiallarının tərcüməsi fənninin programı. . Azərbaycan. Sentyabr 2014:5 s
 • Natiq Adilov , Adilov N. Sənədləşmə və terminologiya fənninin programı. . Azərbaycan. Sentyabr 2014:5
 • Natiq Adilov , Adilov N. Hüquq və məhkəmə sənədlərinin tərcüməsi fənninin programı. . Azərbaycan. Sentyabr 2014:5 s
 • Natiq Adilov , Adilov N. Dinləmə və danışma-2 fənninin programı. . Azərbaycan. Sentyabr 2014:5 s
 • Adilov N. İnkişaf üçün İKT-na giriş kitabının TƏRCÜMƏSİ . . Azərbaycan. Sentyabr 2012:235 s
 • Adilov N. ABC: Azərbaycanın ən yaxşı qayğl layihəsi kitabının TƏRCÜMƏSİ. . Azərbaycan. Aprel 2012:108 s
Layihələr
 • Layinənin adı: Gənc tədqiqatçıların III Beynəlxalq elmi konfransı ; Donor: Qafaz University; Vəzifə: Həm sədr ; 1 Apr 2015 - 1 Apr 2015;
 • Layinənin adı: Məktəb direktorlarının hazırliq kursu; Donor: AR Təhsil Nazirliyi; Vəzifə: Təlimçi ; 1 Yan 2015 - 1 May 2015;
 • Layinənin adı: Ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə fənn kurikulumlarının tətbiqi ; Donor: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Dünya Bankı; Vəzifə: təlimçi; 26 Avq 2013 - 14 Sen 2013;
 • Layinənin adı: Azerbaijan-USA. vision for the future; Donor: SOCAR; Vəzifə: participant; 29 May 2013 - 29 May 2013;
 • Layinənin adı: EMİD ; Donor: Qafqaz Universiteti Tələbə Gənclər təşkilatı; Vəzifə: Məruzəçi; 3 May 2013 - 3 May 2013;
 • Layinənin adı: İELTS kursu ; Donor: Qafaz University; Vəzifə: təlimçi; 10 Okt 2012 - 10 May 2013;
 • Layinənin adı: Tərcüməşünaslığın müasir problemləri konfransı ; Donor: Qafqaz Universiteti; Vəzifə: Coordinator; 7 May 2012 - N/A;
 • Layinənin adı: İELTS\TOEFL kursu ; Donor: Qafaz University; Vəzifə: təlimçi; 10 İyn 2011 - 28 Dek 2013;
 • Layinənin adı: Tərcüməşünaslığın müasir problemləri konfransı ; Donor: Qafqaz Universiteti; Vəzifə: Coordinator; 13 May 2011 - N/A;
 • Layinənin adı: IELTS kursu; Donor: Qafaz University; Vəzifə: təlimçi; 1 Mar 2011 - 1 İyn 2011;
 • Layinənin adı: ABŞ yay məktəbi ; Donor: Cag Education Company; Vəzifə: Coordinator; 1 Yan 2009 - 23 İyl 2009;
 • Layinənin adı: inepo-2 ; Donor: CAG ÖYRƏTİM; Vəzifə: Bələdçi\tərcüməçi; 10 Apr 2007 - 20 İyl 2007;
 • Layinənin adı: London yay məktəbi ; Donor: Cag Education Company; Vəzifə: Coordinator; 1 Yan 2007 - 30 İyl 2007;
 • Layinənin adı: İnepo-1 (international environmental project olympiad); Donor: CAG ÖYRƏTİM; Vəzifə: tərcüməçi; 1 Mar 2006 - 20 Apr 2006;
 • Layinənin adı: FƏMQA (Fərqli mədəniyyətlərin qovşağı Azərbaycan ; Donor: Cag Education Company; Vəzifə: İtaliya, Səudiyyə Ərəbistan və Yunanıstan səfirlikləri üzrə kordinator ; 1 Yan 2006 - 1 May 2006;
Maraq sahələri
Kitab oxumaq Məşhur insanların həyat və yaradıcılq fəaliyyətlərini araşdırmaq Gülməli kinolara baxmaq Muzeylərə getmək Lüğətlər haqqında məlumat toplamaq, lüğət kolleksiyası "Kim milyoner olmaq ister" proqramına baxmaq
Üzv oldugu elmi qurumlar
 • Azərbaycan Gənc Tərcüməçilər Assosiasiyası - 30 Yan 2013
Mükafatlar, sertifikatlar
 • "İlin müəllimi yarışı II yer ", ÇAĞ Öğretim; 2009
 • "İlin müəllimi yarışı III yer ", ÇAĞ Öğretim; 2008
 • "Responsible Group Leader", Plus Professional Linguistic Studies ; 2007
 • "English Language Teaching Programme", SELT Publishing ; 2007
 • "Effective Teaching Techniques for High School Teachers", Zambak Yayınları; 2006
 • "Language Training Course ", CAG ÖYRƏTİM; 2005
Ən son keçdiyi dərslər
 • Bakalavriat, "Sənədləşmə və terminologiya"
 • Bakalavriat, "Beynəlxalq qurumlar "
 • Bakalavriat, "Sənədləşmə və terminologiya "
 • Bakalavriat, "Tərcümə nəzəriyyəsi "
 • Bakalavriat, "Ardicil tərcümə və qeyd götürmə texnikası "
 • Bakalavriat, "Mətbuat materiallarının tərcüməsi"
