Həmzağa Orucov (Elm. Dr.) « Geriyə qayıt
Həmzağa Orucov
Bölmə: PROREKTORLUQ (Tədris işləri üzrə)
Vəzifə: Prorektor
Ailə vəziyyəti: Evli
E-mail:
Təhsil
 • Doktorantura, Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası, Fizika - Riyaziyyat Elmləri Doktoru. - 1995 İyn. Diplom #ED № 0212
 • Magistratura, Bakı Dövlət Universiteti, Riyaziyyat. - 1972 İyl.
İş təcrübəsi
 • prorektor, Baku Engineering University. Bakı/Azərbaycan. Sen 2016 - davam edir
 • professor, Baku Engineering University. Bakı/Azərbaycan. Avq 2016 - davam edir
 • kafedra müdiri, BDU. Bakı/Azərbaycan. İyn 2011 - davam edir
 • dekan, Qafqaz Universitetii. Bakı/Azərbaycan. Yan 2000 - İyn 2011
 • professor, BDU. Bakı/Azərbaycan. Yan 1995 - davam edir
 • BDU-dosent, BDU. Bakı/Azərbaycan. Yan 1980 - Yan 1995
 • AMEA- elmi işçi, AMEA. Bakı/Azərbaycan. Yan 1972 - Yan 1980
Nəşrlər
  Nəşrlər
 • Orucov H, Əfəndiyev R. The spectral analysis of some not self-adjoint operator pencil with a discontinuous coefficient. Доповіді НАН України. Ukrayna. 2014;4(2014):25-31
 • Qahirə Ş, Orucov H. Investigation of the resolvent of equationof second order with normal operator coefficients on the semi-axis. Nonlinear Analysis and Differential Equations. Bolqarıstan. 2014;1-4(2):117-124
 • H.D.Orucov , Q.L.Şirəliyeva , Orucov H. Banax fəzasında biharmonik tənlik üşün koşi məsələsi. Journal of Qafqaz University. Azərbaycan. 2009;27:5
 • H.D.Orucov , Orucov H. Operator əmsallı diferensial tənliklərin həllinin Şebışev -Laqer şoxhədliləri ilə yaxınlaşdırılması. AMEA Riyaziyyat riyaziyyat və mexanika institutu. Azərbaycan. 1996;ıv:5
 • H.D.Orucov , Orucov H. Mücərrəd poliharmonik tənlik üşün sərhəd məsələlərinin həlli haqqında. Rusiya Elmlər Akademiyasının məruzələri. Rusiya. 1994;33:4
 • H.D.Orucov , Orucov H. Yüksək tərtib operator əmsallı tənliklərin həllinin şoxhədlilərlə yaxınlaşdırılması. Ukrayna riyaziyyat jurnalı. Azərbaycan. 1994;c.46 N5:4
 • Orucov H, Əfəndiyev R. Определение оператора Хилла по двум спектрам. Journal of Qafqaz University. 2015;3(3):129-132
 • Kitablar
 • Orucov H. Xətti cəbr. Qafqaz Universi. . Bakı/Azərbaycan. 2014
 • Orucov H. Analitik həndəsə. Qafqaz Universi. Qafqaz Universinin nəşri. Bakı/Azərbaycan. 2013
Dissertasiya işi rəhbəri
 • 2016 - Magistratura, Fərid Əsədli, "Bəzi operator əmsallı diferensial tənliklər üçün Koşi məsələsi", Qafqaz Universiteti
 • 2016 - Magistratura, Səbinə Nəsibli, "İkinci tərtib diferensial tənliklər üçün sərhəd şərtinə spektral parametr daxil olan məsələ", Qafqaz Universiteti
 • 2016 - Magistratura, Sain Ələkbərli , "Mücərrəd Şturm-Liuvill operatorunun spektri haqqında", Qafqaz Universiteti
 • 2011 - Magistratura, Qurbanova Nargül, "İnteqral şevirmələrin tətbiqilə diferensial tənliklərin həlli", Qafqaz Universiteti
 • 2011 - Magistratura, Səbinə Zərbəliyeva, "İkinci tərtib diferensial operatorlar üşün spektral parametrli sərhəd məsələsi", Qafqaz Universiteti
 • 2011 - Magistratura, Qasımova leyla, "İkinci tərtib diferensial operatorun məxsusi ədədlərinin asimptotikası", Qafqaz Universiteti
Üzv oldugu elmi qurumlar
 • Qafqaz University - 1 Yan 2014
 • Azərbaycan Dövlət Universiteti - 3 Yan 2011
 • BDU tətbiqi riyaziyyat fakültəsində müdafiə şurası - 3 Yan 2011
Mükafatlar, sertifikatlar
 • "Tərəqqi medalı", Azərbaycan Respublikasi Prezidenti; 2009
Ən son keçdiyi dərslər
 • Magistratura, "Tətbiqi funksional analiz"
 • Bakalavriat, "Xətti cəbr"
 • Magistratura, "Operator əmsallı diferensial tənliklər"
 • Magistratura, "İnteqral şevirmələr"
 • Bakalavriat, "Diferensial tənliklər"
 • Bakalavriat, "Riyaziyyat-1"
Dil bilikləri
 • İngilis - Zəif
 • Rusca - Səlis
 • Türk - Yaxşı
 
 
 
 

©2019