Kamran Əbilov « Geriyə qayıt
Kamran Əbilov
Bölmə: Tədris-metodiki mərkəz
Vəzifə: Müdir
E-mail:
Təhsil
 • Magistratura, Azərbaycan Texniki Universiteti, Sənaye elektronikası. - 2001 İyl. Diplom #MNA 001378
 • Bakalavriat, Azərbaycan Texniki Universiteti, Sənaye elektronikası (Elektronika və mikro-elektronika). - 1999 İyn. Diplom #A 017560
Nəşrlər
  Kitablar
 • Elşad B, Vidadi M, Əbilov K. Kompüter arxitekturası. . Bakı/Azərbaycan. 2017:280
 • Elşad B, Əbilov K. Superkompüter sistemləri. . Bakı/Azərbaycan. 2017:272
 • Müzəffər İ, Vidadi M, Əbilov K. İnformatika (Mühazirə, məşğələ, laboratoriya). Аli məktəblər ücün dərslik. AR Təhsil Nazirliyinin 27.01.201 lciiltarixli 190 saylı əmri ilə dərs vəsaiti kimi təsdiq edilmişdir. . Bakı/Azərbaycan. 2013:560
 • Vidadi M, Əbilov K. Buraxılış işlərinin tərtib olunmasına dair metodiki vəsait. AzTU-nun mətbəəsi. Bakı/Azərbaycan. 2010:26
 • Elşasd B, Əbilov K. "Kompyüter şəbəkələri və telekommunikasiya vasitələri" fənnindən laboratoriya işlərinə metodik göstərişlər. AzTU-nun mətbəəsi. Bakı/Azərbaycan. 2009:140
 • Vidadi M, Əbilov K. "Kompüterin arxitekturası" ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. AzTU-nun mətbəəsi. Bakı/Azərbaycan. 2009:264
 • Cəmaləddin H, Əbilov K. «Bipolyar tranzistorlar əsasinda gücləndirici kaskadların sxemotexnikası» («Elektron dövrələri və mikrosxemotexnika» və «Elektronikanın əsaslar» fənlərində «Elektrongucləndiriciləri» bölməsinə aid) dərs vəsaiti. Çaşıoğlu. Bakı/Azərbaycan. 2008:150
 • Zahid S, Əbilov K. «Elektron hesablama vasitələrinin istehsal texnologiyası» fənnindən dərs vəsaiti. «AzTU-nun mətbəəsi». Bakı/Azərbaycan. 2007:145
 • Muradxan M, Əbilov K. «Metrologiya və elektrik ölçülmələri» fənnindən laboratoriya işlərinə metodik göstərişlər. «Ti- şirkətininmətbəsi». Bakı/Azərbaycan. 2004:81
Maraq sahələri
Futbol. Şahmat. Tennis. Kitab oxumaq.
Ən son keçdiyi dərslər
 • Bakalavriat, "Kompüter şəbəkələri və kommunikasiya sistemləri"
 • Bakalavriat, "İnformatika"
 • Bakalavriat, "İntra və ekstra şəbəkələr"
 • Bakalavriat, "Superkompüter şəbəkələri"
 • Bakalavriat, "Kompüterin arxitekturası"
 • Bakalavriat, "Kompüter şəbəkələri"
Dil bilikləri
 • Azərbaycan - Səlis ( Ana dili )
 • Rusca - Yaxşı
 • Türk - Yaxşı
 • İngilis - Zəif
 
 
 
 

©2019