Hüseyn Mirzəyev (Ph.D) « Geriyə qayıt
Hüseyn Mirzəyev
Bölmə: Mexanika mühəndisliyi
Vəzifə: Kafedra müdiri
E-mail:
Təhsil
 • Doktorantura, Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası, Texniki elmlər. - 2008 İyn. Diplom #EN 05202
 • Magistratura, Azərbaycan Texniki Universiteti, Maşınqayırma üzrə mühəndis. - 1997 İyl. Diplom #AB-I 011181
İş təcrübəsi
 • 0.5 ştat dosent, Bakı Mühəndislik Universiteti. Xırdalan/Azərbaycan. Dek 2018 - davam edir
 • Mexanika mexanika mühəndisliyi kafedrasının müdiri, Bakı Mühəndislik Universiteti. Baku/Azərbaycan. Sen 2018 - davam edir
 • Dosent 1.5 ştat, Baku Engineering University. Xırdalan/Azərbaycan. Sen 2017 - Dek 2018
 • Dosent 0.5 ştat, Baku Engineering University. Bakı/Azərbaycan. Fev 2017 - Sen 2017
 • Tədris işləri üzrə dekan müavini, AzTU. Bakı/Azərbaycan. Noy 2012 - Sen 2017
 • Dosent 0.5 ştat, AzTU. Bakı/Azərbaycan. Dek 2011 - Sen 2017
 • Baş müəllim, AzTU. Bakı/Azərbaycan. Sen 2009 - Dek 2012
Nəşrlər
  Nəşrlər
 • Ali N, Ayaz A, Beyali A, Ramiz G, Mirzəyev H. Development, Manufacturing and Introduction of New Constructive Solution of Transmis-sion Mechanism. International Journal for Science and Innovations for the Industry. Innovation in Discrete Productions.. Bolqarıstan. 2016;2(4):14-16, url: [1]
 • Yusuf Ş, Mirzəyev H. Характеристики износа композитов на полимерной основе. Механика композитных материалов. Litva. 2015;5(51):769—785, url: [2]
 • Yusuf Ş, Mirzəyev H. Wear behaviour of polymeric materials by Taguchi's method. Mechanics of Compo-site Materials. Amerika Birləşmiş Ştatları. 2014;6(50):543-554
 • Yusuf Ş, Mirzəyev H. Bəzi polimer materialların bəkliyi artırılmış polad üzrə sürtünmə və yeyilmə xarakterinin tədqiqi. . Maşınşünaslıq. Azərbaycan. 2013;3:3-12
 • Bəyalı Ə, Mirzəyev H. Paket reduktorun aparılan dişli çarx və valının gərilməli birləşdirməsinin yükgötürmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi. Machine Science. Azərbaycan. 2012;2:41-44, url: [3]
 • Yusif M, Mirzəyev H. Оценка параметров положения вала в подшипнике скольжения . Вестник машиностроения. Rusiya. 2012;11:1, 41-42, url: [4]
 • Şahin Ç, Mirzəyev H. İkipilləli silindrik dişli çarx reduktorlarının minimal kütlə meyarına görə optimallaşdırılması (Double Stage Spur Gear Box Optimization Based on Minimum Mass Design). Journal of Baku Engineering University - Mechanical and Industrial Engineering. 2018;1(2):41-46, url: [5]
 • Mirzəyev H. COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TOOTH BENDING STRESS CALCULATION METHODS OF GEARING MECHANISMS. Journal of Baku En-gineering University – Mechanical and Industrial Engineering.. 2017;1(1):13-20, url: [6]
 • Mirzəyev H. Lift bucurqadlarının kinematik sxemlərinin müqayisəli analizi. AzTU-nun Elmi Əsərləri. 2015;1(1):49-54, url: [7]
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Anar X, Rəşad V, Mirzəyev H. Investigation of the Vibration in Spur Gearboxes due to Geometrical Failures in Gears. International Science and Engineering Conference. Azərbaycan. Noyabr 2018:132-137, url: [8]
 • Senai Y, Yusuf Ş, Mirzəyev H. Investigation of friction coeffi-cient for sliding bearings. 9. International Confer-ence on Tribology (Bal-kanTRib 17). Türkiyə. Sentyabr 2017:449-456, url: [9]
 • Mirzəyev H. New Calculation Method of the Hydrodynamic Journal Bearings. TURKEYTRİB’15 1rst International Conference on Tribology . Türkiyə. Oktyabr 2015:1-8, url: [10]
 • Kitablar
 • Bəyalı Ə, Yəhya Ə, İftixar Ç, Əli N, Mirzəyev H. Maşın hissələri və konstruksiyaetmənin əsasları. Mexaniki intiqalların layihələndirilməsi. AzTU-nun Mətbəəsi. Baku/Azərbaycan. 2018:315
 • Mirzəyev H. Liftlər. Azərnəşr. Bakı/Azərbaycan. 2012:320
 • İftixar Ç, Mirzəyev H. Mexatronika. AzTU-nun mətbəəsi. /Azərbaycan. 2011:200
 • Bəyalı Ə, Mirzəyev H. Fasiləsiz nəqliyyat maşınları fənnindən laboratoriya işləri. Sabah. Bakı/Azərbaycan. 2005:125
 • Ramiz Q, İftixar Ç, Mirzəyev H. Maşın detalları və konstruksiyaetmənin əsasları üzrə laboratoriya işləri. . Bakı/Azərbaycan. 2001:116
Maraq sahələri
Texnika, İxtiraçılıq; Kompüter CAD, CAE, CAM, Proqramlaşdırma Riyaziyyat və riyazi incəsənət Mütailə, fəlsəfə, poeziya Bağçılıq
Dissertasiya işi rəhbəri
 • 2012 - Magistratura, Bayram Əliyev, "Lift qapılarının hərəkət mexanizmlərinin tədqiqi", Azərbaycan Texniki Üniversiteti
Ən son keçdiyi dərslər
 • Bakalavriat, "Maşın, qurğu və avadanlıqların layihələndirilməsi"
 • Bakalavriat, "Technical Mechanics"
 • Bakalavriat, "CAD Engineering Graphics"
 • Magistratura, "Advanced Methods of Machine Design"
 • Magistratura, "Advanced Theory of Machines and Mechanisms"
 • Bakalavriat, "Triboloji"
 • Bakalavriat, "Machine parts"
Kompyuter bilikləri
 • Microsoft Office AutoCAD SolidWoks SolidEdge MathCAD MathLab Minitab Adobe Photoshop, Corel DRAW C++ ArchiCAD
Dil bilikləri
 • Azərbaycan - Səlis ( Ana dili )
 • İngilis - Yaxşı
 • Türk - Yaxşı
 • Rusca - Yaxşı
 • Almanca - Zəif
 
 
 
 

©2019