Mayis Əzizov (Ph.D) « Geriyə qayıt
Mayis Əzizov
Bölmə: İqtisadiyyat və İdarəetmə
Vəzifə: Dekan
Doğulduğu tarix: 1 May, 1975
Ailə vəziyyəti: Evli
E-mail:
Təhsil
 • Doktorantura, Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası, İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru. - 2012 Okt. Diplom #FD № 07710
 • Magistratura, Marmara Universiteti, İqtisadiyyat. - 2000 İyl. Diplom #3106
 • Bakalavriat, İstanbul Universiteti, Biznesin təşkili və idarə edilməsi (İşletme). - 1999 Yan. Diplom #4124
İş təcrübəsi
 • Visiting lecturer, Koblenz University of Applied Sciences. Koblenz/Almaniya. Mar 2019 - May 2019
 • İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi dekanı, Bakı Mühəndislik Universiteti. /Azərbaycan. Sen 2018 - davam edir
 • Dünya iqtisadiyyatı kafedrasının müdiri, Bakı Mühəndislik Universiteti. /Azərbaycan. Sen 2017 - Sen 2018
 • Dosent , Dünya İqtisadiyyatı kafedrası, Bakı Mühəndislik Universiteti. /Azərbaycan. Fev 2017 - davam edir
 • Visiting scholar, Auburn University. Auburn/Alabama/Amerika Birləşmiş Ştatları. Avq 2016 - Yan 2017
 • Erasmus Mundus Alrakis Visiting Academic Staff , Warsaw University of Life Sciences, SGGW. Warsaw/Polşa. Okt 2014 - Noy 2014
 • İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi dekanı, Qafqaz Universiteti. /Azərbaycan. İyl 2013 - İyl 2016
 • Journal of Qafqaz University , redaktor müavini , Qafaz University. /Azərbaycan. Fev 2010 - İyn 2013
 • Maliyyə kafedrasının müdiri, Qafqaz Universiteti. /Azərbaycan. Fev 2008 - İyl 2013
 • İqtisadiyyat və İdarəetmə fakültəsi dekan müavini, Qafqaz Universitetii. /Azərbaycan. Fev 2008 - İyl 2013
 • Keyfiyyət Nəzarət komissiyası üzvü, Qafqaz Universitetii. /Azərbaycan. Fev 2008 - İyl 2012
 • Menecment ( Bank işi ) kafedrasının müdiri, Qafqaz Universitetii. /Azərbaycan. Fev 2007 - Fev 2008
 • Dosent , Dünya İqtisadiyyatı kafedrası, Qafqaz Universiteti. /Azərbaycan. Yan 2007 - Fev 2017
Nəşrlər
  Nəşrlər.
 • Jeyhun M, Jeyhun M, Əzizov M, Muxtarov Ş. Re-evaluating the environmental impacts of tourism: does EKC exist?. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH. Almaniya. 2019, url: [1]
 • Əzizov M. Para politikası araçlarının ekonomiyi yönlendirmede kullanılması: Azerbyacan örneği. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyla Bilimler Enstitüsü, Sosyla Bilimler Araştirmalari Dergisi. Türkiyə. 2012;2:63-73
 • Əzizov M. Azerbaycanda uygulanan para politikasının monetarist yaklaşım bakımından değerlendirilmesi. Journal of Qafqaz University. Azərbaycan. 2011;32:10-20
 • Əzizov M. Azerbaycan Merkez Bankasının oluşum süreci ve bankacılık sistemi. Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi. Azərbaycan. 2010;2 , 2010:10
 • Əzizov M, Məmmədov E. Küreselleşme sürecinde yabancı sermaye yatırımlarının ülke ekonomisinin kalkınmasında rolü . Journal of Qafqaz University. Azərbaycan. 2010;29, 2010:96-107
 • Əzizov M. İqtisadi nəzəriyyələrin pul səyasətinin həyata keçiçirilməsi istiqamətindəki yanaşma metodları. AMEA İqtisadiyyat institutu. 2010;2010 No: 1:8
