Həzi Qasımov « Geriyə qayıt
Həzi Qasımov
Bölmə: Təcrübə şöbəsi
Vəzifə: Müdir
E-mail:
Təhsil
 • Magistratura, Bakı Dövlət Universiteti, Fizika müəllimi. - 1997 İyl. Diplom #AB-I 070913
İş təcrübəsi
 • Təcrübə şöbəsinin müdiri, Bakı Mühəndislik Universiteti. Bakı/Azərbaycan. Mar 2018 - davam edir
 • Maliyyə və təsərrüfat məsələləri üzrə prorektor, Bakı Mühəndislik Universiteti. Bakı/Azərbaycan. Fev 2017 - Mar 2018
 • İnzibati və təsərrüfat məsələləri üzrə prorektor, Qafaz University. Bakı/Azərbaycan. Sen 2016 - Fev 2017
 • Təcrübə rəhbəri, Qafaz University. Bakı/Azərbaycan. Apr 2016 - Avq 2016
Nəşrlər
  Nəşrlər
 • Əyyub Q, Qasımov H. The influence of Solar activity on the discovery of periodic comets of the Saturn family. Journal of Baku Engineering University. 2018;1(2):82-86
 • Əyyub Q, Qasımov H. Distribution of parameters of long-period comets in phase of the 11- year Solar activity cycle. Journal of Qafqaz - Fizika. 2017;2(1)
 • Qasımov H. The search of the twin comets among the long-period comets. Journal of Qafqaz - Fizika. 2017;1(1)
 • Qasımov H. Trans-Neptun obyektlərinin B-R rəng xüsusiyyətlərinə görə tədqiqi. Fizikanın Aktual Problemləri. 2015
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Əyyub Q, Qasımov H. Saturn ailəsinə mənsub olan kometlərin ilk dəfə müşahidə olunma vaxtlarının Günəş fəallığının 11 illik dövrünün intervallarına görə paylanması. I International Scientıfıc Conference of Young Researchers. Azərbaycan. Noyabr 2018
 • Əyyub Q, Qasımov H. Günəş aktivliyinin 11-illik tsiklinə görə uzun-periodlu kometlərin orbit parametrlərinin təyini. Gənc Tədqiqatçıların II Beynəlxalq Elmi konfransl. Azərbaycan. Aprel 2018
 • Qasımov H. Uzun-periodlu kometlər arasında əkiz kometlərin təyini. Gənc Tədqiqatçıların I Beynəlxalq Elmi Konfransı . Azərbaycan. May 2017
 • Qasımov H. Planetlər arası toz buludunun çətin aşkar olunan komponenti - nano toz. Gәnc Tәdqiqatçıların III Beynәlxalq Konfransı . Azərbaycan. Aprel 2016
 • Milli konfranslar
 • Əyyub Q, Qasımov H. Yupiter komet ailəsinin kəşf olunmasında Günəş aktivliyinin rolu. Gənc Tədqiqatçıların Ümumrespublika Elmi Konferansı . Noyabr 2018
Maraq sahələri
Tarix, Ədəbiyyat, Kitab oxumaq,Futbol oynamaq
Ən son keçdiyi dərslər
 • Bakalavriat, "Ümumi fizika kursu"
Kompyuter bilikləri
 • Word, Excel, Logo, Power Point
Dil bilikləri
 • Azərbaycan - Səlis ( Ana dili )
 • Rusca - Yaxşı
 • İngilis - Yaxşı
 • Türk - Səlis
 
 
 
 

©2019