Hüseyn Mirzəyev (Ph.D) « Geriyə qayıt
Hüseyn Mirzəyev
Bölmə: Mexanika mühəndisliyi
Vəzifə: Kafedra müdiri
E-mail:
Təhsil
 • Doktorantura, Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası, Texniki elmlər. - 2008 İyn. Diplom #EN 05202
 • Magistratura, Azərbaycan Texniki Universiteti, Maşınqayırma üzrə mühəndis. - 1997 İyl. Diplom #AB-I 011181
İş təcrübəsi
 • 0.5 ştat dosent, Bakı Mühəndislik Universiteti. Xırdalan/Azərbaycan. Dek 2018 - davam edir
 • Mexanika mexanika mühəndisliyi kafedrasının müdiri, Bakı Mühəndislik Universiteti. Baku/Azərbaycan. Sen 2018 - davam edir
 • Dosent 1.5 ştat, Baku Engineering University. Xırdalan/Azərbaycan. Sen 2017 - Dek 2018
 • Dosent 0.5 ştat, Baku Engineering University. Bakı/Azərbaycan. Fev 2017 - Sen 2017
 • Tədris işləri üzrə dekan müavini, AzTU. Bakı/Azərbaycan. Noy 2012 - Sen 2017
 • Dosent 0.5 ştat, AzTU. Bakı/Azərbaycan. Dek 2011 - Sen 2017
 • Baş müəllim, AzTU. Bakı/Azərbaycan. Sen 2009 - Dek 2012
Nəşrlər
  Nəşrlər
 • Ali N, Ayaz A, Beyali A, Ramiz G, Mirzəyev H. Development, Manufacturing and Introduction of New Constructive Solution of Transmis-sion Mechanism. International Journal for Science and Innovations for the Industry. Innovation in Discrete Productions.. Bolqarıstan. 2016;2(4):14-16, url: [1]
 • Yusuf Ş, Mirzəyev H. Характеристики износа композитов на полимерной основе. Механика композитных материалов. Litva. 2015;5(51):769—785, url: [2]
 • Yusuf Ş, Mirzəyev H. Wear behaviour of polymeric materials by Taguchi's method. Mechanics of Compo-site Materials. Amerika Birləşmiş Ştatları. 2014;6(50):543-554
 • Yusuf Ş, Mirzəyev H. Bəzi polimer materialların bəkliyi artırılmış polad üzrə sürtünmə və yeyilmə xarakterinin tədqiqi. . Maşınşünaslıq. Azərbaycan. 2013;3:3-12
 • Bəyalı Ə, Mirzəyev H. Paket reduktorun aparılan dişli çarx və valının gərilməli birləşdirməsinin yükgötürmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi. Machine Science. Azərbaycan. 2012;2:41-44, url: [3]
 • Yusif M, Mirzəyev H. Оценка параметров положения вала в подшипнике скольжения . Вестник машиностроения. Rusiya. 2012;11:1, 41-42, url: [4]
 • Şahin Ç, Hüseynov O, Mirzəyev H. İkipilləli silindrik dişli çarx reduktorlarının minimal kütlə meyarına görə optimallaşdırılması (Double Stage Spur Gear Box Optimization Based on Minimum Mass Design). Journal of Baku Engineering University - Mechanical and Industrial Engineering. 2018;1(2):41-46, url: [5]
 • Mirzəyev H. COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TOOTH BENDING STRESS CALCULATION METHODS OF GEARING MECHANISMS. Journal of Baku En-gineering University – Mechanical and Industrial Engineering.. 2017;1(1):13-20, url: [6]
 • Mirzəyev H. Lift bucurqadlarının kinematik sxemlərinin müqayisəli analizi. AzTU-nun Elmi Əsərləri. 2015;1(1):49-54, url: [7]
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Anar X, Rəşad V, Mirzəyev H. Investigation of the Vibration in Spur Gearboxes due to Geometrical Failures in Gears. International Science and Engineering Conference. Azərbaycan. Noyabr 2018:132-137, url: [8]
 • Senai Y, Yusuf Ş, Mirzəyev H. Investigation of friction coeffi-cient for sliding bearings. 9. International Confer-ence on Tribology (Bal-kanTRib 17). Türkiyə. Sentyabr 2017:449-456, url: [9]
 • Mirzəyev H. New Calculation Method of the Hydrodynamic Journal Bearings. TURKEYTRİB’15 1rst International Conference on Tribology . Türkiyə. Oktyabr 2015:1-8, url: [10]
 • Kitablar
 • Bəyalı Ə, Yəhya Ə, İftixar Ç, Əli N, Mirzəyev H. Maşın hissələri və konstruksiyaetmənin əsasları. Mexaniki intiqalların layihələndirilməsi. AzTU-nun Mətbəəsi. Baku/Azərbaycan. 2018:315
 • Mirzəyev H. Liftlər. Azərnəşr. Bakı/Azərbaycan. 2012:320
 • İftixar Ç, Mirzəyev H. Mexatronika. AzTU-nun mətbəəsi. /Azərbaycan. 2011:200
 • Bəyalı Ə, Mirzəyev H. Fasiləsiz nəqliyyat maşınları fənnindən laboratoriya işləri. Sabah. Bakı/Azərbaycan. 2005:125
 • Ramiz Q, İftixar Ç, Mirzəyev H. Maşın detalları və konstruksiyaetmənin əsasları üzrə laboratoriya işləri. . Bakı/Azərbaycan. 2001:116
Maraq sahələri
Texnika, İxtiraçılıq; Kompüter CAD, CAE, CAM, Proqramlaşdırma Riyaziyyat və riyazi incəsənət Mütailə, fəlsəfə, poeziya Bağçılıq
Dissertasiya işi rəhbəri
 • 2012 - Magistratura, Bayram Əliyev, "Lift qapılarının hərəkət mexanizmlərinin tədqiqi", Azərbaycan Texniki Üniversiteti
Ən son keçdiyi dərslər
 • Bakalavriat, "Maşın, qurğu və avadanlıqların layihələndirilməsi"
 • Bakalavriat, "Technical Mechanics"
 • Bakalavriat, "CAD Engineering Graphics"
 • Magistratura, "Advanced Methods of Machine Design"
 • Magistratura, "Advanced Theory of Machines and Mechanisms"
 • Bakalavriat, "Triboloji"
 • Bakalavriat, "Machine parts"
Kompyuter bilikləri
 • Microsoft Office AutoCAD SolidWoks SolidEdge MathCAD MathLab Minitab Adobe Photoshop, Corel DRAW C++ ArchiCAD
Dil bilikləri
 • Azərbaycan - Səlis ( Ana dili )
 • İngilis - Yaxşı
 • Türk - Yaxşı
 • Rusca - Yaxşı
 • Almanca - Zəif
 
 
 
 

©2019