İslam Hüseynov (Ph.D) « Geriyə qayıt
İslam Hüseynov
Bölmə: Azərbaycan dili və ədəbiyyatı
Vəzifə: Dosent
Ailə vəziyyəti: Evli
E-mail:
Təhsil
 • Doktorantura, Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası, Filologiya Elmləri Namizədi. - 2008 Mar. Diplom #EN № 04958
 • Magistratura, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Ümumi dilçilik. - 2001 İyl. Diplom #MNA № 055224
 • Bakalavriat, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı. - 1999 İyl. Diplom #A № 030721
İş təcrübəsi
 • Dekan, Bakı Mühəndislik Universiteti. Bakı/Azərbaycan. Fev 2017 - Fev 2019
 • Pedaqoji fakültənin dekanı, Qafqaz Univeristeti. Bakı/Azərbaycan. Okt 2016 - Fev 2017
 • Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, Qafqaz Univeristeti. Bakı/Azərbaycan. İyl 2016 - Okt 2016
 • Dekan müavini, Qafqaz Universiteti. Bakı/Azərbaycan. Sen 2009 - İyl 2016
 • Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi, Qafqaz gimnaziyası. Bakı/Azərbaycan. Avq 2006 - İyl 2007
 • Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi, Bakı Özəl Türk Liseyi. Bakı/Azərbaycan. Avq 2000 - İyl 2006
Nəşrlər
  Nəşrlər
 • İslam Hüseynov , Hüseynov İ. Naxçıvanın toponimik sistemində zootoponimlər . Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. 2005;3:5
 • İslam Hüseynov , Hüseynov İ. Ordubad və Culfa rayonları toponimlərinin sintaktik quruluşu . Elmi axtarışlar. 2005;14:7
 • İslam Hüseynov , Hüseynov İ. Naxçıvan etnotoponimlərində türkdilli sak tayfasının izləri . Pеdаqоji Univеrsitеtin Хəbərləri. 2005;2:8
 • İslam Hüseynov , Hüseynov İ. Nахçıvаn tоpоnimlərinin yаrаnmаsındа cоğrаfi tеrminlərin rоlu . Еlmi ахtаrışlаr. 2005;13:9
 • İslam Hüseynov , Hüseynov İ. Ordubad və Culfa ərazisindəki morfoloji yolla yaranan toponimlər. Filologiya məsələləri. 2004;5:8
 • İslam Hüseynov , Hüseynov İ. Кürdətаl, yохsа кür-tаtаr . Аzərbаycаn оnоmаstiкаsı prоblеmləri . 2003;11:4
 • İslam Hüseynov , Hüseynov İ. Unus еtnоtоpоnimi . Аzərbаycаn оnоmаstiкаsı prоblеmləri. 2002;10:3
 • İslam Hüseynov , Hüseynov İ. Оrdubаd rаyоnunun еtnоnimlərlə bаğlı оnоmаstiк vаhidləri . Аzərbаycаn оnоmаstiкаsı prоblеmləri. 2000;8:4
 • • Islam Huseynov , Hüseynov İ. Аzа еtnоtоpоnimi . Filоlоgiyа məsələlərinə dаir tеmаtiк tоplu. . 2000;№2 (11):3
 • • Islam Huseynov , Hüseynov İ. Аğrı еtnоnimi hаqqındа . Аzərbаycаn оnоmаstiкаsı prоblеmləri. 2000;4:2
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Hüseynov İ. Şəxs adı və onun mənası haqqında. Gənc tədqiqatçıların III beynəlxalq elmi konfransı. Bakı, 2015. Azərbaycan. Aprel 2015
 • Dr.İslam Hüseynov , Hüseynov İ. Uşaq şeirində yamsılamalar . Türk xalqları ədəbiyyatı (II):Beynəlxalq uşaq ədəbiyyatı. Azərbaycan. Noyabr 2008:5
 • Milli konfranslar
 • • Islam Huseynov , Hüseynov İ. Оrdubаd və Culfа rаyоnlаrı tоpоnimiкаsındа təsviri tоpоnimlər . Аspirаntlаrın və gənc tədqiqаtçılаrın Х Rеspubliка еlmi коnfrаnsının mаtеriаllаrı. Oktyabr 2005:3
 • Digər
 • Sevinj S, Hüseynov İ. Türkoloji dilçiliyə dair biblioqrafiya. ADPU. Azərbaycan. Aprel 2011:51 səh.
Layihələr
 • Layinənin adı: 2013/2014-ci dərs ilində 5-ci və 6-ci sinif şagirdlərinə dərs deyəcək və indiyədək təlimdən keçməyən fənn müəllimləri üçün yeni fənn kurikulumları üzrə təlimlərin keçirilməsi layihəsi ; Donor: Dünya Bankı; Vəzifə: Layihə Rəhbəri; 1 May 2013 - 1 Okt 2013;
  Qeyd: Təhsil Sektorunun İnkişafi üzrə ikinci layihə kredit № 4394AZ
Maraq sahələri
Kitab oxumaq, futbol oynamaq, rəsm çəkmək
Mükafatlar, sertifikatlar
 • "TS-EN-ISO 9001:2008 Kalite Yonetim Sistemi, Temel, İçtetkik, Dökümantasyon seminerleri / sertifikat", TİKA, TUSİAB, TSE; 2012
 • "Boloniya prosesində ali təhsildə keyfiyyətin idarəolunması", Təhsil Nazirliyi, ADPU, Qafqaz Universiteti; 2011
 • "Effective Teaching Techniques for High School Teachers / Certificate", Zambak Educational Consultancy; 2006
 • "Şagird motivə etmə / Sertifikat", "CAĞ" Öyrətim, Azərbaycan-Türkiyə Özəl Liseyləri; 2006
 • "Rəhbərlik və idarəetmə", "CAĞ" Öyrətim, Azərbaycan-Türkiyə Özəl Liseyləri; 2002
Ən son keçdiyi dərslər
 • Bakalavriat, "Türkologiyaya giriş"
 • Bakalavriat, "Müasir Azərbaycan dilində gedən proseslər"
 • Bakalavriat, "Azərbaycan dilinin onomastikası"
 • Magistratura, "Ümumi dilçilik"
 • Magistratura, "Müasir Azərbaycan dili"
Kompyuter bilikləri
 • Microsoft Windows Mocrosoft Ofice (Word, Excel, Power Point) Internet Explorer və s.
Dil bilikləri
 • Türk - Səlis
 • Rusca - Yaxşı
 • Farsca - Zəif
 • Azərbaycan - Səlis ( Ana dili )
 
 
 
 

©2019