 • Bakalavriat, "Hüquq və məhkəmə sənədlərinin tərcüməsi "
Kompyuter bilikləri
 • Word Internet Excel
Dil bilikləri
 • Azərbaycan - Səlis ( Ana dili )
 • Rusca - Zəif
 • İngilis - Səlis
 • Türk - Səlis
Tərcümeyi hal
Adilov Natiq Heybət oğlu 1981-ci il oktyabrın 29-da Xaçmaz rayonunun Qobuqıraq kəndində müəllim ailəsində anadan olmuşdur. Atası Adilov Heybət uzun illərdir ki, adı çəkilən kənddə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fənnini tədrsi edir. Anası Adilova İradə ev xanımıdır. N.Adilov 1989-cu ildə Xaçmaz rayon Qobuqıraq kənd natamam orta məktəbində təhsilinə başlamış, 1994-cü ildə isə imtahan verərək Quba Özəl Türk Liseyinə daxil olmuşdur. 2000-ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin Tərcümə fakültəsinə daxil olmuşdur. 2001-ci ilin sentyabr ayindan Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasında (AFFA) yarım ştat tərcüməçi olaraq işləməyə başlamışdır. AFFA-da işlədiyi müddətdə tərcümə və iş həyatı ilə bağlı xeyli təcrübə toplamışdır. UEFA və FİFA tərəfindən təşkil edilən seminar və konfranslarda tərcümə işlərini yerinə yetirən Natiq Adilov tərcüməçi olaraq 2003-cü ildə BƏƏ, Oman Sultanlığı və Səudiyyə Ərəbistanına ezam edilmişdir. N.Adilov AFFA-dakı iş həyatına 2004-cü il yanvar ayında son vermişdir. 2004-cü ilin iyununda universiteti bitirərək 2005-ci ilin iyul ayına kimi həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur. Hərbi xidmət müddəti başa çatdıqdan sonra 2005-2007-ci tədris illərində Dədə Qorqud Özəl Türk Liseyində, 2007-2009-cu tədris illərində isə Gəncə Azərbaycan-Türkiyə Özəl Liseyində ingilis dili müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir. 2007-ci ildə İngiltərəyə, 2009-cu ildə isə ABŞ-da təşkil edilən yay məktəbinə gedən şagird qruplarının kordinatoru olmuş, adı çəkilən ölkələrə səfər etmişdir. 2006-2009-cu illərdə Gəncə Dövlət Universitetində qiyabi olaraq Tərcümə Nəzəriyyəsi və Dillərarası əlaqə ixtisasi üzrə Magistratura təhsilini başa vurmuşdur. 2009-2010-cu tədris ilində isə Lənkəran Özəl Türk Liseyində tədris işləri üzrə direktor müavini vəzifəsində işləmişdir. 2010-cu ildə Qafqaz Universitetində əmək faəliyyətinə başlamışdır. 2010-2012-ci illərdə Pedagoji fakültəsi Tərcümə kafedrasında müəllim, 2012-2016-ci illərdə isə baş müəllim və kafedra müdir müavini olaraq işləmişdir. 2011-ci ildə Qafqaz Universitetində dünya ədəbiyyatı ixtisası üzrə doktrantura təhsilinə başlamışdır. 2016-cı ilin dekabrından 2017-ci ilin fevral ayına kimi Tərcümə kafedrasının müdiri vəzifəsini icra etmişdir. 2017-ci ilin fevral ayından 2018-ci ilin noyabr ayına kimi Bakı Mühəndislik Universitetində Tərcümə Kafedrasının müdiri vəzifəsində işləmişdir. 2017-ci ilin aprelində "İngilis-amerikan ədəbiyyatında hun mövzusu" adlı dissertasiya işini müdafiə etmişdir. 2018-ci ilin noyabr ayından etibarən BMU-da Tərcümə və ingilis dili kafedrasının müdiri vəzifəsində işləyir. 2019-cu ilin iyul ayından həmin kafedranın dosentidir. 2010-cu ildən sərbəst tərcüməçi olaraq ölkə daxilində və xaricində tədbirlərə sinxron və ardıcıl tərcüməçi olaraq dəvət edilir. Müxtəlif mövzularda 7 kitab tərcümə etmişdir. www.azleks.az saytinda "Azərbaycanca-ingiliscə, ingiliscə-azərbaycanca pedaqoji terminlər lüğəti"nin, 2018-ci ildə çapdan çıxan "İngilis-amerikan ədəbiyyatında hun türkləri" monoqrafiyasının və "Azərbaycanca-ingiliscə danışıq kitabı"nın müəllifidir. Evlidir. İki oğlu, bir qızı var. https://az.wikipedia.org/wiki/Natiq_Adilov https://www.azleks.az/about https://www.azleks.az/dictionaries/19/ingilisce-azerbaycanca-ve-azerbaycanca-ingilisce-pedaqoji-terminler-lugeti
 
 
 
 

©2020