 • Əzizov M. Azərbaycanda 1996-2006-cı İllərdə Pul Kütləsinin İnflyasiyaya Təsirinin Hesablanmasında Ən Kiçik Kvadratlar Metoduna görə Regresya Modelinin Tətbiqi. Azərbaycan Elmi Tədqiqat Kənd Təsərüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitütünün Elmi Əsərləri. 2008;No:3,2008:10
 • Beynəlxalq konfranslar..
 • Məmməd T, Əzizov M. Azərbaycanda qeyri-neft sektoru üzrə xarici investisiyaların mövcüd vəziyyətinin təhlili. I International Scientific and Practical Conference ,The sustainable development of economy and administration: problems and prespectives. Azərbaycan. Oktyabr 2018:89-93
 • Şəhriyar A, Əzizov M. Was it inevitable to escape from devaluation?. I International Scientific and Practical Conference ,The sustainable development of economy and administration: problems and prespectives. Azərbaycan. Oktyabr 2018:142-145
 • Əzizov M. İnnovasiya Yönümlü Sənayenin İqtisadi İnkişafda Rolu . İqtisadiyyatın davamlı inkişafı: problemlər, prespektivlər. Azərbaycan. Aprel 2016:25-27
 • Yusif H, Əzizov M. Azərbaycan iqtisadiyyatında inflyasiya və onun dinamikası. Gənc Tədqiqatçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransı. Azərbaycan. Aprel 2016:623-624
 • Sevda R, Əzizov M. Neft gəlirlərinin Azərbaycan və Qazaxıstanın iqtisadi inkişafında rolu. Gənc Tədqiqatçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransı. Azərbaycan. Aprel 2016:726-727
 • İlqar X, Əzizov M. Qeyri-neft sektorunun inkişafında investisiyaların rolu. Gənc Tədqiqatçıların III Beynəlxalq Elmi Konfransı. Azərbaycan. Aprel 2015:699-701
 • Shahriyar Aliyev , Əzizov M. The Importance of Industrıal Parks in Economıc Development . “Qloballaşma prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya” . Azərbaycan. May 2014:338-342
 • Əzizov M. Para Politkasınn Etkinliğinin Artırılmasında Bilgi Teknolojisinin Rolu . The 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technologies AICT2009. Azərbaycan. Noyabr 2009:10
 • Əzizov M. Azad iqtisadi zonaların beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin inkişafında rolu. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin inkişafında regionların rolu və əhəmiyyəti. Azərbaycan. Oktyabr 2009:10
 • Əzizov M. Küresel Krizler ve Kriz Döneminde Para Politikasının Kullanımı. Dünyada Yeni İnkişaf Meyilləri və Türk Dünyası. Azərbaycan. May 2009:10
 • Milli konfranslar..
 • Əzizov M. Azərbaycan iqtisadiyyatında turizmin rolu. Azərbaycan Respublikasında Turizmin İnkişaf Prespektivleri ( elmi praktiki konfrans). Oktyabr 2004:7
 • Digər..
 • Əzizov M. Mikroiqtisadiyyat, Metodik vəsait. Qafqaz universiteti. Azərbaycan. Yanvar 2015:48
Mükafatlar, sertifikatlar
 • "The 3 rd International Conference on Application of information and Communication Technologies", Qafqaz Universiteti; 2009
 • "ISO 9001:2000 Kalite Yönetim sistemi temel eğitimi ve kalite sistem dokümantasyonu", Qafqaz Universiteti; 2007
Ən son keçdiyi dərslər
 • Bakalavriat, "Microeconomics"
 • Bakalavriat, "Economics"
 • Bakalavriat, "İqtisadiyyata giriş"
 • Bakalavriat, "Azərbaycan İqtisadiyyatı"
 • Bakalavriat, "Makro İqtisadiyyat"
 • Bakalavriat, "Mikro İqtisadiyyat"
Kompyuter bilikləri
 • Word, Excel, Power Point, LOGO
Dil bilikləri
 • İngilis - Yaxşı
 • Türk - Səlis
 
 
 
 

©2020